Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gewestplanwijzigingen Vlaamse regering

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 23 JUNI 2000

Gewestplanwijzigingen

Op voorstel van Dirk VAN MECHELEN, Vlaams minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, stelde de Vlaamse regering de gedeeltelijke wijzigingen van de gewestplannen Leuven, Aalst-Ninove-Geraardsbergen- Zottegem, Dendermonde en het gewestplan Gentse en Kanaalzone definitief vast.

Het gewestplan Leuven wordt gewijzigd op het grondgebied van de gemeenten Huldenberg en Rotselaar. In Rotselaar werd een bestaand woonpark uitgebreid in functie van een bestaande goedgekeurde niet-vervallen verkaveling die grotendeels effectief is uitgevoerd. In Huldenberg wordt de omgeving van de bestaande gemeenteschool en sporthal bestemd tot gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

De goedkeuring van de gewestplanwijzigingen Aalst-Ninove- Geraardsbergen-Zottegem, Dendermonde en Gentse en Kanaalzone is het logisch gevolg van de eerdere regeringsbelissing over de gewestplanwijzigingen op het grondgebied van de provincie Antwerpen, waarbij werd voorzien in de aanduiding van een leidingstraat die de aanleg van een hoofdtransportleiding voor drinkwater van Oelegem via Walem naar Oost- en West-Vlaanderen moet mogelijk maken, de zogenaamde aqualink. Door de latere start van de openbare onderzoeken van de wijzigingen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden deze procedures iets later afgerond. Het leidingtracé kan door deze wijziging nu tot de gemeente Destelbergen worden aangelegd.

De Vlaamse regering hechtte tevens haar principiële goedkeuring aan het besluit tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Antwerpen met het oog op het inwinnen van het advies van de Raad van State over de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften.

Het wijzigingsplan van het gewestplan Antwerpen omvat een tiental wijzigingen die naast een betere bescherming van de open ruimte te Zandvliet en Schilde, een windmolenpark te Zandvliet, een universiteitspark voor de UIA te Edegem, de inplanting van een nieuw justitiepaleis te Antwerpen, een pleisterplaats voor nomaden te Antwerpen, een carpoolparking te Rumst, een reservatiestrook voor een ontsluitingsweg te Zwijndrecht, de bevestiging van de aangelegde Scheldelaan, een ontwikkelingsperspectief voor het Sportpaleis en een algemene aanpassing van het aanvullend voorschrift betreffende de bouwhoogtes in de woongebieden beogen.

Het ontwerpplan werd op advies van de streekcommissie vrijwel ongewijzigd principieel vastgesteld, behoudens het onderdeel dat betrekking heeft op de omgeving van het Sportpaleis en het onderdeel te Zandvliet waarbij wordt voorzien in een agrarisch gebied met ecologisch belang. De omgeving van het Sportpaleis wordt op advies van de streekcommissie bestemd tot recreatiegebied zodat het in een geëigende zone komt te liggen, terwijl voor het aanpalend gebied ten noorden van het Sportpaleis, teneinde deels tegemoet te komen aan het advies van de stad Antwerpen en het provinciebestuur, thans wordt voorzien in een uitbreidingsgebied voor recreatie. Dit aanvullend stedenbouwkundig voorschrift laat toe dat het gebied kan worden ingericht voor recreatie nadat een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan op initiatief van het stadsbestuur wordt opgemaakt en goedgekeurd. In afwachting blijft de grondkleur van het bestemmingsvoorschrift, nl. industriegebied, behouden. Deze beslissing komt tegemoet aan de bezwaarschriften die door de in dit gebied gelegen bedrijven werden ingediend. In navolging van het advies van de streekcommissie vervalt het ontwerp dat voorzag in de bestemming "gebied voor watergebonden bedrijventerrein". Daardoor valt men ook hier terug op de bestemming industriegebied van het huidige gewestplan.

Het agrarisch gebied met ecologisch belang te Zandvliet blijft behouden, doch de binnen het gebied gelegen bebouwing wordt uit het wijzigingsplan uitgesloten. Hiermee wordt eveneens het advies van de streekcommissie bijgetreden.

Na advies van de Raad van State over de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften dient de wijziging van het gewestplan Antwerpen evenwel nog definitief vastgesteld.

persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel.(02) 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie