Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake herstructurering glastuinbouw

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV inzake herstructurering glastuinbouw
Gemaakt: 5-7-2000 tijd: 13:33


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

s-Gravenhage, 27 juni 2000

Naar aanleiding van uw verzoek om de stand van zaken te vernemen ten aanzien van de herstructurering van de glastuinbouw, ga ik navolgend kort in op de door u genoemde punten.

De laatste ontwikkelingen ten aanzien van de locatie Moerdijkse Hoek zijn aangegeven in de Tussenrapportage Commissie Bukman inzake Herstructurering van de Glastuinbouw, die ik als bijlage bij deze brief voeg. Geconcludeerd kan worden dat door de provincie Noord-Brabant thans voortvarend wordt gewerkt aan de realisatie van de beoogde locatie.

Op 17 mei jl. heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten via een integrale benade-ring van de ontwikkeling van de glastuinbouw in Zuid-Holland de eventuele realisering van glastuinbouw in de Zuidplaspolder te onderbouwen. Voorts ziet de provincie de noodzaak van extra ruimte voor het Westland en heeft besloten de locatie Hoeksche Waard nog als reservering aan te houden.

Aan LTO-glastuinbouw, de initiatiefnemer van het stallingsbedrijf, heb ik laten weten akkoord te zijn met de voorgestelde opzet. Daarbij is tevens te kennen gegeven dat het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij via het Bureau Beheer Landbouw-gronden (BBL) risicodragend kapitaal wil verschaffen, hetgeen het stallingsbedrijf de mogelijkheid biedt om meer geld aan te trekken. Doelstelling van het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland is het vergroten van de mobiliteit van de glastuinders en een versnelde en duurzame inrichting van nieuwe en bestaande glastuinbouwgebieden. De initiatiefnemer bereidt nu de juridische vormgeving voor. Afhankelijk van de nadere uitwerking zal het stallingsbedrijf ruimte bieden voor de grondaankoop in nieuwe locaties.

Ik heb kennisgenomen van de tussenrapportage van de Commissie Bukman. Hoofdelementen daarin zijn de onduidelijke status van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW); mede door deze onzekerheid stagneert de herstructurering, de grondverwerving die voor een aantal nieuwe locaties een knelpunt is, en de beperking van verspreide nieuwvestiging.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie