Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Startnotitie nieuwbouw Rijksgebouwendienst Westraven Utrecht

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht


1. Startnotitie nieuwbouw kantoor Rijksgebouwendienst Westraven
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de startnotitie 'Nieuwbouw kantoor De Rijksgebouwendienst in Westraven' besloten een planidentificatie op te stellen, waarin de randvoorwaarden zijn opgesteld om tot een plan te komen. De Rijksgebouwendienst heeft in Westraven een kantoor van ca. 30.000 m2, de zogenaamde 'Westraven-flat'. Rijksgebouwendienst wil dit kantoor uitbreiden met een nieuw kantoor van ongeveer 30.000 m2 dat in 2004 beschikbaar dient te zijn. Binnen het huidige bestemmingsplan van het gebied is het nog mogelijk 30.000 m2 kantoor bij te bouwen. Ook de regionale afspraken ten aanzien van kantoorvolumes -de zogenaamde 'limitatieve lijst'- kent voor deze locatie nog de mogelijkheid om 30.000 m2 toe te voegen. Om de bouw van de eerste fase van het Transferium Westraven mogelijk te maken moest door de gemeente Utrecht grond verworven worden van Domeinen. Op 2 juni 1998 besloot het college van burgemeester en wethouders in dat kader mee te werken aan een artikel 19 WRO-procedure voor de eerste fase van het Transferium Westraven onder voorwaarde dat de uitbreiding van de huidige Westraven-toren met 30.000 m2 kantoor praktisch mogelijk werd.

Het voorstel is aan de orde in de eerst volgende raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van na het zomer-periode.


2. Benzineverkooppunt Texaco Einsteindreef
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten na te gaan onder welke voorwaarden de gemeente medewerking wil verlenen aan het particulier initiatief voor het (ver-)bouwen van het benzineverkooppunt van Texaco aan de Einsteindreef 11 en het herinrichten van de omliggende openbare en particuliere ruimte. De ingang van het verkooppunt van Texaco ligt naast de toegang tot de prostitutiezone aan het Zandpad. Dit geeft regelmatig overlast. Texaco heeft intensief contact met de politie van Utrecht-Noord. Er is al een aantal maatregelen genomen om de overlast te beperken. Texaco heeft plannen om de veiligheid te optimaliseren. Dit kan door de inrichting van het gebied aan te passen. Derhalve heeft Texaco besloten een bouwplan te ontwikkelen en een ontwerp voor de omliggende openbare ruimte. Texaco heeft aan de gemeente verzocht de randvoorwaarden aan te geven, waarbinnen een dergelijke ontwikkeling kan plaatsvinden.

Het voorstel is aan de orde in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en wonen op 5 september a.s.


3. Kredietaanvraag structuurversterkende maatregelen (UNA-gelden)
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een bedrag van NLG 300.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de Multiculturele Informatiebibliotheek: Lombok Mondiaal. Op 21 januari jl. is dit studiecentrum van culturen feestelijk geopend. In Lombok Mondiaal kunnen mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De bezoeker kan er kennis nemen van de mogelijkheden van de nieuwe media. Via een speciaal ontworpen website kan wereldwijd informatie worden verzameld. Ook kan de gebruiker de mediacollectie over de multiculturele samenleving raadplegen. Verder biedt het studiecentrum cursussen aan op het gebied van nieuwe media en computers. Met deze landelijke primeur heeft de wijk Lombok, waar mensen uit veel verschillende culturen samen wonen, een unieke multiculturele, multimediale informatiebibliotheek. De bibliotheek is opgezet met behulp van subsidies van de gemeente Utrecht, het Urban-project Regionale Ontwikkeling en het fonds sociale integratie. Voor het verder ontwikkelen en inrichten van Lombok Mondiaal heeft het college besloten een incidenteel bedrag van NLG 300.000 beschikbaar te stellen uit het pakket structuurversterkende maatregelen.


4. Laagdrempelige computervoorzieningen in 4 wijken
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot de inrichting van laagdrempelige computervoorzieningen in vier wijken. Hier kan men leren omgaan met de computer en leren informatie zoeken op internet en in databanken. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan een amendement hiertoe van de gemeenteraad en aan de plannen voor digitale trapveldjes van minister van Boxtel. De voorzieningen zijn bedoeld voor alle burgers en met name voor kinderen van 4 tot 16 jaar die niet zelf thuis de beschikking hebben over een computer. Speciale maatregelen worden getroffen om in samenwerking met zelforganisaties te garanderen dat juist ook allochtone burgers van deze voorzieningen zullen profiteren. In de wijken Overvecht, Zuilen, Hoograven en Kanaleneiland zullen in de bibliotheken telematicacentra worden ingericht. Hier zullen basisschoolleerlingen instructie kunnen krijgen, terwijl er 's avonds voor volwassenen cursussen gegeven kunnen worden. Overdag zijn de computers voor iedereen beschikbaar om te internetten, informatie te zoeken of een brief te maken. In deze wijken worden bovendien op logische plaatsen zoals buurtcentra en jongerencentra groepjes computers geplaatst. Ook hier kan iedereen gebruik maken van het internet, tekstverwerken, etc. en kan aan kleine groepjes instructie gegeven worden. In de bibliotheken worden ook nog Kids-corners ingericht. Dit zijn computerhoekjes voor kinderen tot acht jaar en hun ouders. Omdat deze kinderen nog niet (goed) kunnen lezen wordt de instructie aangeboden viade koptelefoon en door middel van pictogrammen.

Het voorstel is aan de orde in de raadsvergadering voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid op 7 september a.s.

Utrecht, 27 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie