Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over antirookbeleid van de regering

Datum nieuwsfeit: 23-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: tweede kamer der staten-generaal
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over antirookbeleid van de regering
Gemaakt: 24-7-2000 tijd: 9:52

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 juni 2000

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken de antwoorden op de vragen van het lid van uw Kamer, de heer Buijs (CDA), mij toegezonden met uw brief van 8 juni 2000.

Antwoorden op de vragen van het lid Buijs (CDA) aan de Minister-President van 7 juni 2000, nr. 2990012170_____


1. Ja


2. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de World Health Assembly van de Wereldgezondheidsorganisatie in een interview te kennen gegeven dat het tabaksontmoedingsbeleid zal worden aangescherpt. De ratio hierachter is dat roken buitengewoon schadelijk is voor de volksgezondheid.

De Wereldgezondheidsorganisatie werkt aan het Tobacco Free Initiative. Dit initiatief zou er toe moeten leiden dat de afzet van tabaksproducten in de toekomst substantieel gaat teruglopen en op den duur verdwenen zal zijn. Dit zal wellicht een kwestie van decennia of zelfs generaties blijken te zijn.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gelet op dit perspectief willen aangeven dat er bij afnemende tabaksconsumptie logischerwijze op den duur ook geen economische grond meer zal zijn voor de fabricage van tabaksproducten.


3. De minister van Economische Zaken heeft zich niet afgezet tegen het door de minister van VWS geschetste toekomstperspectief, maar tegen de daaraan door anderen verbonden gevolgtrekking als zou er in Nederland beleid worden gevoerd tegen de fabricage van tabaksproducten.

4. Voor een overzicht van het regeringsbeleid terzake zij verwezen naar het wijzigingsvoorstel van de Tabakswet (26 472) dat in april
1999 bij de Tweede Kamer is ingediend. In aanvulling daarop is een tweede wijzigingsvoorstel van de Tabakswet in voorbereiding. Bovendien is de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar een Tabaksnota II met aanvullende maatregelen toegezegd.


5. Ja, zie ook vraag 1. Van een dergelijke situatie was in het onderhavige geval geen sprake zoals uit de antwoorden op vraag 2 en 3 blijkt.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie