Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

BOUWPLANNEN, VRIJSTELLINGEN EN ANDERE VERGUNNINGEN

Met ingang van 22 juni 2000 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen,

vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen

Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning

Bennekom


- bouwen van een rundveestal Dijkgraaf 20a : BZ - 20000383
Lunteren

- bouwen van een vleeskalverenstal Hoge Valkseweg 69 : BZ - 20000230

2. PROCEDURES
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling. A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3 W.R.O.) voor het bouwplan van:
Bennekom.


1. N. de Graaf voor het vergroten en veranderen van een woning Bereklauw 32 BZ-2000-2112; bouwen voouitlopend op het vaststellen van een uitwerkingsplan.


2. J.T. Moormans voor het vergroten en veranderen van de woning Ooievaarsbek 64 BZ-2000-0452; bouwen vooruitlopend op het vaststellen van een uitwerkingsplan.

mw. Van Dalen en mw. Phylipsen voor het vergroten en veranderen van de woning Ganzerik 18 BZ-2000-0269; bouwen vooruitlopend op het vaststellen van een uitwerkingsplan.

Deze plannen liggen gedurende een periode van 4 weken voor eenieder ter inzage.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE.

C. Spong voor het vergroten en veranderen van de woning Allendesingel 3 BZ-1999-1346; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

Fam. De Jong voor het vergroten en veranderen van de woning Frankendaal 9 BZ-2000-0191; de bebouwingsgrens zal worden overschreden terwijl de minimum voorgeschreven afstand tot de achterperceelsgrens niet in acht wordt genomen.

P. Reuvers voor het bouwen van een garage Rubensstraat 16 BZ-2000-0311; de bouw van een garage op de bestemming tuin is eerst mogelijk nadat vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan is verleend.

J. van Holland voor het vergroten en veranderen van de woning Zuidelijke Spoorstraat 15 BZ-2000-0321; de bebouwingsgrens zal worden overschreden.

M.W.A. Hoksbergen voor het vergroten en veranderen van de woning Twijnstraat 23 BZ-2000-0322; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden, terwijl ook de maximum toegestane boeihoogte wordt overschreden.

A. Pol voor het vergroten env eranderen van de woning Willem Witsenlaan 41 BZ-2000-0349; de bebouwingsgrens zal worden overschreden.

Bemog Projektontwikkeling Kampen B.V. voor het bouwen van 81 woningen en 2 groepswoningen aan de Laarwoud, Houtplein, Waarderhout en Zuiderhout te Ede BZ-2000-0440; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

Bemog Projektontwikkeling Kampen B.V. voor het bouwen van 70 woningen aan Houtrakbos en Cannenburgerbos te Ede BZ-2000-0442: de maximum toegestane bouwhoogte zal worden overschreden.

H.W.B. Keizer voor het vergroten en veranderen van de woning Annadaal 75 BZ-2000-0480; de minimum voorgeschreven afstand tot de achterperceelsgrens wordt niet in acht genomen.

L. Harrewijne voor het vergroten en veranderen van de garage Goorsteeg 20 BZ-2000-0609; de maximum toegstane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

Gedeputeerde Staten van Gelderland voor het bouwen van een viaduct Dr. W. Dreeslaan BZ-2000-0611; gebouwd zal worden buiten de aangegeven bebouwingsstroken.

C. v.d. Bovenkamp voor het bouwen van een garage Jan van Goyenstraat 13 BZ-2000-0624; de bouw van een garage bij de bestemming eengezinshuizen gesloten bebouwing is eerst mogelijk nadat hiervoor uitdrukkelijk vrijstelling is verleend.

S. Heijting voor het bouwen van een nachthok voor schapen Meikade 16a BZ-2000-0636; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

L.B. Hambert voor het bouwen van een garage-berging Julianalaan 14 BZ-2000-0646; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

M.G. Dorrestijn voor het vergroten en veranderen van de woning Bloemhof 21 BZ-2000-0649; de minimum afstand tot de achterperceelsgrens zal niet in acht worden genomen.

Lunteren.

W.J. Dekker voor het bouwen van een opslagruimte Postweg 98 BZ-2000-0354; de maximum toegestane goot en nokhoogte zal worden overschreden.

H.A. Strootman voor het vergroten van de woning en berging Hertenlaan 26 BZ-2000-0510; gebouwd zal worden op de bestemming tuin.

A. v.d. Hudding voor het bouwen van een berging Dassenlaan 13 BZ-2000-0572; de maximum toegestane goot/boeihoogte zal wordenoverschreden.

H.R. van Holland voor het bouwen van een garage-berging Achterstraat 43 BZ-2000-0635; de maximum toegestane goothoogte zal wordenoverschreden.

Bennekom.

Fam. Huirne voor het vergroten en veranderen van de woning Alexanderweg 19 te Bennekom BZ-2000-0031; de maximum toegestane boeihoogte van de berging zal worden overschreden.

M. van den Berg voor het vergroten en veranderen van de woning Cederlaan 20 BZ-2000-0316; de bebouwingsgrens zal worden overschreden door de bouw van de erker.

J.W. de Waal Malefijt voor het vergroten en veranderen van de woning Soetendaalseweg 17 BZ-2000-0407; de op grond van het overgangsrecht aanwezige woning zal worden vergroot.

J.C.A.M. Veraa voor het vergroten en veranderen van de woning Middeneng 22 BZ-2000-0492; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

A.F. Bouwman voor het vergroten en veranderen van de woning Haldereng 12 BZ-2000-0505; de maximum toegestane boeihoogte van de berging zal worden overschreden.

W.C. Lieftink voor het geheel vernieuwen van een landbouwschuur Hoekelumsebrinkweg 3a BZ-2000-0566; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

H. Borren voor het vergroten en veranderen van de garage Molenstraat 61 BZ-2000-0600; de maximum toegestane oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

Fam. G. van Roekel voor het vergroten en veranderen van de woning Rijnsteeg 19 BZ-2000-0641; de maximum toegestane inhoud van de woning zal worden overschreden.

P. van Wijk voor het vergroten en veranderen van de woning Gasthuisbouwing 17 BZ-2000-0656; de maximum toegestane goothoogte zal worden overschreden.

R. Floor en E. Meijer voor het bouwen van een serre Veenderweg 26 BZ-2000-0668; de achterrooilijn zal worden overschreden.

Wekerom.

Centrum De Hartenberg voor het vergroten van een kantoorgebouw Apeldoornseweg 60 BZ-2000-0391: de maximum toegestane bouwhoogte zal worden overschreden.

Harskamp.

31. E. v.d. Berg voor het bouwen van een loods Laarweg 24 BZ-2000-0603; uitbreiding van de maximum oppervlakte aan bebouwing vanwege de uitoefening van een agrarisch bedrijf.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN

Vanaf 22 juni 2000 kan een ieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN

Melding

Ingestemd is met meldingen voor:

Bennekom


- bouwen van een tuinhuisje Groenestraat 41 : BZ - 20002152
Ede


- bouwen van een tuinhuisje Bunschoterweg 43 : BZ - 20002132
- bouwen van zonnescherm Peppelensteeg 3 -5 : BZ - 20002133
- bouwen van een tuinhuisje Dick Ketstraat 87 : BZ - 20002134
- bouwen van een tuinhuisje Dick Ketstraat 83 : BZ - 20002135
- vergroten en veranderen van de woning Poggenbeekstraat 11 : BZ - 20002136

- bouwen van een tuinhuisje Merellaan 39 : BZ - 20002137
- vergroten en veranderen van de woning Prof. Oudpark 89 : BZ - 20002138

- bouwen van een garage Kerkweg 40 : BZ - 20002139
- bouwen van een tuinhuisje Foster Dullesdreef 9 : BZ - 20002141
- bouwen van een tuinhuisje Poggenbeekstraat 24 : BZ - 20002142
- vergroten en veranderen van de woning Poggenbeekstraat 7 : BZ - 20002144

- vergroten en veranderen van de schuur Wildforster 33 : BZ - 20002146
- bouwen van een hobbykasje Krommesteeg 8 : BZ - 20002147
- vergroten en veranderen van de woning Jan Th. Tooroplaan 52 : BZ - 20002148

- bouwen van een tuinhuisje Trumandreef 88 : BZ - 20002149
- vergroten en veranderen van de woningen Allendesingel 77 : BZ - 20002150

- vergroten en veranderen van de woning Valkenier 10 : BZ - 20002151
Sloopvergunning

Vergunning is verleend voor het slopen van:

Ede


- slopen van de woning Schaapsweg 51 a : BZ - 20003139
Lunteren


- slopen van een overkapping Ruitenbeekweg 7 : BZ - 20003133
BEZWAREN

Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES

Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.Ede, 21 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie