Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene bekendmakingen gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn

Bijgewerkt t/m 27 juni 2000


* vast te stellen de ontwerp-beleidsrekening 1999 en de daarbij behorende bijlagen en toelichtingen.

* Vast te stellen het Beleidsplan wonen.

* In te stemmen met de herziene begroting 2000 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en de begroting 2001 en ten behoeve van de gemeentebegroting voor het jaar 2001 rekening te houden met een bijdrage voor het ROA van ¦ 3,35 per inwoner; de ingehouden bijdragen over 1999 en 2000 alsnog te voldoen.
* Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Randweg 155 en te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 30 juni 2000.

* Dat definitief uitvoering zal worden gegeven aan de besluitvorming t.a.v. de schoolbegeleidingsdienst uit 1996 (besluit B&W 16-7 1996, nr. 4); dat hierbij als uitgangspunt zal worden genomen dat het gemeentelijk aandeel schoolbegeleiding, op dezelfde manier als het rijksaandeel, zal worden aangepast aan sterke stijgingen van het leerlingenaantal; dat met de School Advies- en Begeleidingsdienst Amstelland en de Meerlanden (SABAM) een productovereenkomst zal worden opgesteld waarin wordt bepaald welk basisaanbod bij de SABAM wordt afgenomen zodat er binnen het totale budget schoolbegeleiding een vrij besteedbaar budget ontstaat voor schoolbesturen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit raadsbesluit binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeenteraad indienen. (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn)

Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden u door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat ook andere belanghebbenden bezwaren kunnen indienen. U wordt verzocht hiermee rekening te houden.
* In te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 1999 en de ontwerp-begroting 2001 van WAM bedrijven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie