Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over dereguleringsbeleid onderwijs

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake aandachtspunten voor het deregulerin gsbeleid

Gemaakt: 4-7-2000 tijd: 13:28


3


26480 Autonomie en deregulering in het onderwijs
nr. 4 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 28 juni 2000

Hierbij bied ik u, mede namens Staatssecretaris drs. K.Y.I.J. Adelmund, het advies van de Onderwijsraad "Aandachtspunten bij dereguleringsbeleid" *) aan met onze beleidsreactie.

Het advies is een tussentijds advies op mijn verzoek, vooruitlopend op de studie «Effecten van deregulering, autonomievergroting en schaalvergroting», die de Onderwijsraad eind 2000 zal publiceren. Het advies sluit ook aan op de wens van de Tweede Kamer geuit in een algemeen overleg vorig jaar (zie hierna).

De staatssecretaris en ik willen dit advies nu reeds benutten bij het verder doorzetten van ons dereguleringsbeleid. Naar aanleiding van de genoemde studie zal begin 2001 een uitgebreidere beleidsreactie worden gegeven.

In onderstaande beleidsreactie wordt eerst de achtergrond van de adviesaanvraag geschetst. Daarna wordt ingegaan op de waarde van dit tussentijdse advies. Tot slot voegen wij daar nog enkele kanttekeningen aan toe.
De achtergrond van de adviesaanvraag In het regeerakkoord is vastgelegd dat het beleid inzake deregulering en autonomievergroting in het onderwijs zal worden voortgezet. Op 12 april 1999 heb ik u een notitie toegezonden waarin wij ons standpunt hierover heb uiteengezet (kamerstukken II 1998/99, 26 480, nr. 1). Daarin is ons streven naar een nieuw evenwicht tussen regulering door de overheid en zelfregulering door de onderwijsinstellingen opgenomen. Vervolgens hebben wij op 29 juni 1999 een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin een inhoudelijke aanzet wordt gegeven voor een korte-termijnaanpak voor een verdere deregulering in de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Tijdens een algemeen overleg op 9 december 1999 over autonomie en deregulering in het onderwijs (kamerstukken II 1999/2000, 26 480, nr.3) heeft de Tweede Kamer de wens uitgesproken om, naast de uitgebreide studie van de Onderwijsraad en ook vooruitlopend daarop, zicht te krijgen op de concretere doelstellingen van deregulering op de korte termijn. Daarbij zou een denkkader waarbinnen afwegingen voor keuzes van beleidsinstrumenten op systematische wijze kunnen worden gemaakt, behulpzaam kunnen zijn. Vanuit de Tweede Kamer werd toen ook gewezen op de noodzaak om naast of in plaats van regelgeving, te denken aan andere sturingsfilosofieën. Daarbij werd naar de Onderwijsbeleidsbrief
1999 verwezen, waarin wordt uitgesproken dat, gezien de veranderende omgeving van het onderwijs, een wending naar een ander bestuursparadigma gewenst is. Het is tegen die achtergrond dat de Onderwijsraad is gevraagd om tussentijds een denkkader voor verder dereguleringsbeleid op te stellen. De waarde van het advies De Raad onderscheidt in zijn advies drie categorieën beleidsinstrumenten die de rijksoverheid ter beschikking staan, namelijk wet- en regelgeving, ruil en overtuiging. Daarbij stelt hij dat typerend voor wet- en regelgeving het verticale karakter en de vaak lange totstandkomingsprocedure zijn. Voor ruil is dat de tweezijdigheid en voor overtuiging de normatieve beïnvloeding van actoren via overdracht van informatie. Naast deze instrumenten somt de Raad een aantal aandachtspunten op, die tezamen worden ondergebracht in een analytisch kader. Aan de hand daarvan kan worden bepaald of bij een bepaald vraagstuk een rol is weggelegd voor de rijksoverheid en zo ja, hoe het beleid het beste vorm kan worden gegeven en welk instrument daarbij het meest geschikt is. Het analytisch kader biedt een goed afwegingskader voor dereguleringsbeleid, waarbij duidelijk is dat wet- en regelgeving niet het enige geschikte beleidsinstrument is in de onderwijssector, maar dat er alternatieven zijn die naast of in plaats van regelgeving kunnen worden ingezet. Het advies van de Raad sluit overigens ook aan bij de in 1991 aan de Tweede Kamer aangeboden nota Zicht op wetgeving (kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs.1-2). Die nota handelde over de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van de wetgeving en bevatte onder andere de aan de wet en de wetgevingsprocedure te stellen kwaliteitseisen en het algemeen wetgevingsbeleid dat ter verbetering van die kwaliteit gevoerd dient te worden. Ook in die nota werd benadrukt dat het denken in alternatieven (alternatieve instrumenten in plaats van de wet) uit een oogpunt van goed wetgevingsbeleid noodzakelijk is. Steeds zal moeten worden gezocht naar het instrument dat zo goed mogelijk aansluit bij processen in de samenleving. Zoals de Onderwijsraad terecht heeft opgemerkt, staan de rijksoverheid meer beleidsinstrumenten ter beschikking dan alleen wet- en regelgeving Enkele kanttekeningen Er zijn ook wel wat kanttekeningen bij het advies te maken. Zo geeft de raad een wat eenzijdige karakterisering van wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving is divers van aard; de raad maakt ten onrechte geen onderscheid in typen wetgeving. Waarborgwetgeving heeft bijvoorbeeld een ander karakter wetgeving waarbij bevoegdheden worden toebedeeld, en beleidsinstrumentele wetgeving heeft weer andere kenmerken. De huidige onderwijswetgeving is bij uitstek te beschouwen als bekostigingswetgeving, die naar zijn aard minder verplichtend is dan bijvoorbeeld strafwetgeving. Zelfs waar sanctiemogelijkheden bestaan, worden deze in de praktijk nauwelijks uitgevoerd. Dergelijke verschillen betekenen ook dat de voor- en nadelen van de verschillende typen wet- en regelgeving telkens andere afwegingen vergen, hetgeen bij de keuze van het juiste beleidsinstrument tot verschillende uitkomsten kan leiden. Verder gaat de raad ook niet in op de relatie tussen de verschillende factoren. Een vraag als bij welk doel past nu welk instrument voor welke doelgroep in welke situatie nu het best, wordt niet beantwoord. Een tweede kanttekening is dat dereguleringsbeleid ook om andere bestuurlijke arrangementen vraagt. Door deregulering veranderen bestuurlijke verhoudingen, verschuiven posities en bevoegdheden. De uitkomst van een interactief beleidstraject met verschillende beleidspartners, levert een ander bestuurlijk arrangement op, waarin het hanteren van bepaalde instrumenten een andere waarde kan hebben. Conclusie Het advies van de Onderwijsraad is een waardevol advies, dat kan bijdragen aan de vormgeving van beleid. Inhoudelijk betekent het een erkenning van de notie dat in het onderwijs andere instrumenten dan wet- en regelgeving mogelijk en waardevol kunnen zijn. Het analytisch kader kan helpen bij het maken van keuzes voor bepaalde beleidsinstrumenten. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...