Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veklaring EU over veroordeling Statkevitch en Chtchoukine

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

Belarus : Sentencing of Messrs Statkevich and Shchukin Press Release: Brussels (28-06-2000) - Press: 230 - Nr: 9876/00

Brussel,

28 juni 2000 (30.06)


9876/00 (Presse 230)

P. 89/00

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie
over de veroordeling van de heren Statkevitch en Chtchoukine

De Europese Unie betreurt de veroordeling op 19 juni van de heer Statkevitch, voorzitter van de sociaal-democratische partij, en de heer Chtchoukine tot voorwaardelijke gevangenisstraffen. Deze veroordelingen laten hen in vrijheid - waarvan de EU nota neemt - maar zullen hen waarschijnlijk verhinderen aan de komende verkiezingen deel te nemen.

Uit deze veroordelingen, die plaatsvinden na de veroordeling van de heer Tchiguir, ex-premier, en na de administratieve maatregelen die de Belarussische sociaal-democratische partij hebben verhinderd haar jaarlijkse congres onder normale omstandigheden te houden, blijkt eens te meer de realiteit van de belemmeringen die in dit land de activiteiten van personen en partijen van de oppositie beperken.

Aangezien in een dergelijke context geen democratische en eerlijke verkiezingen kunnen worden georganiseerd, hebben de EU, de OVSE en de Raad van Europa samen, als een van vier hoofdvoorwaarden, een periode van "politieke wapenstilstand" noodzakelijk genoemd om de voorbereiding, de organisatie en het verloop van de verkiezingen onder aanvaardbare omstandigheden mogelijk te maken. Onlangs heeft president Loukachenko zelf zich openlijk voorstander van dit voorstel verklaard tijdens een plenaire zitting van de door de regering ingestelde "nationale dialoog".

De Europese Unie doet derhalve een dringend beroep op de Belarussische autoriteiten, indien zij werkelijk wensen dat de parlementsverkiezingen voor de Europese instellingen en de internationale gemeenschap aanvaardbaar zijn om - zolang het nog kan - alle maatregelen te nemen die nodig zijn om eindelijk het minimale klimaat van vertrouwen te scheppen zonder hetwelk vrije en eerlijke verkiezingen onmogelijk zijn. Daartoe zijn vereist:


- de mogelijkheid voor de onlangs veroordeelde politici, in het bijzonder de heren Tchiguir en Statkevitch, om aan de komende verkiezingen deel te nemen;


- de vrijlating van degenen die nog worden vastgehouden;
- activiteiten van politieke partijen en niet-gouvernementele organisaties van de oppositie, vrije vakbonden en, vooral in de provincie, nog al te vaak gedwarsboomde onafhankelijke dagbladen;
- de uitoefening van persoonlijke en openbare vrijheden, alsmede de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen;
- de in elke democratie normale toegang van alle partijen, ook die van de oppositie, tot de massamedia;

- de deelneming van vertegenwoordigers van alle partijen, ook die van de oppositie, in plaatselijke, regionale en nationale verkiezingscommissies;

- de instelling van een werkelijke dialoog tussen de regering en de oppositiepartijen, zoals in de slotverklaring van de OVSE-top van Istanbul is aanbevolen.

Alleen indien er snel concrete en wezenlijk belangrijke maatregelen op deze verschillende gebieden kunnen worden genomen, kan de EU, samen met de andere Europese instellingen, de OVSE en de Raad van Europa, het besluit tot waarneming van deze verkiezingen nemen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de eveneens geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie