Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Rekenkamer over beleidsinformatie Betuwelijn serieus nemen'

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

22 JUNI 2000

Feenstra: 'Aanbevelingen Rekenkamer over kwaliteit beleidsinformatie Betuwelijn moeten serieus worden genomen'

De Rekenkamer heeft in haar rapport "Beleidsinformatie Betuwelijn" vele waardevolle verbeteringsmogelijkheden benoemd voor toekomstige grote infrastructurele beslissingen. De PvdA vindt dat deze aanbevelingen serieus moeten worden genomen. De PvdA bepleit tijdig én intensief overleg met de mede-overheden (provincies en gemeenten) en maatschappelijke groepen (bedrijfsleven en milieu-organisaties) als voorwaarde voor kwaliteitsverbetering.

De PvdA verwacht dat het Groene Poldermodel bij meer recente Grote Projecten, zoals Schiphol, HSL en Maasvlakte, zal leiden tot betere beleidsinformatie.

Feenstra: 'De Betuwelijn heeft de kwaliteitsslag via het Groen Poldermodel gemist.'

De Rekenkamer ziet geen aanleiding voor een heroverweging van de Betuwelijn. De PvdA vindt deze stellingname van groot belang. Daarbij verwijst Feenstra ook naar de uitspraak van de Raad van State van 9 maart 2000, waarin alle bezwaren met betrekking tot tracebesluit, prognoses, binnenvaart, milieu, geluid, capaciteit, veiligheid, Noord- en Zuidtak, IJzeren Rijn, aanlegkosten en voorlichting zijn afgewezen.

De Rekenkamer constateert dat informatie te weinig is gewaarborgd. De PvdA verwijst bij deze harde hoofdconclusie nadrukkelijk naar het onafhankelijk onderzoek dat de Tweede Kamer zelf heeft laten uitvoeren door Twijnsta&Gudde (aug '93); naar de Commissie-Hermans, die het project heeft herbeoordeeld (jan '95) en naar het voorstel van Feenstra uit 1998 om nogmaals een debat als opportuniteitstoets met het kabinet te voeren. Eveneens op verzoek van Feenstra heeft het kabinet recent nog een gezaghebbende milieurapportage door de Commissie-Meijerink laten opstellen. Deze initiatieven tot debat en hertoetsing waren ook allen gericht op het verhogen van de kwaliteit van de beleidsinformatie, een centraal belang waar de Rekenkamer in haar hoofdconclusie ook naar verwijst.

De Rekenkamer bekritiseert het uiteenlopen van de prognoses over het goederenvervoer. De PvdA deelt deze kritiek, maar merkt wel op dat de tendens steeds dominant in dezelfde richting wijst, hetgeen het belang van exacte cijfers relativeert. Feenstra verwijst daarbij naar de Raad voor Verkeer en Waterstaat (aug '99), die verwacht dat tot 2030 het goederenvervoer nog met een factor 2 binnenlands en een factor 3 internationaal zal toenemen. In haar brief van 16 juni spreekt de minister zelfs van een drie- of viervoudiging tot 2020. Binnen de EU en haar lidstaten wordt fors geïnvesteerd in een renaissance van het spoorvervoer.

z.o.z.

Feenstra: 'Prognoses moeten natuurlijk degelijk en betrouwbaar zijn, maar de algemene tendens is duidelijk, de problematiek is urgent en er was en is voldoende basis voor een op de toekomst gerichte politieke besluitvorming.'

De Rekenkamer stelt ook vraagtekens bij de informatievoorziening met betrekking tot de rentabiliteit van de Betuwelijn. Toch is dit bepalende onderwerp veelvuldig onderzocht; Twijnstra&Gudde constateert dat de berekening van de macro-economische kosten en baten een positief saldo opleverd (aug '93, pag 69); Knight Wendling geeft aan dat uitgaven en opbrengsten voor de Staat een positief resultaat opleveren (nov '92, pag 27); en ook de Commissie-Hermans komt onder verwijzing naar berekeningen van CPB-NEI en Knight Wendling-McKinsey tot een positief oordeel over de macro-economische effecten (jan '95, pag 18). En in haar Spoorinfravisie van juni 2000 geeft minister Netelenbos ook aan dat in 1999 25 miljoen ton goederen per spoor worden vervoerd, terwijl de Commissie-Hermans de Betuwelijn een verantwoord project noemde bij 30 mln ton in 2010.

Feenstra: 'We zitten nu al dicht bij grens van Hermans en ik wil politiek voorkomen dat goederenvervoer de personentreinen van de rails gaan duwen, daarom moet er aparte capaciteit voor het goederenvervoer komen.

Over de aansluiting met Duitsland had de Rekenkamer kunnen verwijzen naar de recente correspondentie met het Bundesministerium für Verkehr van 21 sept '99, met Nord Rhein Westfalen van 23 sept '99 en de Gezamenlijke Verklaring van Duitsland en Nederland van 10 en 11 maart 2000. De PvdA ziet op basis van deze recente berichten geen aanleiding tot vragen of twijfel over de door Duitsland én Nederland ervaren urgentie van de Betuwelijn.

En dan de milieu-prestaties van de Betuwelijn. Zeven jaar van debat en studie doet niets af aan de conclusie dat spoorvervoer nog steeds schoner is dan wegvervoer. Feenstra verwijst in dat kader naar de antwoorden van minister Alders in nov '93 op basis van onderzoek van TNO en RIVM en naar de antwoorden van minister Netelenbos in nov-dec '98. En ook de door Feenstra in sept '99 gevraagde gezaghebbende milieu-analyse van RIVM-CE-TNO geeft aan dat in een gunstige situatie van electrische tractie en beperkte snelheden het spoor 2,5 tot 5 maal bij CO2 en 4 tot 10 maal bij NOx schoner is dan vrachtwagens. Feenstra: 'Modalshift geeft milieuwinst.'

De PvdA waardeert het onderzoek van de Rekenkamer; overheidsinformatie moet onderbouwd en gewaarborgd zijn. Overigens zou in het Rekenkamerrapport een enkele opmerking over hoe vervolgens derden met deze informatie omgaan ook niet hebben misstaan.

Feenstra: 'De PvdA meent dat Nederland bepaald nog niet af is. Er moeten nog vele ingrijpende infrastructurele besluiten worden genomen. Daarbij kunnen de kwaliteitsverbeterende aanbevelingen van de Rekenkamer niet worden gemist.'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie