Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werklozen aan de slag in eigen bedrijf

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 juni 2000 Nr. 2000/123

Werklozen aan de slag in eigen bedrijf

Langdurig werklozen die vanuit de bijstand voor zichzelf beginnen hebben, mits deskundig begeleid, een goede kans op succes. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘Naar een optimale ondersteuning', dat is verricht door B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport, mede namens staatssecretaris Ybema van Economische Zaken, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Er werden drie ‘Pilotprojecten ondernemende werkzoekenden' onderzocht in Amsterdam, Drenthe en Breda. Doel van de pilots, die medio 1997 van start gingen en twee jaar duurden, was na te gaan hoe uitkeringsgerechtigden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt het best kunnen worden begeleid naar zelfstandig ondernemerschap. Uit het rapport blijkt dat met de begeleiding vanuit de projecten goede resultaten kunnen worden bereikt. Individuele advisering van klanten, aangevuld met opleidingen blijkt de belangrijkste basis voor succes.

Van de deelnemers aan het Amsterdamse project was 35% afkomstig uit de groep van etnische minderheden, waarvan de meesten langer dan drie jaar werkloos waren. In Drenthe werd vooral aandacht besteed aan arbeidsgehandicapten en woonwagenbewoners. Het project in Breda richtte zich op starters in de leeftijd tot 50 jaar. Van alle deelnemers aan de drie projecten is ongeveer de helft een eigen bedrijf is gestart.

Volgens het onderzoek hebben de pilotprojecten weliswaar hun doelgroepen bereikt, maar had het aantal klanten veel groter kunnen zijn dan uiteindelijk het geval was. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de mogelijkheden om vanuit een uitkering een eigen bedrijf te beginnen nog onvoldoende bekend zijn. Bovendien zijn de uitkeringsinstanties vooral gericht op het vinden van een baan in loondienst.

Vooruitlopend op de uitkomsten van de pilotprojecten zijn per 1 april van dit jaar de mogelijkheden om vanuit de bijstand een eigen bedrijf te beginnen vergroot. Zo kunnen nu onder meer de kosten van (verplichte) begeleiding tot een bedrag van 6000 gulden worden gefinancierd op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Aan de wijzigingen zijn voorlichtingsactiviteiten verbonden om de medewerkers van de uitkeringsinstanties te informeren over de mogelijkheden voor (langdurige) werklozen om voor zichzelf te beginnen.

Het rapport Naar een optimale ondersteuning is verkrijgbaar bij Elsevier Bedrijfsinformatie, 070-4415555. ISBN: 905749 575 9. Prijs: 39,00.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie