Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage CDA aan Politie-overleg

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Politie-overleg (280600)

Den Haag, 28 juni 2000

ALGEMEEN
Allereerst complimenteer ik de minister met het besluit voor een betere rechtspositie voor de vrijwilligers. Dit is een goede start. Is de landelijke vereniging tevreden. Toch vraag ik aandacht voor de beloning van de bovenmatige inzet vrijwilligers bij grote evenementen. Centraal is hiervoor niets geregeld. De een krijgt een boekenbon, de ander f. 25,= per uur. Bij de begrotingsbehandeling BZK kom ik hierop terug.

Inzet Particuliere beveiligingsorganisaties.
Tijdens het vorige overleg is toegezegd de visie op publiek-privaat op het gebied van veiligheid weer te geven, zodat na discussie over de kabinetsvisie praktisch werkbare politieke afspraken gemaakt kunnen worden. Overigens vind ik het jammer dat het kabinet nog steeds geen standpunt heeft over het rapport Mans en de doorberekening van politiekosten. Najaar vorige eeuw beloofd, toen voorjaar en nu najaar??? Graag reactie.
Zowel in het IVP als in de brief van 4 april mis ik deze visie. Er wordt teveel vanuit pragmatiek gereageerd op het vraagstuk publieke taak-private taak. Tijdens het vorige overleg heb ik aangegeven dat de CDA-fractie zit op lijn nee, tenzij. De CDA-fractie vindt dat openbare orde niet te koop is. Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en alle taken waarvoor een politiediploma en wapen is vereist kan niet door particuliere organisaties worden uitgevoerd. Kortom dit is het nee. Het tenzij heeft op de bijdrage die iedereen moet leveren aan veiligheid. Ook het CDA heeft via haar rapport Samen Nederland veiliger maken aangegeven, dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft bij het veiliger maken van Nederland. Onder andere de burgers, ouders, opvoeders, school, maatschappelijke organisaties, horeca, voetbalverenigingen. Het Integraal Veiligheidsprogramma geeft hier ook nadrukkelijk invulling aan.
De reden genoemd in het IVP dat bij sommige piekmomenten de gemeenten meer toezicht nodig hebben dan door de politie en toezichthouders kan worden gegeven. Deze reden is discutabel want de CDA-fractie gaat uit van de ambities tot 2002 met 5400 agenten erbij, veel vrijwillige politie, inzetten van natuurtoezichthouders en andere en vraagt zich af of de piek, dus het tekort een reden voor de inzet van particuliere organisaties is. Hier suggereert de regering dat de particuliere organisaties de reguliere politie kan vervangen en daar is de CDA-fractie tegen. De CDA-fractie kan zich wel voorstellen dat de particuliere organisaties bijdragen aan een veiliger samenleving. In privaat domein is dat geen discussie. In semi-privaat/semi publiek terrein zit de discussie wel. Als reactie op de kabinetsbrief kan de CDA-fractie zich voorstellen, dat in semie privaat/semie publiek gebied zoals het bedrijventerrein, horeca voor de deur de particuliere beveiliging toezicht kan houden, onder de operationele regie van de politie en onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Ik ken een aantal convenanten die deze afspraken regelen. De democratische controle moet gewaarborgd zijn, de activiteiten moet ingekaderd zijn in het lokale veiligheidsplan, waarbij er instemming nodig is van de lokale driehoek. Voor alle duidelijkheid deze particuliere beveiligers hebben in mijn ogen geen geweldsbevoegdheid, geen opsporingsbevoegdheid en dragen geen bewapening. Wel vraag ik de minister hoe hij de wir-war aan verschillende uniformen wil gaan stroomlijnen. De burger snapt anders niet meer wie, wat mag en doet. Blz. 18 en 19 nr 27 geeft dat weer. Graag een reactie. Het overzicht dat ter inzage lag is voor mij onduidelijk. Centraal dient te staan wie de opdrachtgever is en uit de brief van de VNG blijkt een andere inventarisatie dan uw overzicht. Welke gemeente heeft als opdrachtgever de particuliere beveiliging opdracht gegeven en waarvoor? Graag een reactie. Uiteraard kunnen particuliere opdrachtgevers via de particuliere beveiliging prima aanvullend toezicht regelen. Diverse samenwerkingsverbanden zijn hiervoor getekend gericht op bedrijventerreinen.

Wet particuliere organisaties en het effect op vrijwilligers. Ik dank minister Korthals, die mede namens minister de Vries, via een brief van hedenmiddag is ingegaan op mijn vragen. Los van het misverstand ben ik blij met de toezegging dat er via een brief nadere info volgt. Ik ben blij dat niet in alle gevallen elke inzet van vrijwilligers bij evenementen uit wordt gesloten.

De landelijke politiebrief.
De twee brieven over de landelijke politiebrief 2001 geven een schat aan informatie. Positief dat de Kamer zo breed en uitvoerig geinformeerd wordt! Er blijft terecht ruimte voor de couleur locale. Op onderdelen zijn de prestaties nog niet transparant. Ook de diepgang moet verbeteren. Gelukkig ziet de minister dit zelf ook. Het is een goede aanzet, maar het moet gewoon beter. De CDA-fractie steunt deze verbeterslagen en steunt het uitgangspunt dat dit zonder extra bureaucratische last vorm krijgt.
Vooraf vraag ik de minister om voor 1 oktober met een actuele versie te komen van de actiepunten uit het BNP en IVP. Dit voorkomt een discussie nu over zaken die niet of te laat naar de Kamer komen. Graag een toezegging.
Gelet op de tijd zal ik een selectie maken van voor ons politiek relevante punten. 1. Vanmiddag heeft de CDA-fractie een amendement ingediend om 50 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de versterking van het politie-onderwijs. Nu en in de nabije toekomst moeten er forse inspanningen worden geleverd om de ambities met betrekking tot de vernieuwing van het politieonderwijs en de uitbreiding van de politiesterkte te kunnen waar te maken. Deze financiele impuls van 50 mln stelt het politieonderwijs hiertoe beter in staat. Onder andere in de sfeer van informatie- en communicatietechnologie, huisvesting en beroepsvaardigheidstraining (o.a. met het oog op de versterking gezag van agenten).
2. Vooraf herhaal ik een vraag uit het vorige overleg over de nulmeting. U heeft toegezegd in april hierover na te denken. Hoe staat het hiermee? Zonder nulmeting kan de Kamer niet controleren.
3. Blz 3 van de brief van 19 mei geeft aan dat er gesprekken over toetsing en beoordeling vanuit het ministerie van BZK en Justitie zijn. De toetsing/beoordeling gaan over landelijke doelstellingen en prioriteiten. Hoe werkt dit nu als er een conflict is?
4. Jeugdcriminaliteit: Extra inspanning is gewenst. Jeugdcriminaliteit in steden neemt toch nog toe volgens SCP. Wat gaat u hieraan doen?
5. Geweld op straat: hier gebeurt gelukkig veel: probleemanalyse etc. Minister Korthals heeft vorige week bij de behandeling van de Wet wapens en munitie gezegd met een eigen wetsvoorstel te komen. In vervolg op de uitspraak van minister president Kok in de vorige eeuw. Op zich vind ik het teleurstellend dat de regering geen tijd wil winnen door aan te sluiten bij het initiatief van Van de Camp preventief fouilleren. Ik vraag nu aan de minister van veiligheid, minister de Vries of hij het belang van een snelle wetsprocedure inziet en of hij bereidt is vanuit de gewenste snelheid te kijken naar het initiatief wetsvoorstel preventief fouilleren van van de Camp en elementen van de rechter commissaris, de rol gemeenteraad in te vlechten. Het aanbod van van de Camp richting kabinet om samen hiernaar te kijken staat nog steeds. Wat minister Korthals lijkt te willen is eenvoudig in het initiatief-wetsvoorstel van de Camp te vatten. Graag een reactie.

6. Zware criminaliteit: belangrijk onderdeel, grote zorgen over info. Probleemanalyse ontbreekt, gegevens over aard en omvang ontbreken. Wat gaat u hieraan doen. Nog steeds is de ICT-informatie-huishouding niet gestandaardiseerd. Aansporing. Wanneer gaat u dit echt oppakken, vanaf oktober vorig jaar gebeurd hier te weinig.

7. Milieu: dank voor de eerste inspanning van minister Korthals voor de natuurtoezichthouders en ik reken op een goede voortgang.
8. Recherchefunctie: Hoe staat het met recherche-opleiding. Minister Korthals zag vorige keer mijn gesignaleerde probleem. Eventueel zou hij er bij de voorjaarsnota op terug komen. Hoe is de stand van zaken? Ook hier geldt de opmerking over standaardisatie van ICT.
9. Schietvaardigheid: 40-93% voldoet-streefcijfers 85%-100%. Voor de politie/veiligheid een belangrijk onderdeel. Wat gaat de minister voor actie ondernemen.
10. Politiesterkte: 4.3 geeft de planning duidelijk weer. Ik zie de cijfers per 1 juli met belangstelling tegemoet. Hoeveel fte s zijn er in 1999 bijgekomen in executieve dienst ten opzichte van 1998. Ook vraag ik alsnog inzicht in verhoudingen surveillanten-agenten en een definitie van hetgeen moet worden verstaan onder ïndirect executief werken administratief/technisch werk. Om resultaten te meten heeft de Kamer deze informatie broodnodig. Waarom geeft de minister hier bij de politiebrief 2001 geen invulling aan? Ik zal hier overigens bij de begrotingshandeling BZK op terug komen.
Wat is het effect van de door Nederland te leveren politiebijdrage in EU verband op de politiesterkte in Nederland. De CDA-fractie vindt dat eenzelfde politiesterkte toegevoegd moet worden aan de taakstelling in Nederland, anders haalt het kabinet haar doelstelling niet.
11. Financien: STIMP-rapport en vraag over relatie eigen vermogen-vreemd vermogen. Blz 16 en 17 1998 2.7 mln EV en 800.000 VV en 1999 2.6 mln EV en ruim 900.000 VV. De CDA-fractie heeft zorgen over het groeiende vreemde vermogen. Graag reactie van de minister.

Kamerlid: Theo Rietkerk

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...