Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europa wacht op voorstel afbouw Vlaamse varkensstapel

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Europa wacht op voorstel afbouw Vlaamse varkensstapel (23/06/00)

Landbouwminister Vera Dua (Agalev) heeft nog geen voorstel ingediend bij de Europese Commissie om te komen tot een socio-economisch begeleide afbouw van de varkensstapel in Vlaanderen. Dat blijkt uit het antwoord op een europarlementaire vraag van Bart Staes (VU&ID). De verordening over plattelandsontwikkeling van 19 mei '99 voorziet nochtans steun voor landbouwers die hun varkensstallen leeg maken.

Stilaan groeit in Vlaanderen het inzicht dat er teveel varkens zijn in verhouding tot de landbouwoppervlakte om de mest af te zetten zonder gevaar voor mens en milieu. De varkensstapel telt zo'n 8 miljoen stuks. In '92 waren er 6.545.000 varkens, vijf jaar later reeds
7.367.653. Volgens Staes moet er snel een antwoord komen op de vraag of het niet beter is resoluut te kiezen voor de afbouw van de varkensstapel. Hij vroeg landbouwcommissaris Fischler of een inkrimping van de varkenstapel - al dan niet gedeeltelijk - kan worden gefinancierd met Europese middelen.

De marktverordening voor varkensvlees bevat geen enkel financieel instrument dat een inkrimping van de Europese varkensstapel mogelijk maakt. De producenten zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het aantal varkens op hun bedrijf. Dit geldt niet alleen voor een eventuele uitbreiding, maar ook voor een inkrimping die nodig kan zijn voor de naleving van de nitraatrichtlijn en het Mestactieplan. Europese financiering voor de afbouw van de varkensstapel in het kader van de marktverordening is dus onmogelijk.

Plattelandsontwikkeling
De verordening over plattelandsontwikkeling van 19 mei '99 voorziet wel "in de toekenning van financiële steun voor vervroegde uittreding in geval van definitieve beëindiging van de landbouwactiviteiten, wat betekent dat een varkenshouder zijn varkensstapel dan volledig van de hand moet doen". Ook de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector laten steun toe "aan wie definitief en onherroepelijk stopt met het houden van dieren". Fischler wijst er echter op dat "de Vlaamse autoriteiten totnogtoe voor geen van beide steunmaatregelen een formeel voorstel hebben ingediend".

In het Vlaamse plan voor plattelandsontwikkeling zijn wel maatregelen opgenomen ter bevordering van de biologische landbouw. De Vlaamse overheid wil daarnaast investeringssteun geven aan landbouwbedrijven die de minimumnormen uit de nitraatrichtlijn halen en bijdragen tot een duurzame landbouw. De Europese landbouwcommissaris suggereert dat met "deze maatregel eventueel de omschakeling van varkensbedrijven kan worden bevorderd". De Commissie onderzoekt momenteel dit plan en zal het naar verwachting in het najaar goedkeuren.

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: (fvandenbroeke@europarl.eu.int)
Url: bartstaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie