Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Urbanisatie ontwikkelingslanden gebaat bij betere planning

Datum nieuwsfeit: 26-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rijksuniversiteit Groningen

Promotie
Urbanisatie in ontwikkelingslanden gebaat bij betere planning

In het stedelijk randgebied van Delhi springen milieuproblemen en de verwoesting van landbouwgrond direct in het oog. Beide zijn echter ook de ruimtelijke neerslag van een veelzijdige welvaartsontwikkeling die zelfs armen tot kansrijkeren maakt. Dit constateert Johan Bentinck in zijn studie naar de verstedelijking aan de stadsrand van Delhi, India. Kansarme migranten afkomstig uit het perifere platteland vinden er een manier om aan de kost te komen. Ook de autochtone bevolking participeert lustig in de urbane werkgelegenheid en de handel in grond en onroerend goed. Daarnaast nemen bereikbaarheid, scholingsgraad, informatievoorziening en de toegang tot medische zorg toe. De schaduwzijde is de verslechtering van het leefmilieu. Bentinck promoveert op 26 juni 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij pleit voor een betere planning en regelgeving bij urbanisatieprocessen in ontwikkelingslanden.

De metropool Delhi telt ruim 13 miljoen inwoners en groeit gestaag. De urbanisatie zorgt voor grote veranderingen in de dorpen die (nog) in het overgangsgebied liggen tussen platteland en stad. Deze veranderingen betreffen zowel het gebruik van de grond, als de rol die de verschillende bevolkingsgroepen spelen, de werkgelegenheidssituatie en de kwaliteit van de leefomgeving. Aan de hand van huishoudenquêtes en diepteinterviews analyseerde Bentinck de veranderende bestaanswijze. Voor het in kaart brengen van veranderingen in het landgebruik gebruikte hij satellietbeelden. Kranten en andere media dienden als informatiebron over het door de overheden gevoerde beleid. "Alle bevolkingsgroepen hebben op hun eigen manier baat bij de urbanisatie", constateert Bentinck. De van oorsprong dominante landbezitters trekken profijt van landtransacties, de verhuur van huizen en het verpachten van land. De andere autochtonen, die vaak tot de lagere kasten behoren, profiteren van de stedelijke werkgelegenheid, waarbij zij zich 'bevrijden' van de traditionele kastengebonden activiteiten. De nieuwkomers nemen de positie van de laagste arbeidersklasse over. "Een weinig benijdenswaardige positie in de marge overigens. Hun levensomstandigheden zijn ronduit slecht, zij zijn een speelbal van autoriteiten en politici, maar ze hebben een bestaansmogelijkheid die ze in hun gebied van herkomst niet hadden. Daarmee boeken ook zij vooruitgang." Op het terrein van de volksgezondheid zijn de verschillen tussen de bevolkingsgroepen het meest schrijnend. "Terwijl de autochtonen profiteren van een betere toegang tot medische zorg, nemen bij de migranten juist infectieziekten (veel tbc), ademhalingsklachten, huidaandoeningen, psychische klachten en ongelukken toe." Dit laatste is het gevolg van de ongeplande urbanisatie, waarbij op grote schaal illegale nederzettingen en risicovolle industrieën uit de grond worden gestampt. Een groot deel van de milieu- en gezondheidsproblemen en het grote tekort aan huisvesting zijn volgens Bentinck te voorkomen door een meer realistische planning. Hierbij moet de spontane - niet beregelde - stadsuitbreiding positiever worden benaderd. Wel moet er een striktere scheiding gemaakt worden van functies en moet er beter voorzien worden in de meest basale infrastructuur.

Bentinck (Haarlemmermeer, 1969) studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen. Zijn onderzoek maakte deel uit van het Indo-Dutch Programme of Alternatives in Development (IDPAD), een samenwerkingproject van het Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi en de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Het project loopt van 1997 tot en met 2000.

Urbanisatie in ontwikkelingslanden gebaat bij betere planning

Datum en tijd

maandag 26 juni 2000, 16.00 uur

Promovendus

J.V. Bentinck, tel. (050)363 39 08, fax (050)363 39 01, e-mail (j.bentinck@frw.rug.nl) (werk)

Proefschrift

Unruly urbanisation on Delhi's fringe - changing patterns of land use and livelihood

Handelsuitgave

in de reeks Nederlandse Geografische Studies 270, KNAG, Utrecht/Groningen, ISBN 90-6809-294-4, f 45,-

Promotor

prof.dr. P.H. Pellenbarg

Faculteit

ruimtelijke wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie