Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 11.04 uur

** update 11.56 uur

*** update 14.45 uur

woensdag 28 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 28 juni om 10.15 uur.

De Kamer spreekt in eerste termijn over nieuwe regels voor de financiering van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Het voorstel houdt onder meer in dat de middelen voor de Abw en de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) worden gebundeld in een fonds (het fonds Werk en Inkomen) en dat het gemeentelijk aandeel in de financiering wordt vergroot.

Hierna zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel Buitenlandse Zaken.


**Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de herverdeling van de radio-omroepfrequenties (dit overleg had plaats op 27 juni jongstleden).


**Vervolgens zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel achtervolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Vervolgens debatteert de Kamer over een wijziging van de Wet overheidspersoneel onder werknemersverzekeringen. Deze wijziging moet de mogelijkheid creëren om tijdelijk een andere bestemming voor de opbrengst van WW-premies te kunnen aanwijzen. Dit onder meer om uitgaven te doen in het kader van de uitvoering van de WW en de Ziektewet en de aanpassingen daarop voor het overheidspersoneel.


*Hierna zijn de wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel die van Binnenlandse Zaken en Koninkrijskrelaties.

*** Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Van Boxtel (Grote- Steden en Integratiebeleid) over de overwegingen en voornemens inzake het grotestedenbeleid op langere termijn (dit overleg had plaats op 22 juni jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Vliegenthart (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (dit overleg had plaats op donderdag 24 mei jongstleden).
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het geneesmiddelenbeleid (dit overleg had plaats op 31 mei jongstleden).


*Opnieuw zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde en wel die van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*** De Kamer debatteert naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken) over verschillende onderwerpen met betrekking tot de politie (overleg van hedenmiddag).

*** Wederom zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000 aan de orde en wel die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*** Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van algemeen overleggen tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over
- de Betuweroute (overleg van hedenochtend);
- het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (overleg had plaats op 13 juni jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van enige bepalingen van het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof.

Ten slotte rondt de Kamer het debat af over nieuwe regels voor de financiering van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).


-Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) over de actuele situatie op de Molukken.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over meerjarenafspraken in zorgsector.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de destructiewet, het diervoederbeleid en over Swill (het verwerken van onder meer oud brood tot diervoer).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 10.15 tot ca. 11.45 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de prijzen van lesboeken.

Verkeer en Waterstaat, Rijksuitgaven en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
10.15 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de Betuweroute.
Justitie: 11.30 tot ca. 13.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over Kamervragen die gesteld zijn over de voormalig Crédit Lyonnais Bank.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het moderniseren van pensioenregelingen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris De Vries (beiden Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de afstemming van de onderzoeken van de rijksinspecties naar de vuurwerkramp in Enschede.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het gebruik van giffen in de houtindustrie en in de scheepsbouw.
Defensie: 14.30 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de personeelsvoorziening militairen in 1999 en over de verbetering daarvan.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 16.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de actuele situatie in Suriname.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 16.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de arbeidsmogelijkheden voor asielzoekers.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.00 tot ca. 17.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de discussienota Fundamentele Herziening Wet op de ruimtelijke ordening.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over onder meer over de landelijke politiebrief 2001 en het integraal veiligheidsprogramma van particuliere beveiligingsorganisaties.
Justitie: 18.00 tot ca. 19.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over Koerdische dienstweigeraars.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 18.00 tot ca. 20.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de evaluatie van het Convenant Glastuinbouw.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: procedure.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 tot ca. 14.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met Kamerleden van het Parlement uit Nigeria.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.30 tot 14.30 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met de heer Bukman, voorzitter van de herstructuring glastuinbouw, voorafgaand aan het algemeen overleg van 18.00 uur van hedenavond.
Werkgroep nieuw Burgerlijk wetboek: 14.00 uur Dreeskamer

Financiën: 15.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 17.15 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Sanaa, de heer Ronhaar.

Rijksuitgaven, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 tot 17.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het College van B&W van de gemeente Venray en het Platform Ziekenhuis. In de petitie vraagt de groep aandacht voor de voorgenomen reorganisatieplannen van het St. Elisabethziekenhuis (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 12.00 uur een delegatie van het Europees Centrum voor Conflictpreventie. Het Centrum wil meer aandacht voor vroeg ingrijpen in een conflict om militair ingrijpen te voorkomen (Van Someren-Downerzaal).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie