Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ over structuurverandering elektriciteitssector

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inz platform versnelling energieliberaliseri ng

Gemaakt: 7-7-2000 tijd: 14:34


3


25097 Structuurverandering elektriciteitssector
Nr. 38 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2000

Samenvatting en Conclusies

In het Algemeen Overleg met u over het versnellingstempo van de liberalisering van de energiemarkt en in het debat over de Gaswet, heb ik u mijn voornemen kenbaar gemaakt te komen tot een samenwerkingsverband om de voorbereiding naar een volledige liberalisering geordend te laten verlopen.

Ik kan u meedelen dat vandaag dit samenwerkingsverband onder de naam Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE) van start is gegaan. Het Platform staat onder leiding van prof.ir. W. Dik.

Het Platform zal alle werkzaamheden op zich nemen die nodig zijn om de overgang naar een vrije gas- en elektriciteitsmarkt ordentelijk te laten verlopen. Het gaat bij dit alles om technische en organisatorische vraagstukken, alsmede het vraagstuk van de consumentenbescherming.

Met voorrang zal het realiseren van keuzevrijheid voor afnemers van groene stroom worden opgepakt.

Door middel van deze brief wil ik u over de volgende punten aangaande het Platform informeren:


1 De structuur en organisatorische invulling van het Platform.

2 De werkzaamheden.


3 De personele invulling.

Ik zal u twee keer per jaar rapporteren over de voortgang die in dit Platform wordt gemaakt in relatie tot de voorgenomen vrijmakingsdata. Een eerste rapportage over de voortgang van de werkzaamheden zeg ik u voor het eind van dit jaar toe.

Ad 1. De structuur van het Platform Versnelling Energieliberalisering

Het Platform Versnelling Energieliberalisering kent een zestal organen, waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. In diverse organen zullen naast de huidige partijen in de energiesector, ook nieuwe marktpartijen participeren. Dit was ook een uitdrukkelijke wens van uw Kamer.

Het belangrijkste orgaan is het «Platform». Dit orgaan zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Federatie EnergieNed, Gasunie, TenneT, VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vrijhandels organisatie voor elektriciteit en gas (VOEG) en het Ministerie van Economische Zaken. Dit «Platform» toetst op hoofdlijnen het werkprogramma en de resultaten uit dit programma, op een werkbare en economisch verantwoorde marktwerking. De partijen in het «Platform» stellen zich ten doel reële keuzevrijheid te bewerkstelligen voor alle afnemers van groene stroom in 2001. Voor gas en elektriciteit zal deze reële keuzevrijheid voor de zogenaamde middengroep op 1 januari 2002 gerealiseerd moeten worden Het betreft hier afnemers met een doorlaatwaarde van meer dan 3*80A en een beschikbaar gesteld elektrisch vermogen van ten hoogste 2 MW per aansluiting en of een gasverbruik van ten minste 1.000.000 m3 gas per jaar.. Voor alle overige afnemers geldt als streefdatum


1 januari 2004, of zo mogelijk eerder.

Naast het «Platform» fungeert een Stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de Federatie EnergieNed, Gasunie, TenneT en het Ministerie van Economische Zaken. Deze Stuurgroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor het werkprogramma en de uitvoering daarvan.

Stuurgroep en «Platform» staan onder leiding van de onafhankelijk voorzitter.

De feitelijke werkzaamheden worden aangestuurd en gecoördineerd door een Programmateam onder leiding van een Programmamanager, die tevens fungeert als secretaris van Stuurgroep en Platform.

Een ander belangrijk orgaan binnen het Platform is het zogenaamde Marktforum. Daarvoor zijn op voorhand een achttiental organisaties uitgenodigd, onder meer afnemersorganisaties als de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis, maar ook milieuorganisaties, de vereniging van woningbouwcorporaties (Aedes), LTO-Nederland en potentiële nieuwe toetreders op deze markt. Deelname van deze organisaties zal bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor de te nemen maatregelen en het realiseren van zoveel mogelijk betrokkenheid bij de liberalisering van de energiemarkt.

Dit Marktforum komt ten minste twee maal per jaar bij elkaar en zal geconsulteerd worden over de in het werkprogramma uit te voeren activiteiten. De conclusies uit deze consultaties zullen worden gerapporteerd aan de Stuurgroep. Ik zal de bevindingen van deze relevante marktpartijen ook gebruiken voor mijn rapportage aan uw Kamer.

Ad 2. De werkzaamheden van het Platform

In een beperkt aantal projectgroepen zullen de verschillende technische en organisatorische vraagstukken, alsmede het vraagstuk van de consumentenbescherming, worden benoemd en tot een oplossing worden gebracht.

Een eerste inventarisatie van de werkzaamheden levert een breed spectrum van werkzaamheden op. U kunt daarbij denken aan:

het maken van afspraken over de wijze waarop klanten van leverancier kunnen veranderen;

het ontwikkelen van protocollen voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende marktpartijen;

het ontwikkelen van IT-systemen voor deze gegevensuitwisseling;

het realiseren van non-discriminatoire toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten, onder meer door middel van technische codes;

het ontwikkelen en invoeren van nieuwe meetsystemen;

het ontwikkelen van meetprofielen voor verschillende klantengroepen;

het realiseren van reële keuzevrijheid voor klanten van groene stroom;

het maken van afspraken over consumentenbescherming.

Reeds in de zomermaanden zal gestart worden met een deel van deze werkzaamheden. Met name het realiseren van reële keuzevrijheid voor afnemers van groene stroom zal met voorrang worden opgepakt. Hiertoe zal nog voor 1 juli van dit jaar een Projectgroep in het leven worden geroepen.

Ad 3. De personele invulling van het Platform

Het doet mij genoegen u te kunnen meedelen dat de heer prof.ir. W. Dik bereid is gevonden het voorzitterschap van het "Platform» en de Stuurgroep op zich te nemen. In het «Platform» hebben verder de volgende personen zitting:

De heer Dr. J.M. Linthorst namens de Federatie EnergieNed;

De heer Ir. W.K. Wiechers, eveneens namens de Federatie EnergieNed;

De heer Drs. G.H.B. Verberg, namens de Gasunie;

De heer Ir. G.J.L. Zijl, namens TenneT;

De heer Dr. L. Knegt namens VNO-NCW;

De heer Drs. J. de Boer, namens MKB-Nederland;

De heer Ing. H.Th.W.C. van Teeffelen, namens de VOEG;

De heer Dr. N. van Hulst, namens de Minister van Economische Zaken.

De heer Dr. G.J. Zijlstra, oud-directeur van Nuon, zal optreden als Programmamanager.

Ter informatie zend ik u bijgaand de folder van het Platform Versnelling Energieliberalisering (PVE).

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...