Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten Wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

Maatschap W.J. en J. van Holland, voor een veehouderij op het adres Fransesteeg 4 te Ede. WM/1999-095;
H. van Luttikhuizen, voor een timmerplaats voor het fabriceren van houten kozijnen, opslag grondstoffen en gereed product op het adres Molenstraat 15 te Harskamp. WM/2000-045.

BESLUITEN

Op 20 juni 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

G. Hootsen, voor een veehouderij op het adres Meentweg 6 te Bennekom. WM/1999-033;
Stoeterij Zandvliet, voor het fokken, handelen en stallen van paarden op het adres Koperensteeg 20 te Wekerom. WM/2000-002; CSK Food Enrichment, voor het vervaardigen, bewerken en verwerken van voedingsmiddelen/grondstoffen op het adres Nizolaan 9 te Ede WM/2000-010.

Tevens heeft het gemeentebestuur op 20 juni 2000 een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan D. van de Pol, voor een veehouderij op het adres Zecksteeg 9a te Ede HW-92-358.

Het betreft een nieuwe beslissing op de aanvraag. Een eerder besluit van het college van B&W is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd vanwege het ammoniakaspect. De aanvraag zelf is niet gewijzigd.

INTREKKINGSBESLUIT

Op 20 juni 2000 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van C. Van Doorn, Zwetselaarseweg 8 te Lunteren voor wat betreft 152 vleesvarkens HW-91-011.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 28 juli 2000 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 21 juli 2000 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel.

(0318) 68 04 69.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en het intrekkingsbesluit. Tot 11 augustus 2000 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 11 augustus 2000. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerpbesluiten kunnen tot 28 juli 2000 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 11 augustus 2000, en wel elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien. Adres inzage: Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede.Ede, 28 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie