Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verruiming van Wilhelminakanaal in Tilburg

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg


26-6-2000

Verruiming van Wilhelminakanaal in Tilburg

Tilburg houdt druk op de ketel

Het college van B&W heeft ingestemd met het versturen van een brief naar de minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat over het Wilhelminakanaal in Tilburg. Deze brief is een inspraakreactie op de onlangs verschenen Projectnota / MER (Milieu Effect Rapportage) Wilhelminakanaal Tilburg. Daarin staan mogelijke oplossingen beschreven voor stimulering van vervoer via water in Tilburg. Het college wil een volledige kanaalverruiming tot en met de industriehaven Loven. In het najaar zal door een gerichte lobby naar de minister dit standpunt verder bepleit worden.

Varianten
Het college heeft kennisgenomen van de studie met uitgewerkte mogelijkheden (varianten) voor aanpassingen van het kanaal. In het rapport wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst van de wens tot kanaalverruiming en worden huidige en toekomstige problemen in kaart gebracht. Ook wordt een aantal mogelijke oplossingen beschreven variërend van nagenoeg niets doen (alleen een nieuwe haven op Vossenberg), een alternatief waarin bestaande kanaalbedrijven vrijwillig verplaatst worden naar een grote nieuwe haven op Vossenberg tot en met een volledige kanaalverruiming tot en met Loven.
Komende vanuit het westen is het Wilhelminakanaal momenteel diep en breed tot aan de westelijke gemeentegrens van Tilburg (zgn. Klasse IV-profiel voor schepen tot 1500 ton laadvermogen). In de stad zelf is het kanaal geschikt voor veel kleinere schepen (Klasse II, 550 ton laadvermogen), die door de beperkte diepgang slechts gedeeltelijk beladen kunnen worden. Langs dit kanaaldeel zit een aantal bedrijven die met name voor hun aanvoer van grondstoffen (zand, grind, cement, brandstoffen en veevoer) een groot belang heeft bij een bevaarbaar kanaal. Door de schaalvergroting in de scheepvaart voor dit type vervoer, dreigt Tilburg in de toekomst slechter bereikbaar te worden. Verder wordt het kanaal steeds vaker gebruikt voor het vervoer van containers van en naar de Barge Terminal Tilburg op Loven. Het drukker wordende scheepsverkeer is gebaat bij snelle doorvaartijden. In dat licht voldoen de twee kleinere sluizen in Tilburg (ter hoogte van Reeshof en het Wandelbos) minder goed.
Uit overleg met het bedrijfsleven blijkt dat er breed draagvlak bestaat om meer over het kanaal te vervoeren. Naast het individuele bedrijfsbelang zijn er verschillende maatschappelijke voordelen te halen (milieu, ecologie, werkgelegenheid, ontlasting wegennet). Het college vindt dat deze argumenten een positieve beslissing rechtvaardigen om het kanaal te verruimen tot en met Loven volgens het zgn. Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA). Voor bedrijfsverplaatsingen is geen draagvlak aanwezig en ook de andere alternatieven dragen onvoldoende bij om de problematiek voor nu en in de toekomst op te lossen. Bij de begrootte kosten voor het kanaal plaats het college de nodige kanttekeningen (berekeningswijzen en hoogte van kosten). Hierover zal nog nader met Rijkswaterstaat worden overlegd. Tot slot bepleit het college een snelle beslissing van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Verloop van studies in de afgelopen jaren
Het Rijk studeert al jaren op de vraag of- en zo ja in welke vorm het Wilhelminakanaal in Tilburg verruimd moet worden. Voordat het project op het Meerjaren investeringsprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van het Rijk wordt geplaatst moet dit een aantal fasen doorlopen. In 1996 is de eerste fase, de zgn. 'Verkenningsstudie' naar nut en noodzaak afgerond. Daarna is besloten in een Planstudie verder na te gaan hoe de verruiming vorm kan krijgen en wat de gevolgen hiervan zijn. Toen is (hoewel ongebruikelijk) een bedrag in het MIT gereserveerd voor de periode na 2006. De hiervoor genoemde Planstudie is nu klaar. Vanaf omstreeks dit najaar heeft de minister al haar adviezen binnen en zou ze een besluit kunnen nemen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie