Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet volgt de vraag bij de AWBZ

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kabinet volgt de vraag bij de AWBZ

Woensdag 28 juni 2000, persbericht nummer 56

Het kabinet heeft vandaag een aantal adviezen naar de Tweede Kamer gestuurd over belangrijke aspecten van de modernisering van de AWBZ. Deze adviezen waren toegezegd in het debat met de Tweede Kamer in februari. Het gaat onder meer om een advies van de MDW-werkgroep. Het kabinet stuurt daarnaast in twee notas haar reactie op de adviezen.
Het kabinet kiest voor de omslag van aanbodsturing naar vraagsturing. In de adviesrapporten zijn verschillende aspecten hiervan uitgewerkt: de aanspraak op zorg in relatie tot kostenbeheersing, patiëntgebonden financiering en de positie van de zorgkantoren.

De Landsadvocaat analyseert in zijn advies het rechtskarakter van de verzekerde aanspraken in de AWBZ in relatie tot kostenbeheersing. Het advies bevestigt de opvatting van het kabinet dat het realiseren van de aanspraken van AWBZ-verzekerden en het beheersen van de collectieve uitgaven elkaar niet hoeven te belemmeren. De bestaande wettelijke regelingen (AWBZ, WZV en WTG) bevatten geen frictie tussen het belang van de zorgaanspraken en het belang van kostenbeheersing. De regelingen bieden de overheid voldoende ruimte om de beschikbare middelen af te stemmen op wat nodig is om verzekeringsaanspraken waar te maken. Dat vraagt wel om een bewaking van de balans hiertussen.

Het rapport van de MDW-werkgroep AWBZ gaat uit van cliëntensoevereiniteit voor de omslag van een systeem dat door de vraag gestuurd wordt. Het rapport pleit voor een AWBZ-brede invoering van persoonsgebonden en persoonsvolgende budgetten. Tevens wil men de dynamiek in het aanbod stimuleren door het weghalen van drempels voor toetreders en verruiming van mogelijkheden voor vastgoedbeheer. Het rapport laat zien dat een krachtige uitvoerder van de AWBZ in de regio nodig is, zeker ook bij een keuze voor meer persoonsgebonden financiering. Het zorgkantoor zal een sterkere positie moeten krijgen als inkoper van zorg. Financiële prikkels voor het zorgkantoor zijn gewenst, aldus de werkgroep.

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) wijst er in de Vervolg Uitvoeringstoets zorgkantoren op dat zorgkantoren op dit moment de meeste geschikte partij zijn om de AWBZ uit te voeren. Aanwijzing van zorgkantoren blijft een verantwoordelijkheid van de minister van VWS. De Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie (CTU) geeft aan dat het huidig toezicht op zorgkantoren werkbaar is.

Volgens het kabinet bevestigen de rapporten in hoofdlijnen de richting die in de modernisering van de AWBZ is uitgezet, namelijk: de noodzakelijke omslag van aanbodsturing naar het volgen van de vraag, flexibilisering van het aanbod, versterking van het verzekeringskarakter en een doelmatige uitvoering van de AWBZ door het zorgkantoor.

Het kabinet beschouwt het MDW-rapport als een belangrijke bijdrage aan de vormgeving van een vraaggestuurde AWBZ. Door het gekozen uitgangspunt van consumentensoevereiniteit en de heldere redeneertrant biedt het een bruikbaar langere termijnperspectief voor een AWBZ die tegemoet komt aan de diversiteit van de behoeften van verzekerden.

De omslag naar het volgen van de vraag is momenteel in gang gezet. Voor het laten slagen van die omslag is het noodzakelijk dat op korte termijn de uitvoeringsorganisatie van de AWBZ wordt versterkt.
Daartoe zal de komende twee jaar een aantal stappen worden gezet door het kabinet. Het gaat daarbij om het uitbouwen van indicatiestelling, verbetering van registratie, vereenvoudiging van bouwprocedures, flexibilisering van aanspraken, versterking positie zorgkantoren, visitatie en benchmarking van zorgkantoren en de uitwerking van PGB/PVB-nieuwe stijl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie