Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over executie in Texas

Datum nieuwsfeit: 27-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over executie in amerikaanse staat texas
Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 15:27


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


27 juni 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 14 juni
2000, kenmerk 2990012530, waarbij gevoegd waren de door de leden Valk en Santi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op de vragen van de leden Valk en Santi over een voorgenomen executie in de Amerikaanse Staat Texas.

Vraag 1:

Bent u bekend met de voor 29 juni a.s. voorgenomen executie van Jesse San Miguel in de Amerikaanse Staat Texas? Amnesty International, 26 mei en 2 juni 2000 (documenten AMR 51/83/00 en AMR 51/89/00)

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Bent u bekend met de berichten over onregelmatigheden die zich tijdens zijn proces zouden hebben voorgedaan? In hoeverre heeft, naar uw inschatting, racisme een rol gespeeld bij zijn veroordeling?

Antwoord:

Volgens de beperkt beschikbare informatie over de zaak San Miguel, zoals opgetekend door de Amerikaanse National Coalition Against the Death Penalty (NCADP) in hun 'National Execution Alert' van juni www.ncadp.org/6-00-Alert.html, werd de heer San Miguel (alsook een medeverdachte) verhoord zonder aanwezigheid van een advocaat en werden mogelijk verzachtende omstandigheden weggelaten uit de door de politie opgestelde bekentenis. Van het gevraagde oordeel wil ik mij bij gebrek aan gegevens onthouden.

Vraag 3:

Bent u bereid om zich in te spannen voor zowel een bilaterale als een EU-démarche inzake de ophanden zijnde executie van Jesse San Miguel?

Vraag 4:
Bent u bereid u gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van de doodstraf in de staat Illinois, in te spannen voor een moratorium op de doodstraf in Texas?

Antwoord:

Het EU-beleid t.a.v. de doodstraf in het algemeen en t.a.v. de doodstraf in de VS in het bijzonder is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Er is meermalen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een EU-demarche te plegen in individuele gevallen. Tevens heeft de EU begin 2000 op Nederlands initiatief de VS opgeroepen tot een moratorium op de toepassing van de doodstraf. Het was nog nooit eerder gebeurd dat Amerikaanse federale autoriteiten en gouverneurs hierop rechtstreeks door de EU zijn aangesproken. Daarnaast heeft de EU Gouverneur Ryan van Illinois naar aanleiding van diens besluit tot het opschorten van alle executies in Illinois t.b.v. nader onderzoek naar de rechtmatigheid van de veroordelingen gefeliciteerd en de hoop uitgesproken dat Illinois uiteindelijk zal overgaan tot afschaffing van de doodstraf.

Het is duidelijk dat het EU-beleid voldoende basis vormt om het Nederlandse beleid op het terrein van de doodstraf uit te dragen.

Naast de heer San Miguel staat tevens de heer Shaka Sankofa (voorheen bekend als Gary Graham), die ten tijde van het misdrijf 17 jaar oud was, op de lijst van aanstaande executies (22 juni a.s.) in Texas. In beide gevallen heb ik inmiddels een EU-demarche bij de overige partners bepleit.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie