Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk


Gemeenteberichten

22 juni 2000


Donderdag 22 juni a.s.
Informatieavond
Over de mogelijke annexatie van delen van Rijswijk
Op donderdag 22 juni a.s. zal in de Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10, een informatiebijeenkomst gehouden worden over de mogelijke annexatie van delen van Rijswijk ten behoeve van Den Haag. Op deze avond zal het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk de inwoners van Rijswijk zo volledig mogelijk informeren over het annexatie-voorstel van Minister De Vries van Binnenlandse Zaken. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Komt allen.


Wet op de Ruimtelijke Ordening
Ontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Rijswijk 2000

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 27 juni 2000 gedurende vier weken, dat wil zeggen tot
25 juli 2000, ter gemeentesecretarie (sectie Communicatie, Generaal Spoorlaan 2-4, kamer 77), alsmede bij de Rijswijkse openbare bibliotheken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000".
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rijksweg A4, Rijksweg A13, de Brasserskade en de gemeentegrens met Nootdorp.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder schriftelijk een zienswijze kenbaar maken binnen de bovengenoemde termijn bij de Gemeenteraad van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. De sectie communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse Openbare Bibliotheken voor een ieder ter inzage.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 22 juni 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, de Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag van 09.00 uur tot 13.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:
* Rijswijkse Waterweg (Ypenburg), het oprichten van een geluidswand, verleend en verzonden op 5 juni 2000.

* Ypenburg, Boswijk (deelplan 8, fase 4 en 5), het oprichten van 63 woningen, verleend en verzonden op 5 juni 2000.
* Rijswijkse Landingslaan (deelplan 10), het oprichten van 59 appartementen op onderbouw, verleend en verzonden op 5 juni 2000.
* J. Israelslaan 131, het plaatsen van een berging in de achtertuin, verleend en verzonden op 6 juni 2000.

* Verh. Metmanstraat 62, het plaatsen van berging in de voortuin, verleend en verzonden op 6 juni 2000.

* Mauvelaan 22, het plaatsen van een berging in de achtertuin, verleend en verzonden op 6 juni 2000.

* De Ruijt 19, het plaatsen van een tuinhuisje, verleend en verzonden op 15 juni 2000.

* De Ruijt 21, het plaatsen van een berging + voliere, verleend en verzonden op 15 juni 2000.

* Lange Kleiweg 5c, kavel 126, het geheel vernieuwen van een tuinhuis, verleend en verzonden op 15 juni 2000.
* H. Roland Holstlaan 1, het gedeeltelijk vernieuwen van kozijnen, verleend en verzonden op 19 juni 2000.

* C. Schellingerlaan 12, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden op 19 juni 2000.

* Hoornbruglaan 15, het gedeeltelijk veranderen van de gevel, verleend en verzonden op 19 juni 2000.

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk.


Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 06-06-2000 : het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
te: diverse locaties in de Minister-buurt

* bouwaanvraag , ingediend: 07-06-2000 : het veranderen van een winkelpand
te: Pr. Constantijn promenade 33

* bouwaanvraag , ingediend: 09-06-2000 : het vergroten van een woning d.m.v. een dakkapel
te: W. Marisstraat 47

* bouwaanvraag , ingediend: 06-06-2000 : het veranderen van een winkelpand
te: Pr. Constantijn promenade

* bouwaanvraag , ingediend: 09-06-2000 : het intern veranderen van een woning en het gedeeltelijk veranderen van de gevel te: Da Costalaan 41

* bouwaanvraag , ingediend: 06-06-2000 : het plaatsen van zeven ondergrondse afvalcontainers
te: In de Bogaard, Konmarplein

* bouwaanvraag , ingediend: 06-06-2000 : het wijzigen van de gevel te: In de Bogaard c52-54

* bouwaanvraag , ingediend: 09-06-2000 : het plaatsen van een dakkapel
te: Rijswijkse Landingslaan 277

* bouwaanvraag , ingediend: 09-06-2000 : het vergroten van een winkel
te: Herenstraat 10

* bouwaanvraag , ingediend: 13-06-2000 : het veranderen van een woning
te: Schoolstraat 18


Verleende kapvergunning

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunning is verleend:

Per 22 juni 2000:

* Nassaukade 39

1 sierappel, 1 peer en 2 hulst (boomvorm) wegens gebrek aan vitaliteit door ziekte en herinrichting tuin
Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

Dode en zieke Iepen in Rijswijk

Evenals voorgaande jaren zal de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de dienst Grondgebiedzaken ook deze zomer dode en zieke iepen verwijderen. Het verwijderen is nodig omdat aangetaste iepen een ernstige bron van besmetting kunnen vormen voor nog gezonde bomen. De werkzaamheden zullen beginnen in de eerste week van juli. Op de plaats of in de nabijheid van de gekapte boom zal in het voorjaar 2001 zoveel mogelijk herbeplanting plaatsvinden.
Bewoners kunnen helpen de iepziekte te bestrijden door zieke iepen te melden bij het wijkbureau van de gemeente Rijswijk aan de Huis te Landelaan 416 (elke werkdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur en van
12.30 uur tot 16.00 uur) of telefonisch op nummer 070 - 394 42 47.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie