Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage CRIEM naar de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voortgangsrapportage CRIEM naar de Tweede Kamer

Een persbericht bij het onderwerp Inburgering

27 juni 2000

Vandaag heeft minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) de voortgangsrapportage CRIEM (Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden) naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage is een tussentijds verslag van de pilots die in gemeenten Bergen op Zoom, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Hengelo, Rotterdam, Den Helder en Epe anderhalf jaar geleden van start zijn gegaan. De pilots hebben allen tot doel problemen ten aanzien van criminaliteit onder een deel van de jongeren uit etnische minderheidsgroepen in de gemeente op te lossen.
Het beeld dat in de rapportage wordt geschetst is tweeledig. Aan de ene kant is duidelijk geworden dat in de afgelopen periode over de hele linie genomen veel daadwerkelijk in gang is gezet. Anderzijds moet tegelijkertijd worden geconcludeerd dat tussen de pilots verschillen bestaan ten aanzien van de uitvoering. Zo is de voortgang van een aantal pilots belemmerd door
personeelswisselingen binnen de gemeente. Ook heeft de invoering van bepaalde maatregelen vertraging opgelopen omdat deze alleen op specifieke momenten konden worden ingevoerd. Zo konden bijvoorbeeld op scholen gerichte maatregelen pas met ingang van het nieuwe schooljaar van start gaan.

Verdere ontwikkeling van de CRIEM-pilots
Sinds de start van de pilots is veel in gang gezet. Hoewel nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over de effectiviteit van de aanpak, blijkt dat de uitvoering op lokaal niveau nu concreet ter hand is genomen. Ook de externe commissie onder leiding van de heer Bandell onderstreept dit en geeft aan dat zij enthousiast is over de wijze waarop de pilots hun tweede jaar in zijn gegaan. De laatste fase van de pilotperiode is nu aangebroken. De externe Commissie Bandell zal het komende najaar de pilotgemeenten opnieuw bezoeken. Na afloop van de pilotperiode vindt een eindevaluatie plaats. Deze zal naar verwachting in de eerste helft van 2001 beschikbaar komen. Ook het eindadvies van de externe Commissie Bandell wordt in dezelfde periode verwacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie