Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijsbond: noodmaatregelen lerarentekort begrijpelijk

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT ONDERWIJSBOND CNV

Zoetermeer, 26 juni 2000

NOODMAATREGELEN LERARENTEKORT BEGRIJPELIJK
reactie op maatwerk II

Minister Hermans is gekomen met voorstellen om op een ‘ minder traditionele manier ‘ het nijpend tekort aan leraren in het basisonderwijs en het beroepsonderwijs op te lossen. Hij wil dit onder meer doen door het mogelijk te maken mensen met een m.b.o.-opleiding onder begeleiding van een leraar in te schakelen bij het onderwijsleerproces.

Door het niet beschikbaar zijn van voldoende bevoegde leraren vallen lessen uit, worden klassen naar huis gestuurd en wordt in veel gevallen de werkdruk van het onderwijspersoneel onaanvaardbaar verhoogd. De Onderwijsbond CNV wijst er met nadruk op, dat de tekorten vooral zijn ontstaan door het overheidsbeleid in de afgelopen jaren.

Echte en verantwoorde oplossingen kunnen slechts gevonden worden als er aanzienlijke investeringen plaats vinden met betrekking tot de kwaliteit van de arbeid in het onderwijs. De harde opstelling van het Kabinet en met name Minister Zalm is gezien de grote nood in het onderwijs volstrekt onbegrijpelijk.

De Onderwijsbond CNV kan er begrip voor op brengen, dat de Minister - gegeven de huidige tekortenproblematiek - op dit moment met nieuwe maatregelen komt. Ze wijst er tegelijkertijd op dat de maatregelen niet los kunnen en mogen worden gezien van de noodzaak waarborgen te scheppen voor kwalitatief goed onderwijs, ook voor de lange termijn. Vanuit het oogpunt van het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs zijn de voorstellen van de Minister niet zonder risico.

De Onderwijsbond CNV zal zich blijven inzetten om onderwijs op voldoende kwalitatief niveau te laten verzorgen. Daarvoor zijn uiteraard bevoegde leraren noodzakelijk. Deze leraren kunnen ondersteund worden door voor wat het basisonderwijs betreft geschoolde onderwijsassistenten. Schoolbesturen dragen - met inachtneming van de medezeggenschapsverhoudingen - de volle verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het team. Mocht er niet voldoende gekwalificeerd onderwijspersoneel beschikbaar zijn, dan blijft de overheid verantwoordelijk voor financiering van opleidingstrajecten om voldoende bevoegd en bekwaam onderwijspersoneel te hebben. Samen met de schoolbesturen zal de overheid voorwaarden moeten scheppen om aan nieuwe groepen onderwijspersoneel opleidingstrajecten op maat aan te bieden. Voor de Onderwijsbond CNV is het hierbij noodzakelijk, dat allen die in het onderwijs werkzaam zijn voldoen aan de bij hun functie behorende startkwalificatie, dan wel binnen een concreet overeengekomen termijn in de gelegenheid gesteld worden hieraan te voldoen. De Onderwijsbond CNV wijst erop dat reeds nu - onder verantwoordelijkheid van de leraar - op veel basisscholen onderwijsassistenten werkzaam zijn. De Onderwijsbond CNV wil ook in deze situatie samen met de Minister werken aan het mogelijk maken van goed onderwijs nu en in de toekomst. Voor nadere informatie: Kees van Kortenhof, gsm 06 53 20 47 36 Evert de Jong, gsm 06 53 24 44 36

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie