Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Zutphen: houtmarkt autovrij

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zutphen

Houtmarkt autovrij

Burgemeester en wethouders van Zutphen zijn van plan de Houtmarkt vanaf 24 september (autoloze zondag) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De Houtmarkt wordt dan afgesloten ter hoogte van Houtmarkt 44 (La Venezia), op de plaats waar dat nu tijdens de zaterdagmarkt gebeurt. Aan de zuidzijde wordt de markt afgesloten ter hoogte van het Ravenstraatje.

Twee varianten
Tijdens een workshopbijeenkomst begin dit jaar is met bewoners, winkeliers en andere belangstellenden gesproken over herinrichting van de Houtmarkt. Daarbij kwam ook de afsluiting aan de orde. Met een kleinere groep is daarna verder gedacht over de locatie en de gevolgen van de afsluiting. Er zijn twee verschillende varianten denkbaar. Beide varianten gaan uit van een afsluiting op de overgang van de Zaadmarkt naar de Houtmarkt, net ten zuiden van het Ravenstraatje. Bij variant A komt de afsluiting ter hoogte van Houtmarkt 44 (La Venezia). Variant B gaat uit van een afsluiting in de Groenmarkt, ter hoogte van de Wijnhuistoren en in de Lange Hofstraat, ten noorden van de Kolenstraat.

Gevolgen
Het college is van plan om variant A uit te voeren zodat het doorgaand verkeer vanuit de Lange Hofstraat over de Groenmarkt voorlopig nog mogelijk blijft. Bevoorrading van winkels en dergelijke op de Houtmarkt is mogelijk tijdens de expeditie uren (dezelfde als die voor 't Rondje).
In dit voorstel gaat enige parkeercapaciteit verloren. De twaalf parkeerplaatsen op de Houtmarkt zullen uiteraard vervallen. Verder vervallen aan de kant van de Zaadmarkt 12 betaalde parkeerplaatsen. De drie invalidenparkeerplaatsen die met deze inrichting moeten vervallen worden gecompenseerd.
Zowel op de Zaadmarkt als op de Groenmarkt worden in totaal 10 parkeerplaatsen omgezet voor zeer kort parkeren. Daarnaast komen er twee laad- en losplaatsen voor bedrijven op beide markten. Dit gaat ten koste van 8 parkeerplaatsen.
Er is geen verkeer naar de Houtmarkt mogelijk via de Groenmarkt. Bevoorradingsverkeer voor de Houtmarkt moet altijd via de Zaadmarkt rijden, waar een smalle opening in de afsluiting blijft.
Motivatie
De leefbaarheid op en rond de Houtmarkt wordt sterk verbeterd met een afsluiting voor het autoverkeer. Ook in economisch perspectief wordt de aantrekkelijkheid van het Rondje vergroot door de Houtmarkt als plein hierbij te betrekken.
Al meer dan tien jaar is er sprake van afsluiting van de Houtmarkt voor autoverkeer. Zowel in het Verkeerscirculatieplan als in de plannen voor de herinrichting van het Rondje is dit voornemen opgenomen. In het door de gemeenteraad in september 1998 vastgestelde beleidsprogramma is opgenomen dat "De Houtmarkt moet worden afgesloten voor het doorgaande autoverkeer".
Met dit voorgenomen besluit van het college wordt uitvoering gegeven aan dit door de raad vastgestelde plan.

De afsluiting van de Houtmarkt zal ingaan op zondag 24 september (autoloze zondag).
Hoe de Houtmarkt er na de afsluiting moet komen uit te zien wordt nog verder onderzocht. Een schetsontwerp voor de herinrichting is naar verwachting in de tweede helft van 2000 gereed. De mogelijkheid bestaat dat bij de feitelijke herinrichting de afsluiting zal gaan plaatsvinden zoals beschreven bij variant B.

Ter inzage
Het voorgenomen besluit en de tekeningen waarop de te nemen verkeersmaatregelen staan aangegeven liggen tot en met 20 juli 2000 ter inzage bij de leestafel in het stadhuis, 's-Gravenhof 2. Gedurende deze periode kan iedereen zijn of haar zienswijze geven. De commissie FIOV zal in augustus een advies uitbrengen aan het college. Vervolgens neemt het college, de ingekomen zienswijzen en het advies afwegende, een besluit over de afsluiting van de Houtmarkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie