Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag overleg verbetering communicatie belastingplichtigen

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vso verbetering communicatie met belastingplichtigen
Gemaakt: 10-7-2000 tijd: 15:11


27 228 Verbetering communicatie met belastingplichtigen inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag
Nr. 1 Verslag van een schriftelijk overleg

Vastgesteld 23 juni 2000

De commissie voor de Verzoekschriften 1) heeft een briefwisseling gevoerd met de staatssecretaris van Financiën over communicatie met belastingplichtigen inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag.

De betreffende briefwisseling is hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1) Samenstelling:

Leden:

Van den Berg (SGP)

Apostolou (PvdA),

voorzitter

Oedayraj Singh Varma

(GroenLinks)

Giskes (D66)

Passtoors (VVD)

De Haan (VVD)

Van Wijmen (CDA)

Remak (VVD)

Duijkers (PvdA)

Plv.leden

De Wit (SP)

Van der Hoek (PvdA)

Harrewijn (GroenLinks)

Ter Veer (D66)

Niederer (VVD)
Stroeken (CDA)
Mosterd (CDA)
Van den Doel (VVD)

Van Heemst (PvdA)

Aan de staatssecretaris van Financiën

's-Gravenhage, 6 april 2000

Zoals u bekend zal zijn - ten overvloede wil ik u verwijzen naar bijvoorbeeld het verslag van de Commissie voor de Verzoekschriften 26
851, nr. 18 (bijlage 1) - heeft de commissie moeten constateren:
«dat de regeling voor evrsnelling van teruggaven door middel van het in eerste instantie niet conroleren van de aangifte maar aanvaarden van aangifte zoals die wordt ingezonden in het algemeen bevredigend werkt, maar toch belastingplichtigen regelmatig in moeilijke betalingssituaties brengt,

stelt de Kamer voor:

a. de aandacht van de vaste commissie voor Financien ervoor te vragen dat belastingplichtigen in financiele problemen komen door reeds uitbetaalde negatieve voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen welke later weer gecorrigeerd moeten worden bij de definitieve aanslagen.»

Uw voorganger heeft dientengevolge een brief geschreven aan de vaste commissie voor Financien (23 december jl., AFZ 1999-03452 U) waarin onder andere het volgende wordt meegedeeld:

«Een mogelijkheid die wel een (gedeeltelijke) oplossing kan bieden is het in de communicatie met belastingplichtige nog meer benadrukken van het voorlopige karakter van de teruggave, zodat misverstanden op dit punt zoveel mogelijk worden voorkomen. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.»

De commissie voor de Verzoekschriften had reeds eerder bij de Directeur-Generaal Belastingdienst aandacht gevraagd voor de (te onopvallende) wijze waarop bij de teruggaaf melding wordt gemaakt van het voorlopige karakter.

Thans nodigt de commissie u uit zoveel spoed te maken met het bedoelde onderzoek, besluitvorming en implementatie, dat reeds dit jaar bij de teruggaven in juni/juli de «waarschuwing» opvallend, helder en op niet mis te verstane wijze wordt opgenomen. Gaarne verneemt de commissie per ommegaande wat uw intenties op dit punt zijn.

De commissie is overigens ingenomen met de (voorwaardelijke) versoepeling van de invordering in gevallen als hier bedoeld en met de effectuering van die toezegging.

De voorzitter van de voor Verzoekschriften,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Aan de staatssecretaris van Financiën

's-Gravenhage, 23 mei 2000

Op 6 april jl. heeft de Commissie voor de Verzoekschriften u een brief geschreven over de communicatie met belastingplichtige inzake het voorlopige karakter van een negatieve voorlopige aanslag.

In deze brief vroeg de commissie u per ommegaande uw intenties te melden. De commissie moet tot haar leedwezen constateren tot op heden geen antwoord te hebben ontvangen.

Deze zaak is URGENT omdat de voorlopige teruggaven dezer dagen worden verleend en er weer voor een jaar misverstanden kunnen ontstaan door gebrekkige communicatie.

Namens de commissie drink ik daarom nu aan op een zeer spoedig antwoord van u.

Voor de goede orde heb ik een afschrift van mijn brief van 6 april jl. bijgevoegd.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2000

De toenmalige Staatssecretaris van Financiën heeft bij brief d.d. 23 december 1999 (AFZ 1999- 03452 U) aangekondigd dat de mogelijkheden worden onderzocht om de communicatie met belastingplichtigen over het voorlopige karakter van negatieve voorlopige aanslagen te verbeteren.

In een brief d.d. 6 april j.l. nodigt de Voorzitter van de Commissie van de Verzoekschriften, de heer A. Apostolou, mij uit om spoed te maken met het bedoelde onderzoek, zodat reeds met ingang van de teruggaven in juni/juli de «waarschuwing» opvallend, helder en op niet mis te verstane wijze wordt opgenomen.

De gesignaleerde probleemgevallen hebben zich vooral voorgedaan bij de eenvoudige aangiftebiljetten inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld het E- biljet. Voor negatieve voorlopige aanslagen, als gevolg van een ingediende aangifte op een dergelijk biljet, werd de waarschuwing over het voorlopige karakter van de teruggaaf op de achterkant van het aanslagbiljet afgedrukt. Het onderzoek heeft mij aanleiding gegeven tot de volgende maatregelen.

Voor de in 2001 op te leggen voorlopige aanslagen, wordt mede met het oog op het Belastingplan 2001, onderzocht of en in hoeverre de waarschuwing door middel van kleurondersteuning of omkadering nog nadrukkelijker onder de aandacht van de belastingplichtige kan worden gebracht.

De waarschuwing wordt in elk geval in plaats van op de achterkant van het aanslagbiljet op de voorkant van het biljet afgedrukt, direct onder de berekening van het inkomen en de teruggaaf.

Deze laatste maatregel, het afdrukken van de waarschuwing op de voorzijde van het biljet, rechts onderaan, is reeds sinds eind april van kracht voor het belastingjaar 1999. Voor dat jaar was deze wijziging, gegeven het korte tijdsbestek, het maximaal haalbare.

Bijgevoegd treft u een kopie aan van een met ingang van eind april aangepast biljet voorlopige aanslag IB'99 1).

Alle voorlopige aanslagen naar aanleiding van ingediende aangiftebiljetten 1999 zijn ondertussen verwerkt. Van de in totaal 4 miljoen verzonden biljetten, zijn er ruim twee miljoen verzonden in de variant, waarbij de waarschuwing op de voorkant is afgedrukt, indien van toepassing.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...