Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen IPR-steun aan Roermond

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 100
Datum: 22-06-2000

IPR-STEUN AAN ROERMOND

Het lid van de Tweede Kamer Stroeken (CDA) heeft aan de staatssecretaris van Economische Zaken op 29 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel "Roermond van lijst IPR-steun" 1), waaruit blijkt dat Roermond niet meer in aanmerking komt voor Investeringspremie?

2 Is u bekend dat Roermond het hoogste werkloosheidspercentage van Limburg heeft?

3 Is het u bekend dat reeds eerder de aanleg van een industrieterrein
-evenals in Heerlen en Maastricht- forse vertraging heeft opgelopen door ingediende bezwaren tegen de aanleg ervan?

4 Wanneer denkt u de impasse ronde de Investeringspremie definitief opgelost te hebben? Klopt het dat er vanaf 1 januari jl. geen premie verstrekt kan worden omdat de Steunkaart nog steeds niet is goedgekeurd door Brussel?

5 Wat gaat u ondernemen om Roermond alsnog voor Investeringspremie in aanmerking te doen komen, om zodoende een bijdrage te leveren aan de matige werkgelegenheidsituatie in die stad?

1) Dagblad De Limburger, 25 mei jl.

De staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja. Ik heb hiervan kennis genomen uit De Limburger van 25 mei jl.

2 Roermond heeft volgens de meest recente CBS-gegevens (1996-1998) inderdaad een hoog percentage werkloze beroepsbevolking, nl. 9% (nationaal gemiddelde is 6%).
Maar er zijn meer gemeenten in Limburg met een dergelijk hoog of soms nog hoger werkloosheidspercentage, zoals Maastricht (9%), Sittard (10%), Heerlen (10%) en Kerkrade (11%).

3 Mij is bekend dat, doordat de knoflookpad op het terrein huist waar het bedrijventerrein Keulse Baan zuid geprojecteerd is, dit terrein qua omvang beperkter zal worden; tevens is er vertraging in de uitvoering opgetreden. Door de gemeente Roermond wordt al het mogelijke gedaan om dit terrein zo spoedig als mogelijk is te gaan uitgeven.

4 Op 3 april 2000 is, na overleg met commissaris Monti, door mij een nieuw voorstel ingediend. De Commissie heeft hierop, aan de hand van een nieuw criterium, vragen gesteld omtrent de compactheid van de voorgestelde steunregio's. In overleg met de betrokken provincies heb ik daarop het voorstel aangepast en de Commissie van het aangepaste voorstel in kennis gesteld.
Ik heb goede hoop dat de Commissie nog vóór de zomer de steunkaart goedkeurt tegelijk met de IPR-regeling, welke ook aan de Commissie ter goedkeuring is voorgelegd.
Het is juist dat zolang de Commissie de steunkaart met de nieuwe IPR-regeling niet heeft goedgekeurd, geen IPR-subsidie toegekend kan worden.

5 In mijn aangepaste voorstel is Roermond, in verband met het nieuwe criterium, niet opgenomen voor de steunkaart. Dit betekent dat bij aanvaarding van dit voorstel door de Commissie de IPR niet van toepassing zal worden in deze gemeente. Ik ben tot deze beslissing gekomen teneinde te kunnen voldoen aan het nieuwe (statistisch) criterium van de Commissie inzake compactheid van steunregio's. Een en ander heb ik afgestemd met Gedeputeerde Staten van Limburg.
Mij is voorts bekend dat de provincie Limburg en de gemeente Roermond, teneinde de economische ontwikkeling in deze gemeente te bevorderen, overwegen een voorstel te ontwikkelen om mee te dingen in de Tender Investeringsprogramma's Provincies (TIPP).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie