Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen afvalvlees in consumptie-vleesproduct

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beantwoorde kamervragen over afvalvlees in consumptie-vleesproducten

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-K-U-2081337

Hierbij zend ik u, mede namens Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Weekers en Oplaat (beiden VVD) over afvalvlees in vleesprodukten voor menselijke consumptie (2990010840).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van de leden Weekers en Oplaat(beiden VVD) over afvalvlees in vleesprodukten voor menselijke consumptie.(2990010840)

1.
Kent u het bericht dat rottend afvalvlees jarenlang verwerkt is in vleesproducten voor menselijke consumptie?

1.
Ja.

2.
Deelt u de mening dat dit niet had mogen gebeuren, gelet op het doel en de strekking van de bestaande wetgeving; het beschermen van de volksgezondheid en het behouden van het vertrouwen van de consument in (goedgekeurd) vlees?

2.
Ja.

3.
Heeft u onderzoek laten verrichten naar de vermeende rol van de RVV-keurmeesters in dit geval? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Zo nee, gaat u op korte termijn bedoeld onderzoek initiëren, en wilt u de Kamer van het onderzoek en de uitkomsten daarvan in kennis stellen?

3.
Dit type onderzoek is voorbehouden aan de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie in Roermond heeft de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van LNV (AID) gevraagd de beschikbare informatie over de rol van de RVV in deze zaak aan te leveren. De AID heeft dit inmiddels gedaan.Daarnaast zijn RVV medewerkers, waaronder de ter plaatse verantwoordelijke keuringsdierenarts, door de Rechter Commissaris verhoord.

4.
Welke (extra) maatregelen bent u voornemens te nemen om in te toekomst dergelijke praktijken te voorkomen?
4.
Het meerjarenplan van de Keuringsdienst van Waren voorziet in internsivering van het toezicht op het naleven van de regelgeving op dit gebied, in casu de Destructiewet.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Preventie en bescherming

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie