Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek UT: Gevaar ammoniakopslag tijdens vuurwerkramp

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Universiteit Twente


00/69 21 juni 2000

Uitkomst onderzoek Universiteit Twente

Gevaar ammoniakopslag tijdens vuurwerkramp Enschede

Naar aanleiding van recente berichten in de pers over de mogelijke gevaren van ammoniakopslag tijdens de ramp van Enschede meldt de universiteit het volgende.

Op verzoek van een bewoner in de getroffen wijk van Enschede is door de faculteit Chemische Technologie van de UT een onderzoek naar de potentiële gevaren van de opslag van vloeibaar ammoniakgas bij de Grolsche bierbrouwerij uitgevoerd. Het definitieve onderzoeksrapport is vandaag beschikbaar gekomen.

Door de wijkbewoner zijn twee onderzoeksvragen aan de UT voorgelegd met betrekking tot deze ammoniakopslag:
1. In hoeverre is de aanwezigheid van een opslagtank met ammoniak gevaarlijk voor omwonenden?
2. Is er tijdens de vuurwerkramp in Enschede sprake geweest van een groter gevaar voor de omgeving en wat waren dan precies de gevolgen geweest?

Wat betreft de eerste vraag stelt de UT in haar rapport dat bij de gangbare opslagmethoden van ammoniak geen wezenlijke gevaren bestaan voor omwonenden, gezien de gebruikelijke en betrouwbare voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Dit geldt ook in het geval van de Grolsche bierbrouwerij voor zover de universiteit dit kan overzien op basis van beschikbare informatie. Dergelijke ammoniakopslagplaatsen met een koelfunctie zijn bij diverse soorten bedrijven ingericht. Gebruikelijk is dat door een systeem van gescheiden en verspreide opslag ('compartimentering') en automatische afsluitsystemen in geval van nood de kans op grote hoeveelheden vrijkomend gas zo laag mogelijk wordt gehouden. Gezondheidsrisico's voor de omgeving ontstaan alleen in zeer extreme omstandigheden als door invloeden van buitenaf de tanks beschadigd kunnen worden. Het belangrijkste gezondheidsrisico is dan verstikking als gevolg van een gaswolk die, afhankelijk van de omvang die vrijkomt, tot een bereik van enkele honderden meters omwonenden kan treffen. De kans op irritaties van huid, ogen en slijmvliezen kan optreden in een gebied van enkele kilometers rondom de beschadigde ammoniakopslag.

Het explosiegevaar van vrijkomend ammoniak is in normale omstandigheden zeer gering.

Verstikkingsgevaar

Het antwoord op de tweede vraag luidt dat tijdens de ramp in Enschede inderdaad sprake was van een extreme situatie door de aanwezigheid van S.E. Fireworks in de directe omgeving van de Grolsche bierbrouwerij. Door zware ontploffingen zijn zeer grote brokstukken steen en metaal met een gewicht van tientallen tot honderden kilo's over grote afstanden onder grote druk weggeslingerd. Mede op basis van informatie over de technische installatie bij Grolsch concludeert het onderzoek dat bij een regen van dergelijke brokstukken twee 'worst-case' scenario's denkbaar zijn:

* de ammoniak uit het grootste aanwezige compartiment met een omvang van 1800 kg komt binnen 10 minuten vrij

* de totale opslag van 6000 kg komt in één keer vrij, ervan uitgaande dat alle tanks getroffen zijn

Een vrijkomende ammoniakgaswolk had in het ergste geval kunnen leiden tot verstikking in een omtrek van enkele honderden meters, of andere toxische gezondheidsrisico's tot een bereik van ca. 3 kilometer. Door de aanwezigheid van ontploffend vuurwerk in de lucht was in de Enschedese situatie ook het explosiegevaar aanwezig. In een juiste verhouding gemengd met lucht kan ammoniak door een energetisch sterke bron worden ontstoken. De kans hierop lijkt overigens gering.

Unieke situatie

De gangbare richtlijnen voor veiligheidsvoorschriften zijn niet gebaseerd op extreme situaties als een vallend vliegtuig of een andere directe grootschalige bedreiging zoals zich nu in Enschede heeft afgespeeld. Het veiligheidsrisico van ammoniakopslagplaatsen is in die zin te vergelijken met de stelling dat de ballpoint een moordwapen is. Echter, de aanwezigheid van een S.E. Fireworks in de directe omgeving van de Grolsch installatie had - achteraf bezien - een dergelijke unieke situatie mogelijk kunnen maken.

Het onderzoek van de UT naar de potentiële gevaren is gebaseerd op enkele centrale gegevens over de bovengrondse opslag van ammoniak bij de Grolsch vestiging in Enschede. Voor specifieke informatie over de technische installaties van Grolsch, verwijst de UT naar een risico-analyse door de onderneming over haar installaties op diverse locaties. Deze analyse is eerder al door Grolsch in uitvoering genomen en komt in de komende weken beschikbaar.Contactpersonen voor nadere informatie over het UT-onderzoek:

Marcel Kummel of Lammert de Hoop, dienst Communicatie en Transfer, tel. 053 - 4895792 of 4895859.

© Universiteit Twente 1997-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie