Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Briefing over het Human Development Report 2000

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
UNDP - PERSBERICHT

HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2000

Press briefing - dinsdag 27 juni 2000 - 14.30 uur - Ministerie Buitenlandse Zaken - Den Haag

Genève/Rotterdam, 22 juni 2000

Op dinsdagmiddag 27 juni a.s. belegt het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP in Den Haag een pre-launch press briefing over het Human Development Report
2000 (HDR). Het HDR is een van de belangrijkste jaarrapporten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en mondiale sociale ontwikkeling. Hoofdthema is dit jaar: Mensenrechten en Ontwikkeling. Het HDR wordt op 29 juni in Parijs gelanceerd. Tot dan rust op het rapport een embargo.
De press briefing wordt verzorgd door Sakiko Fukuda-Parr, directeur van het Human Development Report Office in New York en hoofdauteur van het HDR
2000. Datum: dinsdag 27 juni; lokatie: Perszaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; aanvang 14.30 uur.
HDR 2000 IN EEN NOTENDOP

Centraal in het HDR staat dat het bij ontwikkeling gaat om het welzijn van mensen, en niet enkel om de economische groei van landen. En dat welzijn is te meten: door te kijken naar het inkomen van mensen, maar óók naar hun levensverwachting, hun onderwijskansen en hun algemeen welbevinden. Menselijke ontwikkeling is in feite "een proces van het vergroten van de keuzen van mensen", aldus het HDR.

Het HDR 2000 - het elfde sinds 1990 - richt zich op de onlosmakelijke samenhang tussen menselijke ontwikkeling en mensenrechten. Naast een overzicht van de vooruitgang op het terrein van de mensenrechten, presenteert het de uitdagingen die op dit terrein ontstaan door snelle politieke, economische en sociale veranderingen. Het rapport schetst de contouren van de mensenrechtenagenda voor de 21e eeuw, waaronder het groeiende belang van de civil society en de internationale gemeenschap. Speciale aandacht is er voor de verantwoordelijkheid van regeringen en het bedrijfsleven.

Regeringen hebben nadrukkelijk het voortouw bij de bescherming van de mensenrechten, benadrukt het HDR 2000. Maar in een globaliserende wereld kan de verantwoordelijkheid niet meer alleen bij de staat liggen. Het HDR bepleit daarom een mondiaal perspectief voor de mensenrechten. Essentieel onderdeel daarvan is de samenhang tussen economische en sociale rechten en burger- en politieke vrijheden: dat zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Het HDR 2000:


* wijst erop dat verkiezingen alleen geen waarborg vormen voor de mensenrechten. Ook een democratisch gekozen meerderheid kan minderheden verpletteren;


* hamert erop dat armoede net zo goed een mensenrechtenkwestie is als willekeurige arrestatie desondanks leidt het martelen van één persoon tot grote verontwaardiging, terwijl onopgemerkt blijft dat er dagelijks meer dan 30.000 kinderen sterven door oorzaken die voor het merendeel te voorkomen zijn;


* waarschuwt dat de groeiende nationale en internationale ongelijkheid de moeizaam verworven vooruitgang op het gebied van burgerlijke en politieke vrijheid dreigt te ondermijnen;


* roept internationale organen, met inbegrip van de Wereldhandelsorganisatie WTO, op zich te laten leiden door de principes en commitments op het gebied van de mensenrechten bij hun besluitvorming om zo een alomvattend en rechtvaardig systeem voor de wereldeconomie te creëren;

* waarschuwt de wereldwijd opererende multinationals dat hun rol niet ophoudt bij het maken van winst: ook zij dragen verantwoordelijkheid voor eerbiediging van de mensenrechten.

Het HDR 2000 bevat verder updates van de armoede-index voor rijke landen en van de Human Development Index (met 174 landen), en een agenda met concrete actiepunten.

Belangrijk


1. Wilt u meer informatie over de press briefing en het HDR 2000? Bel of mail dan met onderstaande contactpersonen.


2. UNDP heeft op Internet een online newsroom over het HDR 2000 ingericht hierop vindt u uitgebreide persinformatie, de volledige tekst van het rapport, indexen als de Human Development Index en de Human Poverty Index, statistieken en tabellen, FAQs etc. Voor toegang tot deze newsroom heeft u een password nodig. U kunt dit aanvragen door naam, medium/persorganisatie, telefoon- en faxnummer en uw e-mailadres te sturen aan: UNDP-HDRO: hdro@undp.org (fax: 001 212 9063677). Met uw aanvraag geeft u aan het embargo tot 29 juni 10.00 GMT te zullen respecteren.

3. In verband met de praktische voorbereidingen wordt aanmelding voor de persbriefing op prijs gesteld.

Contactpersonen:

Rolf Wijnstra & Els van der Lugt - UNDP Media Liaison NL

Breitnerstraat 75A, 3015 XC Rotterdam

Tel./fax: 010 - 4367891;

E-mail: buro.op.orde@luna.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie