Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op Kamervragen over tax op valutatransacties

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over tax op valutatransacties
Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 16:48


- 3 -

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 juni 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 22 juni 2000, kenmerk 2990012760, waarbij gevoegd was de door kamerlid Marijnissen, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden op de gestelde vragen te doen toekomen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,


3

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een tax op valutatransacties (Ingezonden 21 juni 2000); beantwoord door de minister van Financiën, mede namens de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vraag 1:

Bent u bekend met het voorstel van Canada en de G77 om in het kader van de Sociale Top in Genève bij de initiatieven tot implementatie van committering 9 (fondsen voor sociale ontwikkeling) de studie naar de mogelijkheden van een tax op valutatransacties, de zogenaamde Tobin Tax, op te nemen? 1)

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Deelt u de mening dat debat over en onderzoek naar deze zogenaamde Tobin Tax een positieve bijdrage kunnen leveren in het verwerven van fondsen voor sociale ontwikkeling en het stabiliseren van de geldmarkten?

Antwoord:

De Tobintax is al vele jaren een veelbesproken onderwerp. Debat over en onderzoek naar het zoeken naar nieuwe manieren om fondsen voor sociale ontwikkeling te verwerven is opportuun. Over het Canadese initiatief voor een studie naar de invoering van een belasting op valutatransacties als mogelijke financieringsbron voor mondiale instellingen heb ik de Kamer eerder geïnformeerd (brief BFB/99-530m van 7 juni 1999).

In de nota over restricties van kapitaalverkeer (brief BFB/98-965m van
28 september 1998) heb ik aangegeven dat de Tobintax om politieke als om praktische redenen niet haalbaar en niet wenselijk is. De belangrijkste bezwaren zijn: de vereiste wereldwijde coördinatie, de mogelijkheden voor belastingontwijking via financiële innovatie, de nadelige effecten voor de internationale handel (omdat ook het korte termijn handelskrediet wordt getroffen), de disciplinerende werking van de financiële markten wordt verzwakt. Een Tobintax is geen antwoord op de gevolgen van grote macro-economische onevenwichtigheden en verkeerd beleid. Ook is deze kwestie ter sprake gekomen tijdens het Algemeen Overleg «Vergaderingen Interim Committee en Development Committee / Restricties op kapitaalverkeer» met de vaste commissies voor Financiën en voor Buitenlandse Zaken op 19 november 1998, waarin ik opnieuw concludeerde dat de Tobintax zowel politiek als om praktische redenen niet haalbaar is, (Tweede Kamer, vergaderjaar
1998-1999, 26234 en 26255, nr. 4).

Vraag 3:

Bent u bereid tijdens de Sociale Top in Genève u in te zetten voor overname van dit voorstel van Canada en/of de G77 en dit in de instructie van de Nederlandse delegatie op te nemen?

Antwoord:

Gelet op het bovengestelde ligt steun voor dit voorstel niet in de rede.

Vraag 4:

Bent u in staat, gezien de korte termijn tot de Sociale Top, deze vragen uiterlijk 22 juni te beantwoorden?

Antwoord:

Nee, maar wel kon worden voldaan aan het impliciete verzoek om de vragen voor aanvang van de betreffende Speciale Algemene Vergadering van de VN over de Sociale Top van 1995 te beantwoorden.


1) A/AC.253/L5/Rev.3 (Part III), status of informal consultations (Prepcom Special Session, 23 May 2000), pagina 32
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie