Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor:
* het plaatsen van een tuinhuisje aan Kromhout 7 (besluit 13-06-2000);

* het plaatsen van een serre aan de achterzijde van de woning aan Beverdam 73 (besluit 13-06-2000);

* het plaatsen van een serre aan de woning aan Plevier 10 (besluit 13-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning Boegspriet 22 (besluit 13-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Boegspriet 30 (besluit 13-06-2000);

* de bouw van een vervangende woning aan Zundertseweg 54 (besluit 13-06-2000);

* de bouw van een woning met garage aan Krabakker (kavel 310). Tevens is hierbij toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Krabakker (besluit 13-06-2000);

* de bouw van een woning met garage/berging aan Moerlaken (kavel 339) Tevens is hierbij toestemming verleend voor het in
* en uitwegen op Moerlaken (besluit 13-06-2000);
* de aanbouw van een bergruimte aan de woning aan Praam 2 (besluit 13-06-2000);

* het wijzigen van de kozijnen zowel in de voor
* als achtergevel van de woning aan Concordialaan 157 (besluit 13-06-2000);

* het vergroten en vernieuwen van een schuur aan Pastoor van Weesstraat 38 (besluit 13 -06-2000);

* de bouw van een woning met garage aan Krabakker (kavel 308). Tevens is er toestemming verleend voor het in
* en uitwegen op de Krabakker (besluit 13-06-2000);
* de bouw van een aardappelloods aan Lage Donk 15 (besluit 13-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Havik 71 (besluit 14-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de Korhoen 2 (besluit 14-06-2000);

* de bouw van een woning met garage/berging aan Kromhout (kavel 128) Tevens is hierbij toestemming verleend voor het in
* en uitwegen op het Kromhout (besluit 14-06-2000);
* het plaatsen van een dakkapel op de woning aan de Van Schendelstraat 15 (besluit 14-06-2000);

* de bouw van 14 seniorenwoningen, een garage en een carport aan de Padjes in wijk De Keen (cluster 46) Tevens is hierbij toestemming verleend voor het in

* en uitwegen op De Padjes alsmede op het Slagveld (besluit 14-06-2000);

* de bouw van een bedrijfsruimte aan de Voorsteven (besluit 14-06-2000).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.
Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het in- en uitwegen bij de woning aan Spletting 13 (besluit 14-06-2000).

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van een asbestbuis in een schoorsteen van het gebouw van C1000 aan Kerkwerve 23-27 (besluit 14-06-2000).

Burgemeester en wethouders hebben aan de Maag Lever Darm Stichting toestemming gegeven om in de week van 18 tot en met 24 juni 2000 huis-aan-huis in deze gemeente te collecteren.

Burgemeester en wethouders hebben een sloop - en monumentenvergunning verleend voor het verwijderen van het asbestdak van het karhuis aan Bollenstraat 12 (besluit 13-06-2000).

Verordening woninggebonden subsidies Etten-Leur 2000 en verdeelbesluit

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 9 oktober aanstaande voor om in te stemmen met de concepten van de Verordening Woningggebonden subsidies Etten-Leur 2000 en van het Verdeelbesluit Besluit Woninggebonden subsidies voor 2000. Deze zijn aangepast als gevolg van de wijzigingen in het Besluit Woninggebonden Subsidies 1995 (BWS). In jaar 2000 ontvangt het gemeentebestuur voor het laatst geld van de rijksoverheid, omdat het BWS is vervangen door het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur brengt een nader advies uit over dit voorstel in de openbare vergadering van 29 augustus aanstaande. Voorafgaand hieraan zullen de Verordening en Verdeelbesluit voor inspraak ter inzage worden gelegd in de periode van 19 juni tot en met 17 juli 2000.

Planning aanleg fietspaden Grauwe Polder

Burgemeester en wethouders hebben de procedure om te komen tot de aanleg van fietspaden langs de Grauwe Polder vastgesteld. De bedoeling is dat de commissie Openbare Werken, Milieu en Sport in de openbare vergadering van 28 augustus aanstaande een advies uitbrengt over het plan tot aanleg van de fietspaden. Vervolgens vindt er voor de bewoners van de weg Grauwe Polder een informatieavond in de maand september plaats en wordt het plan twee weken ter inzage gelegd. Dan bestaat ook voor het publiek de mogelijkheid tot inspraak.

De commissie Openbare Werken, Milieu en Sport brengt in de openbare vergadering van 23 oktober aanstaande een nader advies uit over het definitieve plan voor aanleg van de fietspaden en het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten hiervoor. De gemeenteraad besluit in november van dit jaar definitief over de aanleg van de fietspaden. De start van de werkzaamheden voor de realisering van de fietspaden staat gepland in april 2001. Aan een extern adviesbureau zal de opdracht worden gegeven voor het verwerven van de benodigde gronden langs de Grauwe Polder.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie