Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering over Erfgoedconvenants

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 juni 2000

Deze persmededeling vervangt het eerder vandaag verspreide persbericht

Erfgoedconvenants

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Cultuur- minister Bert ANCIAUX het principe goedgekeurd van expe- rimentele projecten met het oog op het realiseren van erfgoedconvenants met de kunststeden Antwerpen, Gent en Brugge. In uitvoering van deze goedkeuring machtigt de Vlaamse regering minister-president Patrick Dewael en Vlaams minister Bert Anciaux om de convenants af te sluiten.

Het Museumdecreet, dat in 1998 in werking trad, gaf een enorme impuls aan de professionalisering van de museum- werking. Het was tevens een aanzet tot reorganisatie van het museumlandschap in Vlaanderen. Tegelijk is een inhaalbeweging nodig voor het roerend cultureel erfgoed dat buiten de musea wordt bewaard en waarvoor geen kader bestaat. De steden zijn van oudsher verzamelplaatsen van patrimonium: in stadhuizen, monumentale gebouwen, archie- ven, bewaarbibliotheken, kerken, kloosters, OCMW's, enz. Ook dit erfgoed dient bewaard en geïntegreerd te worden in het stedelijk verhaal.

Met de convenantprojecten wil de Vlaamse regering aan de steden de mogelijkheid geven om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor hun cultureel patrimonium. De conve- nantprojecten zijn een optimaal instrument. Ze gaan uit van een ondersteuning gericht op de stedelijke mogelijk- heden, niet op de stedelijke problematiek.

Het instrument van convenantprojecten roerend cultureel erfgoed kadert binnen de beleidsopties van het Vlaams Regeerakkoord : volwaardig partnerschap met lokale bestu- ren, prominente rol van cultuur in het maatschappelijk leven, en complementariteit en decentralisatie van het cultuurbeleid).

De convenantprojecten hebben tot doel de maatschappelijke plaats van het roerend cultureel erfgoed te versterken, het erfgoed opnieuw zichtbaar te maken en de (actuele) betekenis van het object toegankelijk te maken voor de gemeenschap. Daartoe is prioritair aandacht nodig voor het ontsluiten, behouden en beheren van het roerend cul- tureel erfgoed vanuit een hedendaags perspectief. De convenantprojecten willen aanzetten tot ontwikkeling van visie, (nieuwe) strategieën en methodologieën. Daarnaast zal het accent liggen op de technische basis van inventa- risatie, conservatie, restauratie en beveiliging ener- zijds en op de ontsluiting, sensibilisering en publiekswerking anderzijds.

Timing

In een eerste experimentele fase (2000-2002) worden facultatieve subsidies toegekend aan de drie belangrijk- ste kunststeden (Antwerpen, Gent, Brugge), voor uitvoe- ring van de convenantprojecten.

Na een eerste experimentele fase wordt een decretale regelgeving voorbereid en is het de bedoeling dat de erf- goedconvenantprojecten worden uitgebreid tot geheel Vlaanderen.

Middelen

In 2000 voorziet de Vlaamse begroting een subsidie van 50 miljoen frank voor de ondersteuning van de convenant- projecten roerend cultureel erfgoed. Daarvan gaat 10,8 miljoen naar Brugge, 15,6 miljoen naar Gent, en 20,4 miljoen naar Antwerpen. Het resterende bedrag van 3,2 miljoen frank zal gaan naar de aanstelling van een inter- stedelijke erfgoedbeleidscoördinator bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

persinfo : Steven Somers, woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie