Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

OCW: startkwalificaties ook via werktrajecten

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

directie Voorlichting
Datum: 23-06-2000 Home

Persbericht
Nummer: 82

Kabinetsreactie op MDW-rapport over voortijdig schoolverlaten in het beroepsonderwijs

Startkwalificaties ook via werktrajecten

Alle jongeren in het beroepsonderwijs moeten een startkwalificatie kunnen behalen, via leren op school of via leren op de werkplek. Dat is het uitgangspunt van het MDW-rapport "Alle wegen leiden uiteindelijk naar een startkwalificatie", dat ook door het kabinet wordt onderschreven. Voortijdig schoolverlaters voor wie het reguliere beroepsonderwijs te schools is, moeten via een werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen halen die hen op de korte én lange termijn een stevige positie op de arbeidsmarkt geeft. Met de werkgever wordt daarvoor een kwalificatie-contract afgesloten. Het kabinet wil hierover met de sociale partners afspraken maken in het kader van de employability agenda. Ook wil het kabinet de mogelijkheden onderzoeken van een vouchers-systeem waarmee jongeren zonder startkwalificatie scholing kunnen inkopen bij werkgevers of opleidingsinstituten. Minister Hermans van OCenW heeft het rapport en de kabinetsreactie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft grote waardering voor het MDW-rapport.

Het werktraject wordt vooral gezien als een alternatief voor voortijdig schoolverlaters die redelijkerwijs niet meer naar school terug kunnen. Uitgangspunt daarbij is dat werknemers zonder startkwalificatie een opleiding via de werkplek krijgen aangeboden. Hierbij is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor het leerproces. Op individueel niveau sluiten zij een kwalificatiecontract. Het werktraject houdt ook in dat procedures worden ontwikkeld om in de praktijk verworven competenties te erkennen. Minister Hermans zal met de sociale partners en de landelijke organen voor het beroepsonderwijs hiervoor een plan uitwerken. Ook komt er een landelijk kenniscentrum dat de toepassing hiervan gaat stimuleren

Ook het advies de gemeenten eindverantwoordelijk te maken voor de opvang en begeleiding van jongeren zonder startkwalificatie, neemt het kabinet over. In het "Plan van Aanpak Voortijdig Schoolverlaten" is de regierol al bij de gemeenten neergelegd en in het wetsvoorstel regionale meld- en coördinatiefunctie, dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat, wordt die rol wettelijk verankerd.

Het MDW-rapport bepleit het inbouwen van financiële prikkels, bijvoorbeeld door sancties te verbinden aan het niet nakomen van het kwalificatiecontract. Positieve prikkels kunnen uitgaan van een top vijf van de beste gemeenten of scholen. Het kabinet wil deze suggesties nader uitzoeken. Ook verwacht het kabinet positieve resultaten van een systeem van scholingsvouchers. Omdat hiermee nog maar weinig ervaring is opgedaan wil het kabinet eerst onderzoeken welk voucher-systeem de beste prikkel geeft om scholing weer op te pakken.

Voortijdig schoolverlaten vormt een complexe problematiek die een brede strategie op meerdere fronten vergt. Daarom heeft het kabinet er een project in het kader van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW-project) van gemaakt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie