Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel bezuiniging op beleidsveld Cultuur gemeente Rheden

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

Nieuwsbericht

15-06-00

Bezuiniging van ruim twee ton op het beleidsveld Cultuur

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om ruim twee ton te bezuinigen op het beleidsveld Cultuur. Oorspronkelijk was de taakstelling voor Cultuur 500.000,--. Door al ingevulde bezuinigingen op de muziekschool stond er nog een bedrag van f 295.000,-- open. Met de voorstellen van het college is deze niet volledig gehaald.

Dinsdag 13 juni zijn alle belanghebbende culturele organisaties geïnformeerd over de bezuinigingsvoorstellen. De commissie herijking bespreekt de voorstellen tijdens haar vergadering op 26 juni 2000, waarna de gemeenteraad na de zomervakantie een besluit neemt. De voorstellen zijn onderdeel van de herijkingsoperatie van de gemeente Rheden, omdat de komende jaren in totaal 8 miljoen bezuinigd moet worden op de gemeentelijke uitgaven.

Eén van de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen is het stopzetten van de gemeentelijke bijdrage aan de schouwburg theothorne per 2005. Dit levert f 92.000,-op. In 1995 heeft de gemeente een tienjarig subsidie-contract afgesloten met de exploitant van de schouwburg, dit loopt in 2005 af.

Verder stelt het college voor een aantal tarieven van het historisch archief aan te passen. Zo wordt het verrichten van onderzoek verhoogd van f 50,-- per uur naar f 68,-- voor eenvoudig onderzoek tot f 108,-- voor complex onderzoek. Fotokopieën gaan f 0,75 kosten en voor het opvragen van bouwtekeningen uit het historisch archief wordt f 50,-- per half uur gevraagd. Alles bij elkaar leveren deze voorstellen f
6.500,-- op.

Ook heeft het college onderzocht of op het bibliotheekwezen bezuinigingen mogelijk zijn. De gemeente heeft relatief veel vestigingen. Hoewel sluiting van de vestiging in Rheden f 300.000,-- bezuiniging zou opleveren, vindt het college dit geen goede optie. Wel stelt het college voor om 15, 16 en 17-jarigen voor een lidmaatschap f 25,-- per jaar in rekening te brengen. Tot nu toe konden jongeren tot 18 jaar gratis gebruik maken van de bibliotheek. Dit levert f 10.000,-- op. Verder stelt het college voor f 32.000,- te bezuinigen op de meerwaardepakketten ter bevordering van lees- en taalvaardigheid. Wel moeten dan andere maatregelen getroffen worden om de lees- en taalvaardigheid bij specifieke groepen te bevorderen. Hiervoor moet binnen anderhalf jaar een beleidsplan ontwikkeld worden in samenhang met het onderwijskansenplan en in samenspraak met de bibliotheek en de onderwijsbegeleidingsdienst.

De ambtelijke werkgroep die onderzocht welke bezuinigingsmogelijkheden er waren ten aanzien van de amateurkunst, stelde een korting op de basissubsidie voor van 20%. Het college vindt dat het voorgestelde bedrag van f 31.000,-- bezuiniging gerealiseerd moet worden. Het college kiest niet voor de 20% korting, maar stelt voor om alle basissubsidies (welzijn, cultuur en sport) integraal te evalueren en op basis van die afweging de wijze waarop de bezuiniging op de amateurkunst wordt gerealiseerd in te vullen.

Bij het onderzoek naar subsidiëring moet ook nader bekeken worden wanneer een club in aanmerking komt voor een basissubsidie. Tot nu toe moest 75% van de actieve leden uit de gemeente zelf komen. De werkgroep die de voorstellen voorbereidde, stelde voor deze norm stricter te hanteren, zodat een bezuiniging van f 49.000,-- mogelijk is. Het college stemde hier niet mee in. Wel moet bij de evaluatie van basissubsidiëring de 75% norm uitdrukkelijk tegen het licht gehouden worden.

De subsidie aan de festiviteiten aan De Steeg wordt stopgezet omdat het festival niet meer wordt georganiseerd. De Stichting Beeldende Kunst/Kunstuitleen zal per 2004 geen subsidie meer ontvangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van f 11.000,--. Ook stelt het college voor dat Kunsthuis 13 en De Alliantie in de toekomst nauwer gaan samenwerken. Op welke wijze dat laat het college over aan beide partijen. Wel moet hiermee een bezuiniging worden gerealiseerd van f 15.000,-- (oorspronkelijk had de werkgroep een hogere bezuiniging voorgesteld).

Op het totale budget van de stichting Edu-art die educatief-culturele activiteiten organiseert voor het onderwijs, moet f 10.000,-- bezuinigd worden door het versterken van de samenwerking met culturele instellingen als De Alliantie en Kunsthuis 13.

Als laatste heeft het college besloten geen bezuinigingsvoorstellen te doen op het werkveld Monumenten. Stoppen met gemeentelijk monumentenbeleid zou een bezuiniging van f 145.000,-- opleveren. Maar er zijn zwaarwegende argumenten om niet te stoppen. Rheden is rijk aan historische gebouwen en heeft in de beschrijving hiervan geïnvesteerd. Bovendien maakt cultuurhistorie een wezenlijk onderdeel uit van het ruimtelijke ordeningsbeleid, aldus het college.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie