Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Erasmus Universiteit Rotterdam: promoveren op proefschriften

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

28 juni 2000

Promoveren op proefschriften

Proefschriften verzamelen van huisartsen doet G.J. Bremer al sinds 1965. Zon 400 exemplaren bezit hij inmiddels. Deze collectie diende voor de emeritus hoogleraar in de huisartsgeneeskunde in Groningen als uitgangspunt voor de studie Hora Est proefschriften van huisartsen 1900 1995 waarop hij woensdag 28 juni 2000 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Doel van Bremers onderzoek was om de veranderingen te beschrijven die zich gedurende die tijd in dit soort proefschriften hebben voorgedaan.

Vóór de Tweede Wereldoorlog werd van huisartsen niet verwacht dat zij een bijdrage leverden aan wetenschappelijk onderzoek. Het weerhield een aantal van hen er echter niet van een dissertatie te schrijven.

De oprichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap in 1956 vormde mede een stimulans voor het op hoger plan brengen van wetenschappelijk onderzoek door huisartsen.

De 'gemiddelde huisarts' deed zijn artsexamen op zijn 27e en als hij promoveerde gebeurde dat op zijn 40e jaar. Tegenwoordig doen zij dat op latere leeftijd. Terwijl er vroeger bijna geen vrouwelijke huisartsen waren, was in 1990 bijna 15% van de huisartsen vrouw. Het schrijven van een proefschrift door vrouwelijke huisartsen is thans allerminst zeldzaam.

Ook het financiële aspect werd door Bremer nader onderzocht. De solistisch werkende huisarts promoveerde vroeger bijna altijd op eigen kosten, tegenwoordig schrijft deze categorie nauwelijks meer dissertaties.

Huisartsen die wel promotieonderzoek verrichten hebben nu een part-time aanstelling bij een universiteit. Hun onderzoek wordt bovendien extern gefinancierd, maar ondanks deze geldelijke ondersteuning is het percentage gepromoveerde huisartsen in Nederland de laatste tijd gedaald.

Het dissertatieonderzoek van huisartsen is gekenmerkt door een grote diversiteit in onderwerpen. Van de dissertaties van vijftien huisartsen, geschreven tussen 1900 en 1950, wordt in de literatuur gezegd dat zij een bijdrage geleverd hebben aan de vooruitgang van de geneeskundige wetenschap.

De periode 1971-1995 en het interbellum hadden Bremers bijzondere aandacht. Naar zijn mening vonden de meeste veranderingen plaats in de laatste 25 jaar. In een speciaal hoofdstuk komt een aantal stellingen in de bestudeerde dissertaties ter sprake. Bremer poneert dat het jammer is dat er aan het formuleren van goede stellingen zo weinig aandacht wordt geschonken.

De verdediger van het proefschrift Hora Est behaalde in 1949 in Utrecht zijn doctoraal-examen Geneeskunde. Hij was werkzaam als huisarts, lector in de huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en hoogleraar in de huisartsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Promotores: prof.dr. M.J. van Lieburg, Geschiedenis van de geneeskunde (EUR) en prof.dr. B. Meyboom-de Jong, Huisartsgeneeskunde (RUG)

Noot voor de pers
Promotie woensdag 28 juni 2000, 15.45 uur
Plaats: Hoboken, Collegezaal 7
De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Erasmus Publishing te Rotterdam, ISBN 90-5235-147-3
Info: bij de promovendus, tel. 050 534 9773 of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. 010 408 1777

(INLINE]

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie