Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Gedeputeerde Staten van Friesland

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 27 juni 2000


1. Gedeputeerde Staten stellen 100.000,- beschikbaar voor het verleggen van een stuk parallelweg langs de provinciale weg N381 bij Wijnjewoude. Verlegging van de weg, ter hoogte van een pompstation, is nodig voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

2. In maart 2000 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerpbesluit genomen, de aansluiting van het schelpenpad (ten noorden van de Zijlroedebrug) op de provinciale weg N359 in Lemmer, te laten vervallen. Dit ontwerpbesluit heeft vier weken ter inzage gelegen. In deze periode is er door vier belanghebbenden een zienswijze ingediend. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten definitief besloten, het schelpenpad in Lemmer te onttrekken aan het openbaar verkeer.

3. Gedeputeerde Staten stellen een eenmalige subsidie van maximaal
150.000,- beschikbaar voor het uitbreiden van de nachtzorg in Fryslân. De bijdrage is aangevraagd door de stichting Zorggarant Noord-Nederland. Nachtzorg wordt nu alleen aangeboden in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland en Smallingerland. De uitbreiding betreft in eerste instantie de gemeenten Opsterland Heerenveen en de Stellingwerven, in een later stadium ook Dantumadeel, Dongeradeel en Sneek.
Persbericht nr. 127 beschikbaar


4. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) heeft aan Gedeputeerde Staten het verzoek gericht, om de Krompanelensjeesprijs over te nemen. Deze prijs voor de mooiste combinatie van een Fries paard, een Friese sjees en een in traditionele Fries kostuum gekleed paar, wordt jaarlijks uitgereikt tijdens Indoor Friesland. De prijs bestaat uit een penning en een bedrag van 1500,-. De komende vijf jaar zal het ministerie de kosten nog voor zijn rekening nemen.
Vervolgprocedure: mededeling in de Statencommissie Wolwêzenssaken Persbericht nr. 128 beschikbaar

5. Gedeputeerde Staten hebben nog een aantal aanpassingen/aanvullingen op de Perspectiefnota 2001-2004. Zij zullen deze Aanvulling Statenvoorstel op 5 juli aan Provinciale Staten ter vaststelling voorleggen.
Vervolgprocedure: 5 juli Provinciale Staten
Stuk is in de loop van woensdag 28 juni beschikbaar

6. Gedeputeerde Staten zullen in de vergadering van 12 juli aanstaande, de leden van de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer voorstellen, om de verruiming van het Prinses Margrietkanaal bij Rohel naar een klasse Va, zo spoedig mogelijk aan te besteden. De begrotingswijziging die nodig is voor het uitvoeringskrediet, zal dan in de oktobervergadering van Provinciale Staten, ter vaststelling voorgelegd worden.
Vervolgprocedure: 12 juli Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie