Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit adres Borsboom om kwijtschelding inkomstenbelasting

Datum nieuwsfeit: 22-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag borsboom inz kwijtschelding aanslag inkomstenbela sting

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 16:42


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 68

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN R.J.P. BORSBOOM TE LEIDERDORP BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 22 juni 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat zijn verzoek om kwijtschelding, toepassing van de hardheidsclausule dan wel uitstel van betaling van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over de jaren
1997 en 1998 is afgewezen,

dat de aanslagen zijn ontstaan als gevolg van een verkeerde tariefgroepindeling waardoor voordeel is genoten hetgeen met voornoemde aanslag wordt gecorrigeerd,

dat een belastingplichtige zelf de verantwoordelijkheid draagt voor correcte registratie van de op hem van toepassing zijnde tariefgroep,

dat de staatssecretaris aangeeft dat adressant per 1 september 1999 een studie is gaan volgen, waardoor zijn betalingsruimte is verdwenen, doch het feit blijft dat adressant in februari 1999 nog over spaartegoed beschikte en dus voldoende betalingscapaciteit had, waardoor hij de mogelijkheid heeft gehad de onderwerpelijke belastingaanslag zonder buitengewoon bezwaar te voldoen,

dat adressant aanvoert dat hij thans moet rondkomen van een studiefinanciering en inkomsten uit een bijbaantje, waardoor het onmogelijk is de openstaande aanslag te voldoen;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

dat de hardheidsclausule in adressants geval niet kan worden toegepast, omdat geen sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard als gevolg van toepassing van wetgeving met door de wetgever onbedoelde gevolgen,

dat adressant echter niet over voldoende betalingscapaciteit beschikt om de aanslag in één keer te voldoen, doch dat hij de schuld wel zou kunnen aflossen door middel van een betalingsregeling, eventueel door gebruik te maken van de mogelijkheid te lenen van de Informatie Beheer Groep, waardoor zijn studievorderingen niet in het gedrang hoeven komen,

stelt de Kamer voor:

de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen adressant een betalingsregeling aan te bieden gedurende een periode van 12 maanden,

voor het overige ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie