Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 11.04 uur

** update 11.56 uur

*** update 14.45 uur

woensdag 28 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 28 juni om 10.15 uur.

De Kamer spreekt in eerste termijn over nieuwe regels voor de financiering van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Het voorstel houdt onder meer in dat de middelen voor de Abw en de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) worden gebundeld in een fonds (het fonds Werk en Inkomen) en dat het gemeentelijk aandeel in de financiering wordt vergroot.

Hierna zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel Buitenlandse Zaken.


**Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de herverdeling van de radio-omroepfrequenties (dit overleg had plaats op 27 juni jongstleden).


**Vervolgens zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel achtervolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Vervolgens debatteert de Kamer over een wijziging van de Wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen. Deze wijziging moet de mogelijkheid creëren om tijdelijk een andere bestemming voor de opbrengst van WW-premies te kunnen aanwijzen. Dit onder meer om uitgaven te doen in het kader van de uitvoering van de WW en de Ziektewet en de aanpassingen daarop voor het overheidspersoneel.


*Hierna zijn de wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijskrelaties.

*** Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Boxtel (Grote- Steden en Integratiebeleid) over de overwegingen en voornemens inzake het grotestedenbeleid op langere termijn (dit overleg had plaats op 22 juni jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (dit overleg had plaats op donderdag 24 mei jongstleden).
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het geneesmiddelenbeleid (dit overleg had plaats op 31 mei jongstleden).


*Opnieuw zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde en wel die van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*** De Kamer debatteert naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken) over verschillende onderwerpen met betrekking tot de politie (overleg van hedenmiddag).

*** Wederom zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde en wel die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*** Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van algemeen overleggen tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over
- de Betuweroute (overleg van hedenochtend);
- het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (overleg had plaats op 13 juni jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van enige bepalingen van het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof.

Ten slotte rondt de Kamer het debat af over nieuwe regels voor de financiering van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).


-Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) over de actuele situatie op de Molukken.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over meerjarenafspraken in zorgsector.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de destructiewet, het diervoederbeleid en over Swill (het verwerken van onder meer oud brood tot diervoer).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 10.15 tot ca. 11.45 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de prijzen van lesboeken.

Verkeer en Waterstaat, Rijksuitgaven en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
10.15 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de Betuweroute.
Justitie: 11.30 tot ca. 13.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over Kamervragen die gesteld zijn over de voormalig Crédit Lyonnais Bank.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het moderniseren van pensioenregelingen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de afstemming van de onderzoeken van de rijksinspecties naar de vuurwerkramp in Enschede.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het gebruik van giffen in de houtindustrie en in de scheepsbouw.
Defensie: 14.30 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de personeelsvoorziening militairen in 1999 en over de verbetering daarvan.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de actuele situatie in Suriname.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de arbeidsmogelijkheden voor asielzoekers.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de discussienota Fundamentele Herziening Wet op de ruimtelijke ordening.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over onder meer over de landelijke politiebrief 2001 en het integraal veiligheidsprogramma van particuliere beveiligingsorganisaties.
Justitie: 18.00 tot ca. 19.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over Koerdische dienstweigeraars.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.00 tot ca. 20.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de evaluatie van het Convenant Glastuinbouw.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: procedure.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met Kamerleden van het Parlement uit Nigeria.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.30 tot 14.30 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met de heer Bukman, voorzitter van de herstructuring glastuinbouw, voorafgaand aan het algemeen overleg van 18.00 uur van hedenavond.
Werkgroep nieuw Burgerlijk wetboek: 14.00 uur Dreeskamer

Financiën: 15.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 17.15 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Sanaa, de heer Ronhaar.

Rijksuitgaven, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 tot 17.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het College van B&W van de gemeente Venray en het Platform Ziekenhuis. In de petitie vraagt de groep aandacht voor de voorgenomen reorganisatieplannen van het St. Elisabethziekenhuis (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 12.00 uur een delegatie van het Europees Centrum voor Conflictpreventie. Het Centrum wil meer aandacht voor vroeg ingrijpen in een conflict om militair ingrijpen te voorkomen (Van Someren-Downerzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...