Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake nieuwe commissievoorstellen

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA inzake nieuwe commissievoorstellen
Gemaakt: 3-7-2000 tijd: 10:28


2


22112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie
nr. 161 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 juni 2000

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij één fiche aan te bieden dat werd opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

'Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging'

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

D.A.Benschop

Fiche 1: Richtlijn gezinshereniging

Titel:
Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging

Datum stuk: 01-12-1999

Nr. Raadsdocument: 5396/00 MIGR 6
Nr. Commissiedocument: COM (1999) 638

Eerstverantwoordelijk ministerie: JUST i.o.m. BZ, BZK, SZW en VWS.

Behandelingstraject in Brussel:
Behandeling in de Raadswerkgroep migratie en verwijdering. De Commissie presenteerde haar voorstel in de JBZ-Raad van 2-12-1999. Het onderwerp stond geagendeerd voor de JBZ-Raad van 29-30 mei jl.
Consequenties voor EG-begroting. in Euro (per jaar): Geen.

Korte inhoud en doelstelling
Het voorstel vormt de grondslag voor een Europees recht op gezinshereniging en gezinsvorming voor zowel Nederlanders als onderdanen van een derde land. Vervolgens bepaalt de richtlijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor toelating op grond van gezinshereniging en -vorming.
Rechtsbasis van het voorstel: Titel IV EG-Verdrag, art. 63 lid 3 onderdeel a.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering: Positief; het EG-verdrag vereist dat er gemeenschappelijke regels worden ingesteld op het terrein van het immigratiebeleid, m.n. op het terrein van de gezinshereniging.

Nederlandse belangen:
Nederland kent een nationaal recht op gezinshereniging en gezinsvorming. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor toelating. Harmonisatie van het beleid binnen de EU is derhalve gewenst. Nederland wil de mogelijkheid behouden om aan de toelating in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming nadere voorwaarden te stellen, zie hierna onder Consequenties nationale regelgeving.
Consequenties voor nationale regelgeving / beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG) alsmede informatie inzake mogelijke implementatieproblemen (te verstrekken door implementerende ministerie):
Het voorstel stemt op de meeste onderdelen overeen met het Nederlandse beleid. Een belangrijke afwijking betreft de toelating van gezinsleden van vluchtelingen en subsidiair beschermden. Het voorstel bepaalt dat aan de toelating van gezinsleden van deze categorieën vreemdelingen geen nadere voorwaarden mogen worden gesteld. Dit is voor Nederland niet acceptabel omdat Nederland in ieder geval de mogelijkheid wil behouden om nadere voorwaarden te stellen aan de toelating van de gezinsleden van deze categorieën vreemdelingen. Aangezien het voorstel nog slechts gedeeltelijk is besproken, zijn de consequenties voor het nationale beleid nog niet aan te geven.
Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Adviserend.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie