Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen sluiting Cultureel Centrum Curaçao

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over sluiting van het Cultureel Centrum Curaçao
Een parlementair stuk bij het onderwerp Nederlands beleid
27 juni 2000
Het Tweede Kamerlid Van der Knaap (CDA) heeft op 16 juni de volgende vragen gesteld aan staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze vragen zijn op 27 juni door de staatssecretaris beantwoord.

1. Vraag
Welk subsidiebedrag gaf Nederland de afgelopen jaren tot en met
1998 aan het Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen (OKSNA) en voor welk bedrag stond het Cultureel Centrum Curaçao (CCC) op de begroting van het OKSNA?

1. Antwoord
Het Overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederlandse Antillen (OKSNA) ontving tot en met 1998 jaarlijks een subsidie vanuit Nederland van NLG 4.252.000. Het Cultureel Centrum Curaçao (CCC) ontving tot en met 1998 jaarlijks van het OKSNA een subsidie van Naf. 450.800.

2. Vraag
Heeft Nederland na 1998 subsidie aan de Nederlandse Antillen verstrekt voor culturele doeleinden en, zo ja welke?
2. Antwoord
Ja. In 1999 is een bedrag van NLG 9.548.000 uitgegeven aan de sector Cultuur (zie onderdeel 9 van artikelnr. 2.13 Samenwerkingsmiddelen van de financiële verantwoording over 1999). Deze bedragen zijn verstrekt aan diverse activiteiten en organisaties. Genoemd kunnen worden onder meer het Fonds voor de Podiumkunsten, het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, de stichting Monumentenzorg, de Wereldomroep (BVN-TV) en de Stichting Culturele Manifestaties NANA.

3. Vraag
Waarom heeft het OKSNA de subsidiëring van het CCC stopgezet?
3. Antwoord
Mij is niet bekend wat de beweegredenen van het OKSNA zijn geweest om de subsidiëring van het CCC stop te zetten.

4. Vraag
Is het OKSNA inmiddels opgeheven?

4. Antwoord
De status van het OKSNA is onduidelijk. Het OKSNA zou met ingang van 1 januari 1999 worden opgeheven en worden opgevolgd door het nieuwe Fonds voor de Antilliaanse Cultuur (FAC). Het FAC is echter tot op heden niet opgericht. Het OKSNA handelt op dit moment lopende zaken af.

5. Vraag
Waarom is het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur nog niet opgericht?

5. Antwoord
Het al dan niet oprichten van het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur is een bevoegdheid van de Nederlands-Antilliaanse regering. Mij is niet bekend waarom het Fonds voor de Antilliaanse Cultuur nog niet is opgericht.

6. Vraag
Indien het Fonds alsnog wordt opgericht, welke financiële bijdrage zal Nederland dan aan het Fonds leveren?

6. Antwoord
Nederlandse financiering van ontwikkelingsprojecten op de Nederlandse Antillen is afhankelijk van de prioriteitsstelling door de Nederlands-Antilliaanse regering, de kwaliteit van het beoogde project, en de relatie tot de doelstellingen van het Nederlandse beleid. Aan een (nog) niet bestaand project kan geen financiering worden toegezegd.

7. Vraag
Is het waar dat het CCC nog onlangs voor 1,1 miljoen gulden is opgeknapt, met subsidie van Nederland? Zo ja, acht u instandhouding van het centrum mede uit dit oogpunt van belang?
7. Antwoord
De gebouwen van het CCC zijn onlangs opgeknapt ten bedrage van Naf. 886.000. Nederland heeft geen subsidie aan de restauratie van het gebouw verstrekt.

8. Vraag
Is het waar dat ook culturele centra op andere eilanden van de Nederlandse Antillen in hun voortbestaan worden bedreigd, met name vanwege de precaire financiële situatie van de eilandgebieden?
8. Antwoord
De culturele centra op andere eilanden van de Nederlandse Antillen maken op dit moment deels gebruik van hun financiële reserves, deels ontplooien zij geen activiteiten meer. De bestuurscolleges en eilandraden bepalen zelfstandig welke prioriteit zij aan de financiering van lokaal beleid toekennen.

9. Vraag
Is het waar dat ook deze centra tot dusver mede in stand worden gehouden met subsidie van Nederland?

9. Antwoord
Nee.

10. Vraag
Welk belang hecht de regering van de Nederlandse Antillen aan cultuur in het algemeen en aan de instandhouding van (de activiteiten van) het CCC en andere culturele centra in het bijzonder, en welk belang hecht de Nederlandse regering daaraan?
10. Antwoord
In het regeerakkoord van de Nederlandse Antillen 1999-2002 is onder het hoofdstuk Educatie en vorming een passage over het cultuurbeleid van de Antilliaanse regering opgenomen. Genoemde passage is als bijlage bij deze beantwoording gevoegd. Nederland hecht belang aan de culturele uitwisseling tussen de landen van het Koninkrijk. In samenwerking met de Nederlandse Antillen zal bezien worden op welke wijze de culturele uitwisseling in de toekomst gestalte zal kunnen krijgen.
11. Vraag
Welke plaats krijgen cultuur en activiteiten als die van culturele centra, in relatie tot de in de nota Toekomst in Samenwerking aangegeven prioriteiten economie, onderwijs en bestuur en in relatie tot het vernieuwde NGO-beleid?

11. Antwoord
Cultuur is geen afzonderlijke prioritaire sector in het samenwerkingsbeleid. Wel speelt cultuur een rol in verschillende prioritaire sectoren, zoals duurzame economische ontwikkeling (bijvoorbeeld monumentenzorg) en onderwijs.
In gezamenlijk overleg met de Nederlandse Antillen is afgesproken dat de focus van het NGO-beleid zal liggen op drugsproblemen, jongerenbeleid en andere aspecten van de sociale problematiek.
12. Vraag
Wat is de stand van zaken betreffende het overleg over de financiering van NGOs?

12. Antwoord De regering van de
Nederlandse Antillen is in overleg getreden met alle betrokken actoren teneinde te komen tot een gezamenlijk Antilliaans standpunt ten aanzien van de uitwerking van het NGO-beleid en uitvoeringsstructuur. De Nederlands-Antilliaanse regering verwacht op korte termijn een gezamenlijk Antilliaans standpunt te kunnen presenteren.

13. Vraag
Is de Nederlandse regering bereid, onder respectering van de autonome bevoegdheid van de Nederlands-Antilliaanse overheid voor het subsidiëren van culturele instellingen, het voortbestaan van het CCC en andere culturele centra in financiële zin te waarborgen?

13. Antwoord
Neen. Het al dan niet waarborgen van het voortbestaan van culturele centra in de Nederlandse Antillen is een bevoegdheid van de regering en de Staten van de Nederlandse Antillen. Conform art.
41 lid 1 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden behartigen de Nederlandse Antillen zelfstandig hun eigen aangelegenheden. De door Nederland verleende hulp en bijstand ex art. 36 Statuut concentreert zich met name op die sectoren die voorwaardenscheppend zijn voor het bevorderen van de zelfredzaamheid van de Nederlandse Antillen. Deze sectoren zijn de kwaliteit van bestuur, onderwijs, duurzame economische ontwikkeling en rechtshandhaving.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...