Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit adres Seters om kwijtschelding inkomstenbelasting

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag seters inz kwijtschelding aanslagen inkomstenbela sting

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 16:37


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000_____


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 70

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN C.D.M.G. VAN SETERS TE WERKENDAM BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN AANSLAGEN INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 22 juni 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressante zich erover beklaagt dat haar geen kwijtschelding wordt verleend van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000,

dat de staatssecretaris aangeeft dat de aanslagen zijn ontstaan als gevolg van adressantes inkomsten die (gedeeltelijk) bestaan uit niet aan voorheffingen onderworpen alimentatie en inkomsten als alfahulp, waarvoor adressante tijdig gelden diende te reserveren,

dat de staatssecretaris mededeelt dat de ontvanger heeft toegezegd dat geen verdere invorderingsmaatregelen zullen worden getroffen voor het dan nog op de betreffende aanslagen verschuldigde bedrag indien adressante een bedrag overeenkomstig haar jaarlijkse betalingscapaciteit voldoet, behoudens verrekening van belastingteruggaven gedurende een periode van drie jaar,

dat de staatssecretaris aangeeft dat bij de berekening van de betalingscapaciteit geen rekening is gehouden met het maandelijks op de voorlopige aanslag over het jaar 2000 verschuldigde termijnbedrag, doch geen aanleiding ziet om rekening te houden met de op de voorlopige aanslag over het jaar 2000 verschuldigde termijnbedragen, aangezien adressante eigener beweging nog geen enkele betaling op die aanslag heeft verricht,

dat de staatssecretaris bereid is de voorlopige aanslag over het jaar 2000 eveneens te betrekken in de beslissing over het niet treffen van invorderingsmaatregelen, behoudens eventuele belastingteruggaven gedurende een periode van drie jaar, na het voldoen van het bepaalde bedrag binnen een nader te bepalen termijn;

van oordeel,

dat adressante in voldoende mate is tegemoetgekomen,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie