Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over ontwikkelingen op benzinemarkt

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 101
Datum: 22-06-2000

ONTWIKKELINGEN OP DE BENZINEMARKT

Het lid van de Tweede Kamer Hofstra (VVD) heeft aan de ministers van Economische Zaken en van Financien op 25 mei 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Bent u op de hoogte van de problematiek rond het recent geopende, onbemande pompstation van Tango in Nijmegen, waarbij nabij gelegen stations van grote oliemaatschappijen evenveel of zelfs grotere kortingen aanbieden, terwijl deze stations niet onbemand zijn? 1) Deelt u de mening dat deze prijsverlagingen, die op korte termijn veel consumentenvoordeel opleveren, slechts bedoeld zijn om een nieuwkomer uit de markt te weren?

2 Hoe verklaart u dat deze omliggende stations een dergelijke ruime korting kunnen aanbieden terwijl ze wel bemand zijn en de grote oliemaatschappijen altijd stellen dat hun marges uiterst beperkt zijn en dat de bij de MDW-operatie beoogde prijsdaling van 5 a 10 cent per liter volstrekt onmogelijk zijn?

3 Is het waar dat deze feitelijk geregistreerde prijsverlagingen niet in strijd zijn met de Mededingingswet? Zo ja, is dat terecht? Zijn deze prijsverlagingen dan ook niet in strijd met de geest van de wet? Zo neen, hoe kunnen deze praktijken worden aangepakt op grond van de mededingingswet of enig andere wet en welke regels gelden daarbij?

4 Deelt u meer algemeen de mening dat deze handelwijze zich slecht verdraagt met de wens tot meer prijsconcurrentie op langere termijn en vooral met de wens van toetreding van meer en ook kleine marktpartijen op de benzinemarkt?

5 Bent u bereid, als er geen wettelijke beperkingen zijn voor dit prijsbeleid, een en ander met de grote maatschappijen te bespreken bij de verdere voorbereiding en uitwerking van het convenant over de nieuwe regels voor de benzinestations?

6 Kunt u overigens aangeven waarop de vele recente prijsveranderingen zijn gebaseerd en bent u bereid om met de oliemaatschappijen te overleggen over een voor de consument begrijpelijker prijsbeleid, waarbij wellicht de frequentie van prijsveranderingen ook een rol kan spelen?

7 Kunt u aangeven welke gevolgen de sterke stijging van de brandstofprijzen voor de inflatie heeft? Welk deel van de inflatie wordt inmiddels veroorzaakt door de gestegen brandstofprijzen?

8 Wanneer gaat u het convenant met de oliemaatschappijen tekenen? Bent u bereid om daarbij ook afspraken te maken over een transparant beleid inzake prijsschommelingen en eerlijker concurrentie?


1) De bijgevoegde prijzen zijn op maandag 22 mei 2000 persoonlijk vastgesteld.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink heeft deze vragen mede namens de minister van Financien, drs. G. Zalm alsvolgt beantwoord.

1 Ja. Ik constateer dat de komst van TANGO in de directe omgeving prijsconcurrentie heeft losgemaakt. Naar de beweegredenen van de bestaande pomphouders om drastische prijsverlagingen door te voeren moet ik gissen. Voor de hand ligt natuurlijk wel dat de bestaande pomphouders trachten de marktpositie te behouden.

2 Zoals ik hierboven reeds heb aangegeven ben ik niet op de hoogte van de interne bedrijfsstrategie van de verschillende pomphouders en de respectievelijke oliemaatschappijen. Ik heb dus geen verklaring voor prijsverschillen in Nijmegen en in de rest van Nederland. Het lijkt er wel op dat de pomphouders en oliemaatschappijen omwille van het behoud van marktaandeel bereid en in staat zijn belangrijk meer marge te laten vallen dan de in de vraag genoemde bedragen.

3 Van prijsverlagingen op zich kan niet beoordeeld worden of deze in strijd zijn met de Mededingingswet. Concurrentiebeperkend gedrag als prijsafspraken en misbruik van machtspositie verdraagt zich niet met de Mededingingswet. Het toezicht op naleving van de Mededingingswet en de uitvoering van de taken die uit de wet voortvloeien ligt bij de NMa. Op dit punt kom ik onderstaand uitgebreider terug.

4 Een kwalificatie van de handelswijze van ondernemingen hangt af van hun motieven. Aan betere condities voor toetreding en prijsconcurrentie hebben we hard gewerkt in het MDW project benzinemarkt. Inmiddels ligt het implementatieplan vast; ik verwijs hierbij naar de brieven aan de Tweede Kamer en naar het Algemeen Overleg van 16 maart jl. De markt is thans duidelijk in ontwikkeling. TANGO biedt - als nieuwe toetreder - zicht op een markt waar naast de thans gebruikelijke concurrentie met service, zegeltjes, e.d. ook prijsconcurrentie een plaats heeft. Prijsconcurrentie betekent overigens niet dat alleen nieuwe marktpartijen lagere prijzen mogen hanteren en dat bestaande marktpartijen de prijzen ongewijzigd moeten laten.

5 Nee. U vraagt mij bijna prijsafspraken te maken met de oliemaatschappijen. Ik zal niet ingrijpen in een vrije markt, anders dan via het bevorderen van de marktwerking. De prijsvorming van benzine is primair aan de markt, waarbij de overheid de spelregels heeft vastgelegd in de Mededingingswet met als toezichthouder de NMa. De recent gesloten convenanten waar u aan refereert hebben alleen betrekking op uitgiftebeleid van benzinestations langs Rijkswegen en niet op de prijsvorming van benzine.

6 Elk jaar stijgt de marktprijs van benzine (spotmarkt Rotterdam) ten gevolge van de hoge vraag in de zomer in de VS. Drie factoren hebben dit jaar geleid tot een extreme omvang van deze seizoenspiek: een ten opzichte van de Euro sterke dollar, de aanscherping van de benzinespecificaties in de VS en de lage voorraden van benzine in de VS. Ter toelichting zend ik u als bijlage twee grafieken die tonen hoe de benzineprijs in Nederland en in de buurlanden reageert op de straffe verhoging van de
spotmarktnotering. De Nederlandse oliemaatschappijen rekenen de prijsstijging direct door aan de consument en zo blijft hun marge (het verschil tussen pompprijs zónder belastingen en de marktprijs) op een gelijk, relatief hoog, niveau. In de buurlanden kan de prijsstijging niet direct worden doorberekend aan de consument. Dit kan duiden op een hogere prijsconcurrentie in de buur-landen dan in Nederland. Met name de periode na 17 april is illustratief voor deze verschillen tussen Nederland en de ons omringende landen.

7 Het aandeel van de motorbrandstoffen in het consumenten-prijsindex is volgens het CBS iets meer dan 3%. Over de eerste maanden van dit jaar is de pompprijs van diesel met 8% en van benzine met 17% gestegen. Deze prijsstijgingen dragen ca. 0,4% (0,08% per maand) bij aan de inflatie over de periode januari t/m mei. Over de afgelopen vier jaar beschouwd, is de bijdrage van het prijsverloop van de motorbrandstoffen ca. 0,16% per jaar (1996: +0,24%; 1997:+0,09%; 1998:-0,12% en 1999:+0,41%).

8 Het convenant met de oliemaatschappijen is reeds op 13 april jl. getekend en op 30 mei jl. door de Minister van Financien ter kennisneming aan de Tweede Kamer gezonden. Een aantal details wordt thans nog uitgewerkt.
Zoals boven aangegeven zie ik geen reden met de oliemaatschappijen afspraken te maken over transparantie van de prijs. Ik verwacht dat het convenant zal bijdragen aan een betere marktwerking bij de verdeling van benzinestations langs Rijkswegen over de - naar ik hoop ook nieuwe - marktpartijen.

Mondelinge vraag van het lid Crone gesteld bij Regeling der werkzaamheden 23 mei 2000
(TK78-5039).
Ter aanvulling op vraag 3 en als antwoord op de mondelinge vragen van de heer Crone het volgende. De prijsvorming van producten - en benzine is daarbij geen uitzondering - is aan de markt, waarbij de overheid regels heeft gesteld aan de concurrentie in de Mededingingswet. Het toezicht op de mededinging is aan de NMa opgedragen. Het is dus ook aan de NMa te beoordelen of bij de sterke prijsconcurrentie, zoals nu in Nijmegen plaatsvindt, sprake is van prijsafspraken, misbruik van een economische machtspositie of ander gedrag dat in strijd is met de Mededingingswet. De NMa heeft naar aanleiding van klachten een onderzoek naar deze aspecten gestart. Mede naar aanleiding van uw vragen heb ik mij ervan overtuigd dat de NMa met grote aandacht de prijsvorming van motor-brand-stoffen (in het bijzonder benzine) zal onderzoeken. Evenals u ben ik bijzonder geinteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek.

De bijlagen behorende bij de vragen en antwoorden zijn op te vragen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...