Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EindhovenOfficiële publicaties

Eindhoven, 28 juni 2000


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1031/00 Woldberglaan 18, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.06.2000
1029/00 Busonilaan 11, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een bijkeuken 07.06.2000
1030/00 Woldberglaan 11, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.06.2000
1046/00 Normandiëlaan 40, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.06.2000
1047/00 Agatha Christielaan 22, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.06.2000
1042/00 Dieppelaan 15, plaatsen van een tuinhuisje 08.06.2000 1057/00 Van Blankenburgstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage/berging 13.06.2000
1063/00 Frederiklaan 175d, plaatsen van een garage-/toegangsdeur 14.06.2000
1076/00 Buddy Boldenlaan 39, plaatsen van een tuinhuisje 16.06.2000 1078/00 Rhônelaan 24, plaatsen van een tuinhuisje 16.06.2000 1068/00 Poeijersstraat 25, plaatsen van een dakkapel 14.06.2000 1075/00 Grimselpas 27, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.06.2000
1084/00 Sommelaan 7, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 16.06.2000
1088/00 Samuel Richardsonlaan 16, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.06.2000
1089/00 Limousinlaan 18, plaatsen van een tuinhuisje 19.06.2000 1091/00 Heike 84, plaatsen van een tuinhuisje c.q. blokhut 19.06.2000 1093/00 De Vriesstraat 21, bouwen van een badkamer 19.06.2000 1094/00 De Vriesstraat 21, bouwen van een berging 19.06.2000 1098/00 Verschaffeltstraat 18, uitbreiden van een woning ten behoeve van keuken 20.06.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1009/00 Tongelresestraat 351, verbouwen en uitbreiden van een woning 05.06.2000
1033/00 Yweinstraat 7, verbouwen van een woning 07.06.2000 1032/00 Demer 39/39a, verbouwen van een winkelpui, -ruimte en het plaatsen van een lichtreclame 07.06.2000
1037/00 Bakhuizen v.d. Brinklaan 36, verbouwen en uitbreiden van een woning 07.06.2000
1038/00 Atilla 50, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 07.06.2000
819/00 Paasberglaan 28, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.06.2000
1968/99 Kleine Berg 34b, uitbreiden van een restaurant 07.06.2000 822/00 Geert Grotestraat, plaatsen van een GSM-antennemast 07.06.2000 1040/00 diverse lokaties in Blixembosch, plaatsen van 8 kunstwerken in infrastructuur Blixembosch 08.06.2000
1045/00 Schweitzerlaan 2, uitbreiden van een raam in de zijgevel 08.06.2000
149/99 Stratumseind 91, uitbreiden van een restaurant 08.06.2000 2140/99 Ulenpas 87, verbouwen en uitbreiden van een woning tot woning/kantoor 08.06.2000
1865/99 Boschdijk, bouwen van een kantoor en werkplaats 14.06.2000 1561/99 Geraniumstraat 13, bouwen van een berging 14.06.2000 455/00 Twickel 14, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging en het uitbreiden van een woning door middel van een bijkeuken en terrasoverkapping 13.06.2000
2156/98 Stiffelio 5, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 13.06.2000
1060/00 Bourgognelaan 5, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 14.06.2000
1061/00 Azaleastraat 20, verbouwen en uitbreiden van een woning 14.06.2000
1062/00 Demer 16, verbouwen van een winkelpui 14.06.2000 1066/00 Bredalaan 25-27, verbouwen en uitbreiden van een winkel/woning 14.06.2000
1077/00 Luchthavenweg 53, plaatsen van een
reclamescherm/containerruimte 16.06.2000
1080/00 Buddy Boldenlaan 11, plaatsen van een tuinhuisje 16.06.2000 849/00 Kanunnikensven 33, verbouwen van een woning 16.06.2000 735/99 Ruwenberg 22, uitbreiden van een woning 16.06.2000 1039/00 Zandeiland 10, plaatsen van een tuinhuisje 07.06.2000 1475/99 Meerhoven aan de Zandrijk, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van 84 woningen 19.06.2000 488/00 Ingenhouszlaan 4, uitbreiden van een woning door middel van een serre 16.06.2000
453/00 Maasstraat, kavel 852, bouwen van een woning 15.06.2000 1074/00 Orleanshof 57, verbouwen en uitbreiden van een berging 15.06.2000
166/00 Roald Dahllaan 43, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.06.2000
1083/00 Roald Dahllaan 37, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.06.2000
1082/00 Roald Dahllaan 35, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.06.2000
860/00 Broodberglaan 24, verbouwen van een garage tot hobbyruimte/berging 19.06.2000
215/00 Floralaan West 183, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.06.2000
1149/99 Agamemnonlaan 23, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.06.2000
1086/00 Von Flotowlaan 1, plaatsen van 2 noodlokalen ten behoeve van het Grafisch Lyceum voor maximaal 3 jaar 19.06.2000 1087/00 Strijpsestraat 192, verbouwen van een apotheek 19.06.2000 1090/00 Doornakkerweg 51, bouwen van een garage 19.06.2000 1092/00 Ouwenberg 30, bouwen van een serre 19.06.2000 1096/00 Fransebaan 94, verbouwen en uitbreiden van een woning 20.06.2000
1095/00 Gerard Bruningstraat 22, bouwen van een tuinkamer 20.06.2000 1097/00 Boschdijk 404/406, verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsgebouw 20.06.2000

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/monumentenvergunningen/vrijstellingen Van 29 juni 2000 tot en met 12 juli 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Hippocrateslaan 5 (2121/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 7, lid 7.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Stratum buiten de ring.

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Weldam 8 (1990/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5, lid 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning 1993.

* uitbreiden van een winkel, Aalsterweg 118c (408/00);
* verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand, Schootsestraat 53 (671/99);

* verbouwen en uitbreiden van een woning, Den Bult 60 (889/99);
* uitbreiden van een kantoorgebouw, Vestdijk 51 (1669/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.

* tijdelijk plaatsen van een kantoorunit voor 10 maanden, Hoogstraat 229 (535/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23, lid 23.3.3., sub d van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
* verbouwen en uitbreiden van een woning, Helmerslaan 27 (MO00/0015). Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om ten aanzien van deze aanvraag om monumentenvergunning schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Van 29 juni 2000 tot en met 26 juli 2000 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een serre, Ericastraat 8 (686/00);
* bouwen van een gasregellateurstation, Bokt-West (921/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 883/00 Rembrandtplein 39, bouwen van een stalling voor invalidevervoermiddel 21.06.2000
792/00 Pieter Pauluslaan 35, uitbreiden van een woning 21.06.2000
Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
753/00 Generaal Stedmanstraat 43, bouwen van een tuinhuisje 19.06.2000 946/00 Kleine Beerpad 21, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 19.06.2000

Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
960/00 Zwanenven 1, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een berging 20.06.2000

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening 356/00 Meerbergsven 60, uitbreiden van een woning 16.06.2000 1928/99 Semmelweislaan 8, uitbreiden van een woning 16.06.2000 641/00 Holtmeulen 9, verbouwen en uitbreiden van een woning 16.06.2000 701/00 Sustenpas 47, uitbreiden van een woning 16.06.2000 705/00 Schutterlaan 80, verbouwen van een berging 19.06.2000 389/00 Armagnaclaan 57, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.06.2000
355/00 Lage Zijde 8, uitbreiden van een bedrijfspand ten behoeve van stalling autobussen19.06.2000
680/00 Agatha Christielaan 2, uitbreiden van een woning19.06.2000 2002/99 Vesaliuslaan 3, uitbreiden van een woning 19.06.2000 671/00 Staringstraat 18, bouwen van een berging 19.06.2000 624/00 Ariadnelaan 17, bouwen van een berging 19.06.2000 484/00 Geldropseweg 118, verbouwen van een winkelpui 19.06.2000 617/00 Smetsakker 61, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.06.2000
210/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 535, bouwen van een woning 19.06.2000
368/00 Hagenkampweg Zuid 168, uitbreiden van een woning 19.06.2000 1952/98 Potgietersstraat 46, verbouwen en uitbreiden van een woning door middel van een achteropbouw 19.06.2000
89/00 Annecyhof 27, verbouwen en uitbreiden van een woning 19.06.2000 541/00 Bleekstraat 19, verbouwen van de voorgevel 19.06.2000 1818/99 Castiliëlaan 8, bouwen van een speel-o-theek/bibliotheek 20.06.2000
499/98 Vestdijk 47, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een serre aan Dorinthotel 20.06.2000 769/00 Generaal Van Dedemlaan 10, uitbreiden van een woning 21.06.2000 771/00 Annie Romein Verschoorstraat 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 21.06.2000
470/00 Schipbeekstraat 8, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.06.2000
505/00 Het Schaapsdijk 66, verbouwen en uitbreiden van een boerderij/woning 21.06.2000
710/00 C. Bakker - Van Bossestraat 34, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een keuken 21.06.2000 713/00 Generaal Marshallweg 51, bouwen van een dakopbouw 21.06.2000 735/00 Fransebaan 551, verbouwen van een carport/berging tot garage 21.06.2000
750/00 Schaapsloopven 10, uitbreiden van een woning 21.06.2000 732/00 sportpark 'Locatellistraat', plaatsen van een transformatorstation 21.06.2000
742/00 Willem de Zwijgerstraat 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 21.06.2000
731/00 sportpark 'Aalsterweg', plaatsen van een transformatorstation 21.06.2000
763/00 Gebroeders Van Doornestraat 41, uitbreiden van een woning 21.06.2000

Van rechtswege verleende vergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
256/00 Neherlaan 3, uitbreiden van een woning 21.06.2000 837/95 Strijpsestraat/Ekkerstraat, bouwen van winkels met 11 bovenwoningen 21.06.2000

Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 938/00 Sterrenlaan 6, plaatsen van een terreinzuil 19.06.2000 916/00 Beukenlaan 70, plaatsen van een lichtreclame, tuinlogo en bewegwijzeringsborden 19.06.2000
798/00 Langdonkenstraat 9b, verbouwen van een cafetaria tot cafetaria/restaurant19.06.2000
936/00 Normandiëlaan 39, uitbreiden van een woning 19.06.2000
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 527/00 Frederiklaan 60, verbouwen en uitbreiden van een berging tot fietsenberging/containerruimte 19.06.2000
506/00 Stationsplein 3a, verbouwen van een restaurant 21.06.2000
Geweigerde monumentenvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum weigering
MO00/0004 Burghplein 5, uitbreiden van een woning 21.06.2000
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is bekendgemaakt of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 1866/99 Heraultlaan 61, verbouwen en uitbreiden van een garage/berging 21.06.2000

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de
Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u f 225,-griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens f 225,- griffierecht te betalen.
Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient f 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens f 450,- griffierecht te worden betaald.


Wet milieubeheer

Ingetrokken/verleende vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om vergunning op grond van de Wet milieubeheer in te trekken van:
* Technische Universiteit Eindhoven. Het betreft een vergunning voor een inrichting voor chemisch technologische laboratoriumwerkzaamheden, Den Dolech 2;
en vergunning op grond van de Wet milieubeheer te verlenen aan:
* Technische Universiteit Eindhoven. Het betreft een vergunning voor het oprichten van een inrichting voor wetenschappelijk onderwijs ten behoeve van faculteit Bouwkunde, Den Dolech 2.
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen van 28 juni 2000 tot 26 juli 2000 ter inzage bij:
* de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 259 46 03.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* Café 't Karregat, Urkhovenseweg 10, horecabedrijf;
* Inwaer Fashion B.V., Demer 10, detailhandel;
* Inno-Metaal B.V./Inno Asembly B.V., Hooge Zijde 6, wijzigingen metaalbewerkingsbedrijf;

* J. de Laat, Pieter Zeemanstraat 39, herstelinrichting voor motorvoertuigen;

* Café Bar Safak, Wattstraat 52, horecabedrijf;
* N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven, plan Bokt-West, gasdrukregel- en meetstations;

* Al-Ibadi, Muntplein 16, detailhandel.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:
* het verplanten van 34 bomen in de Mispelhoefstraat en 2 bomen in de Achtseweg-Noord i.v.m. reconstructie-werkzaamheden (verzenddatum 23 juni 2000).
De vergunning ligt vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.
Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.

De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van
9.00-16.00 uur.

De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Stadsdeelkantoor Tongelre. Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642.

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 45
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie voormalige dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 28 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...