Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoeksrapport nationale postcode loterij

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Justitie onderzoeksrapport nationale postcod e loterij

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 23:49


4

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie

's-Gravenhage, 27 juni 2000

Bij brief van 12 oktober 1999, kenmerk 791154/DBZ/99, heb ik u bericht dat een onafhankelijk onderzoeksbureau zou worden belast met het onderzoek naar de vermeende belangenverstrengeling bij de Nationale Postcode Loterij (NPL), zoals in het tv-programma Reporter van 3 februari 1998 werd gesuggereerd. Ik heb de opdracht eind 1999 aan Deloitte & Touche gegund. Onlangs is het onderzoeksrapport aan mij aangeboden.

Hierbij bied ik u het definitieve 'Rapport Stichting Nationale Postcode Loterij, organisatorische, bestuurlijke en financiële relaties' aan.

Met deze brief wil ik u achtereenvolgens informeren over:

de omvang van het onderzoek en de gevolgde procedure,

de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek,

de reactie van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN op de rapportage,

een eerste reactie op de aanbevelingen.

De omvang van het onderzoek en procedure

Voordat ik overga tot een bespreking van de conclusies en aanbevelingen, merk ik op dat aanvankelijk een beperkt onderzoek was voorzien. Na de eerste vergadering van Deloitte & Touche met de begeleidingscommissie is gekozen voor een systematische doorlichting van alle vast te stellen verbanden.

Voor deze werkwijze is gekozen om een zo volledig mogelijk antwoord te verkrijgen op de vraag of en in welke mate er sprake is van bestuurlijke, organisatorische en financiële verwevenheden rondom de NPL. Hierbij zij aangetekend dat er geen sprake is geweest van een strafrechtelijk onderzoek.

Om de verwevenheden in kaart te brengen is van 650 beneficiënten de bestuurssamenstelling vastgesteld, hetgeen heeft geleid tot een bestand van
2000 namen. Vervolgens is dit bestand gematched met de namen van de directieleden, personeelsleden en leden van de Raden van Toezicht van de organisaties rondom de NPL. Tevens zijn ongeveer 4200 afgewezen projecten doorgelicht, zijn er interviews gehouden met directie- en bestuursleden van de onderzochte organisaties en zijn de financiële stromen rondom de NPL in kaart gebracht (hoofdstuk 3 en 6). In het rapport is ook specifiek aandacht geschonken aan de cases uit de Reporteruitzending (hoofdstuk 7).
Het onderzoek had betrekking op de periode 1995-1999 en heeft plaatsgevonden in de periode van december 1999 tot medio mei 2000.

Ik hecht eraan op te merken dat de normen en criteria, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 en waartegen de resultaten van het onderzoek zijn afgezet, tot stand zijn gekomen na overleg met vertegenwoordigers van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN. De formele reactie van NPL , Novamedia en de Stichting DOEN zijn als bijlage 8 aan dit rapport gehecht.

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek

Conclusies:

Er is niet van ongewenste bestuurlijke, organisatorische of financiële verwevenheden met beneficiënten en andere doelorganisaties gebleken.

Ook is bij het toekennen van gelden aan goede doelen en projecten door de Stichting DOEN, DOEN participaties B.V. en de Stichting Triodos DOEN geen ongewenste belangenverstrengelingen geconstateerd.

Er zijn geen 'interne' ongewenste belangenverstrengelingen rondom de NPL geconstateerd.

Wat het laatste betreft, merk ik het volgende op. De onderzoekers hebben geconstateerd dat de structuurwijzigingen rondom de NPL, die mede waren gebaseerd op het 'Rapport Etty' uit 1993 Mede naar aanleiding van een verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Justitie is door het bestuur van de NPL in 1992 opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren en de toekomstige opzet van de NPL. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in hoeverre sprake was van onjuistheden in de organisatorische en bestuurlijke verhoudingen en in de financiële gang van zaken bij de NPL. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het 'Rapport Etty'. Het onderzoek heeft geresulteerd in enkele structuurwijzigingen rondom de NPL., reeds een belangrijke verbetering hebben bewerkstelligd, waarbij de scheiding van verantwoordelijkheden scherper is gemaakt.

De onderzoekers zijn van oordeel dat ondanks de destijds aangebrachte verbeteringen het gevaar zal blijven bestaan dat incidenten bij de projectsubsidiëring (Stichting DOEN) en bij de commerciële activiteiten van de directievoerder (Novamedia B.V.) direct worden toegerekend aan de NPL. Dit wil zeggen dat mogelijke spanningen en vermoedens van belangenverstrengeling tussen enerzijds de NPL en anderzijds Novamedia, de Stichting DOEN, DOEN Participaties B.V. en Stichting Triodos DOEN zullen blijven bestaan.

Ook de cases uit de Reporter-uitzending hebben niet zozeer betrekking op de NPL zelf, als wel op de Stichting DOEN, DOEN Participaties B.V., Stichting Triodos DOEN en Novamedia.

Aanbevelingen:

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1 Om ongewenste verwevenheden tussen commerciële en charitatieve activiteiten te vermijden verdient het aanbeveling de in
1993 gemaakte keuze om de Stichting DOEN juridisch te verzelfstandigen te heroverwegen. Dit kan volgens de onderzoekers worden bewerkstelligd door de Stichting DOEN een zelfstandig onderdeel te laten zijn van de NPL, dan wel de Stichting DOEN als zelfstandige beneficiënt te positioneren.

Aanbeveling 2 en 3

Tevens zijn de onderzoekers van mening dat de gedragscode van de NPL moet worden uitgebreid tot alle met de directievoerder gelieerde ondernemingen en maatregelen moeten worden getroffen ter naleving van de vastgestelde gedragsregels. Deze regels dienen intern te worden geëvalueerd.

Voor een volledige weergave van de conclusies en aanbevelingen verwijs ik u naar hoofdstuk 8 van het rapport.

Reactie van de NPL, Novamedia en de Stichting DOEN op de rapportage

De betrokken organisaties zijn verheugd dat geen belangenverstrengelingen zijn geconstateerd.

Zowel de NPL, Novamedia als de Stichting DOEN zijn voorts van oordeel dat de huidige structuur geen verbetering behoeft en dat die structuur voldoende garanties biedt voor een controle op het doen en laten van de NPL. Het gevaar dat door de onderzoekers is geconstateerd, namelijk dat incidenten bij de projectsubsidiëring en de commerciële activiteiten van de directievoerder (Novamedia) worden toegerekend aan de NPL, wordt door de NPL niet onderschreven. De NPL ziet dan ook geen aanleiding om de structuur om die reden aan te passen.

Het voorgaande betekent dat aanbeveling 1 niet wordt onderschreven. De aanbevelingen met betrekking tot de uitbreiding en naleving van de gedragscode worden wel onderschreven.

(De brieven zijn als bijlage 8 aan het rapport gehecht).

Een eerste reactie op de aanbevelingen

Als eerste merk ik op dat het mij genoegen doet dat de suggestie van belangenverstrengelingen zoals gewekt door de Reporteruitzending in het rapport niet bevestigd wordt.

De overige constateringen en aanbevelingen zal ik betrekken bij de nader vorm te geven voornemens van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het kansspelbeleid. In het bijzonder kan de transparantie van deze en andere vergunninghouders worden bezien. Het rapport geeft daartoe goede aanknopingspunten.

De Staatssecretaris van Justitie,

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...