Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Premie WW kan in 2001 fors naar beneden

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht d.d. 28/06/00

Premie WW kan in 2001 fors naar beneden

De premie voor de werkloosheidsverzekering kan in 2001 fors omlaag. Het AWf-deel kan van 10,0% nu naar 4,2% in 2001. Het Lisv heeft deze premie vastgesteld op basis van informatie over de ontwikkeling van de werkloosheid en daarop gebaseerde ramingen. Bovendien is ervan uitgegaan dat het aanwezige vermogensoverschot in 4 jaar wordt weggewerkt. Het (sectorale) wachtgeldgedeelte wordt later dit jaar vastgesteld.
Deze forse premiedaling is mogelijk door de gunstige economische groei en doordat het kabinet voor 2000 een hogere premie vaststelde dan het voorstel van het Lisv (7,95%). Als gevolg hiervan heeft het Algemeen Werkloosheidsfonds eind 2000 een overschot aan vermogen van ruim f 5,4 mld.

Werkloosheidswet
De werkloosheidsverzekering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste half jaar, de zgn. wachtgeldverzekering, wordt gefinancierd uit sectorale wachtgeldfondsen. De premie hiervoor komt volledig voor rekening van de werkgever. Uit de wachtgeldfondsen worden ook ZW-uitkeringen betaald. Uitkeringen werkloosheid die langer duren dan een half jaar betaalt het AWf.
Eind 2000 worden 192.000 lopende uitkeringen werkloosheid verwacht (eind 1999 = 221.000). Door de gunstige economische groei wordt uitgegaan van een verdere daling van dit aantal (eind 2001 = 176.000).
Algemeen Werkloosheidsfonds
Voor 2000 verwacht het AWf totale lasten van f 7.660 mln. (1999 = f
7.886 mln.) tegenover f 12.022 mln. aan baten (1999 = f 11.225 mln.). Het AWf heeft daarmee eind 2000 een overschot aan vermogen van f 5.402 mln.
Voor 2001 verwacht het AWf totale lasten van f 7,2 mld. en totale baten van f 5,8 mld. (bij 4,2% premie).
Het Centraal Planbureau gaat bij zijn berekeningen voor 2001 uit van een AWf-premie van 8.9%. Dit vooral om een al te grote verhoging van het besteedbaar inkomen te voorkomen. In dat geval heeft het AWf volgens berekeningen van het Lisv-secretariaat eind 2001 een vermogensoverschot van f 9,9 mld. Een groot gedeelte van dat bedrag (f 6,5 mld.) is eerder door het CPB gemeld als ruimte voor premieverlaging in 2001.

De besluitvorming over de premies is gebaseerd op de gegevens uit de 'Juninota financiële ontwikkeling Lisv-fondsen 2000-2001'.

Lasten wachtgeldfondsen nemen toe

Een toenemend aandeel van het aantal uitkeringen voor werkloosheid komt voor rekening van de sectorale wachtgeldfondsen. In 1999 kwamen 43.500 uitkeringsjaren (d.w.z. uitkeringen omgerekend naar een heel jaar) voor rekening van deze fondsen. Dit jaar stijgt dit aantal waarschijnlijk naar 46.000 uitkeringsjaren, terwijl voor 2001 een aantal van 46.600 wordt geraamd. Deze toename is vooral veroorzaakt door een wetswijziging per 1 januari 2000 die regelt dat de kosten van de werkloosheidsuitkeringen van mensen die vaak van baan zijn gewisseld voor rekening komen van de sectorale wachtgeldfondsen. Voorheen kwamen deze uitkeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

De totale lasten voor de wachtgeldfondsen komen in 2000 uit op f 3.103 mln. (1999 = f 2.902 mln.). Hier staan totale baten tegenover van f
3.021 mln. (1999 = f 2.349 mln.).
Voor het jaar 2001 worden voor deze fondsen f 3.188 mln. aan totale lasten geraamd. De premies voor de verschillende wachtgeldfondsen worden later dit jaar door het Lisv vastgesteld met advies van de sectorraden. In 2000 is de gemiddelde wachtgeldpremie 1,11%.
Het vermogen van de wachtgeldfondsen blijft in 2000 nagenoeg gelijk aan dat van 1999 (resp. f 2.760 mln. en f 2.842 mln.). Het verwachte vermogensoverschot van bijna f 493 mln. in 1999 verdwijnt echter dit jaar geheel. Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een stijging van het benodigde normvermogen. Het Lisv onderzoekt samen met het ministerie van SZW de mogelijkheid nog vóór 2001 te komen tot lagere normvermogens voor de wachtgeldfondsen.

Deze gegevens staan in de 'Financiële nota wachtgeldfondsen 2000-2001', die door het Lisv aan de Minister van SZW is gezonden.

Uit de sectorale wachtgeldfondsen worden de kosten van de uitkeringen voor het eerste half jaar van werkloosheid betaald. Uitkeringen die langer duren worden bekostigd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. De wachtgeldfondsen kennen verschillende premies per sector van het bedrijfsleven, voor het AWf wordt een landelijk uniforme premie betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie