Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond Buitenring Parkstad provincie Limburg

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Informatieavond Buitenring Parkstad op dinsdag 27 juni

Maastricht, 16 juni 2000

Informatieavond Buitenring Parkstad op dinsdag 27 juni

Vorig jaar is op initiatief van de Provincie Limburg een studie gestart naar de realisatie van een (gedeeltelijk nieuwe) regionale weg rondom het stedelijk gebied van Parkstad Limburg, de zogeheten Buitenring Parkstad. De opstelling van deze studie is begeleid door een Stuurgroep waarin naast de Provincie ook alle Parkstadgemeenten en de gemeente Schinnen zijn vertegenwoordigd. De studie is gesplitst in twee fasen en de eerste fase is nu in concept gereed.

Tijdens een informatieavond op dinsdag 27 juni 2000 om 20.00 uur zullen de conclusies en bevindingen toegelicht worden. Belanghebben-den en geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. De avond heeft een informatief karakter, waarbij er alle gelegenheid is om vragen te stellen. Officiële inspraak is in deze fase nog niet aan de orde. Dat speelt pas later, wanneer de Tracé-nota MER Buitenring Parkstad (fase1) en het ontwerp-POL ter visie worden gelegd. De informatie-avond vindt plaats in Motel Heerlen aan Terworm 10 te Heerlen en duurt tot ongeveer 22 uur.

Buitenring Parkstad De Buitenring Parkstad is een ring van wegen die loopt vanaf de rijksweg A76 ten noorden van Hoensbroek en langs Brunssum, daarna in zuid-oostelijke richting door Landgraaf en langs Kerkrade. Vervolgens terug in westelijke richting en tot slot als 'stadsautoweg' (N281) terug naar de A76 nabij Nuth. Deze ring moet een essentiële schakel gaan vormen in het regionaal verbindend wegennet in Parkstad Limburg. De Buitenring zal voor een deel lopen op of langs bestaande regionale wegen die Parkstad Limburg omsluiten: de N298 (Nuth richting Brunssum), de N299 (Brunssum-Kerkrade, tot knooppunt Hopel), de Dentgenbachweg in Kerkrade, de N300 (Kerkrade-N281) en de N281 (de stadsautoweg langs de westrand van Heerlen).

Met name aan de noordzijde (Hoensbroek/ Brunssum) en nabij Kerkrade zullen nieuwe weggedeelten moeten worden aangelegd. Aan de noordzijde is dat ter vervanging van de bestaande regionale weg, in Kerkrade is er nu geen sprake van een doorgaande regionale verbinding. In de huidige situatie loopt het verkeer op deze plaatsen door woonwijken, over wegen die niet op deze functie berekend zijn. Dat leidt tot verkeersopstoppingen en overlast.

Tracé/m.e.r.-studie in twee fasen Voordat een besluit genomen kan worden over de aanleg van de Buitenring moet een milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen deze studie en daaraan gekoppeld ook de besluitvorming over de Buitenring Parkstad in twee fasen op te knippen.

fase 1: studie naar de meest geschikte corridor In de eerste fase van de studie, die nu vrijwel is afgerond, is allereerst gekeken naar de noodzaak van de Buitenring. Daarnaast zijn mogelijke corridors (zones waarbinnen de weg gesitueerd kan worden) beoordeeld en vergeleken. Deze fase mondt uit in het vastleggen van een ruimtelijke reservering in het Provinciaal Omgevingsplan (POL) dat vanaf medio 2001 de opvolger zal worden van onder meer het Streekplan Zuid-Limburg.

fase 2: studie naar het exacte tracé De tweede fase vormt een nadere uitwerking op tracé-niveau. Binnen de in het POL vastgelegde corridor worden tracé-alternatieven vergeleken. Dit leidt tot keuze voor een exact tracé, vast te leggen in een POL-aanvulling. De uitwerking in deze fase zal veel gedetailleerder zijn dan die in de eerste fase. Zo zal in fase 2 gekeken worden naar de precieze vormgeving en dimensionering van weg en aansluitingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie