Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CPB-studie pensioenmarkt: 'Meer transparantie gewenst'

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

EMBARGO TOT DINSDAG 27 JUNI, 14.00 UUR


Pensioenmarkt: meer transparantie gewenst

In de markt voor oudedagsvoorzieningen leidt meer keuzevrijheid niet altijd tot betere keuzes. Deze markt is hiervoor onvoldoende transparant, zowel bij de individuele voorzieningen, als bij de collectieve arbeidspensioenen. Dit schrijft het CPB in 'Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie', de vandaag verschenen studie over de pensioenmarkt. De studie bespreekt beleidsopties die kunnen bijdragen aan een transparantere pensioenmarkt. Deze opties zijn vooral van belang wanneer in de toekomst een verschuiving optreedt naar meer keuzevrijheid. Maar ook in het huidige stelsel, waarin keuzevrijheid in veel gevallen ondergeschikt is aan solidariteit, zou meer transparantie al kunnen resulteren in lagere tarieven.

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt internationaal geroemd vanwege zijn solide basis voor een goed inkomen en de goede risicobescherming die het biedt. Dit heeft te maken met de belangrijke positie binnen dit stelsel van de collectieve arbeidspensioenen. Deze bieden deelnemers weinig keuzevrijheid, maar veel solidariteit. Het gaat hierbij om solidariteit tussen jong en oud en om solidariteit van goede met slechte risico's. De voordelen die deze solidariteit thans met zich meebrengt, kunnen echter door trends, zoals individualisering en toenemende arbeidsmobiliteit, kleiner worden. Hierdoor wordt het behoud van solidariteit moeilijker en zal meer nadruk komen te liggen bij keuzevrijheid. Het CPB stelt dat zowel bij de individuele voorzieningen, als bij de collectieve arbeidspensioenen meer transparantie gewenst is. Meer keuzevrijheid zal onder de huidige omstandigheden niet altijd leiden tot betere keuzes.

Bij de individuele voorzieningen wordt de transparantie beperkt door de beloning van assurantie-tussenpersonen en de informatievoorziening door verzekeringsmaatschappijen.

Tussenpersonen worden door consumenten indirect betaald via provisies, waarvan verzekeraars en tussenpersonen de hoogte bepalen. Deze provisie kan meespelen bij het advies van de tussenpersoon aan de consument. Het CPB ziet alleen nadelen in dit systeem. Dit geldt ook voor andere financiële banden tussen verzekeraars en tussenpersonen, zoals aandelenbezit en omzetafspraken. Een verbod op alle financiële banden is daarom te overwegen.

Verzekeringsmaatschappijen krijgen onvoldoende prikkels om tot een heldere informatievoorziening te komen. De vergelijkbaarheid van producten zou kunnen worden verbeterd door regels rond de informatievoorziening verder hierop toe te spitsen.

De risico's van de beperkte transparantie zijn niet denkbeeldig. Dat leert een recent schandaal in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij hebben verzekeraars en tussenpersonen miljoenen Britten overgehaald om hun staats- of arbeidspensioen in te ruilen voor een individueel pensioen, met een slechter pensioen als resultaat. Vooral wanneer Nederlanders in de toekomst meer zelf kunnen regelen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, zijn maatregelen op zijn plaats om beter te garanderen dat consumenten de juiste producten kiezen. Meer transparantie kan op dit moment ook al leiden tot lagere tarieven, zowel de (directe of indirecte) tarieven voor pensioenadvies door tussenpersonen als de premies voor de oudedagsvoorzieningen zelf.

Ook rondom de collectieve arbeidspensioenen is verbetering van de transparantie mogelijk. Zo is het onder meer wenselijk dat deelnemers meer informatie krijgen over opgebouwde pensioenaanspraken. Dit is van belang voor de keuzes binnen de arbeidspensioenregeling, maar ook voor de keuze van een eventuele individuele aanvulling.

Behalve de transparantie van de pensioensector behandelt de studie ook de voor- en nadelen van de solidariteit binnen collectieve arbeidspensioenen. Hierbij komen thema's aan de orde als de keuze tussen eind- en middelloonregelingen en de indexatie van ingegane pensioenen, evenals trends die het behoud van solidariteit op lange termijn moeilijker kunnen maken. Het CPB maakt hiervoor onder andere gebruik van een internationale vergelijking van pensioenstelsels.

De speciale CPB-publicatie 'Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie', ISBN 90 1209 061 X, is te bestellen bij:

Hageman Verpakkers
Postbus 281
2700 AG Zoetermeer
tel: 079 - 347 00 00
fax: 079 - 347 00 45

Prijs: NLG 55,-

Tevens is een uitgebreide samenvatting van de publicatie vanaf dinsdag 27 juni 14.00 uur beschikbaar als PDF-file.

Onderwerp: persbericht
Nummer: 21
Datum: 27 juni 2000
Inlichtingen bij: Eric de Laat (tel: 070-338 33 20), of bij Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-338 34 77).

Belangstellenden kunnen een elektronische versie van de studie 'Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie' (pdf-bestand) opvragen. Hierop rust uiteraard hetzelfde embargo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie