Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit op adres Tahbiradja om betalingsregeling aanslag ib

Datum nieuwsfeit: 28-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag tahbiradja inz betalingsregeling aanslag inkomstenbelasting

Gemaakt: 28-6-2000 tijd: 16:17


2

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
Nr. 73

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN R. TAHBIRADJA TE 'S GRAVENHAGE BETREFFENDE EEN BETALINGSREGELING VOOR EEN AANSLAG INKOMSTENBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN

Vastgesteld 22 juni 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Passtoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat hem geen betalingsregeling wordt toegestaan voor het voldoen van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over het jaar 1997,

dat de aanslag is ontstaan als gevolg van correcties op de door adressant verstrekte gegevens op het aangiftebiljet, waardoor voordeel is genoten in de vorm van een voorlopige teruggave, hetgeen met voornoemde aanslag is gecorrigeerd,

dat adressant aflossingen doet aan concurrente schuldeisers boven het drempelbedrag van

f 300 per maand, doch dat de fiscus wettelijke voorrang heeft op andere schuldeisers,

dat de staatssecretaris stelt dat het feit dat adressant de ontvangen teruggave voor andere bestemmingen heeft aangewend zonder de definitieve aanslag af te wachten niet kan leiden tot het eenzijdig verlenen van kwijtschelding of het toestaan van een zeer langlopende betalingsregeling, mede gelet op bovengenoemde aflossingsverplichtingen aan andere schuldeisers,

dat de staatssecretaris aangeeft dat adressants huidige betalingscapaciteit afwijkt van de betalingscapaciteit ten tijde van het verzoek om een betalingsregeling, doch dat hem dit geen aanleiding geeft alsnog kwijtschelding of een andersoortige tegemoetkoming te verlenen, dan wel hem een zeer langlopende betalingsregeling toe te staan,

dat de staatssecretaris adressant in overweging geeft de rechter te verzoeken in zijn geval de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing te verklaren;

van oordeel,

dat adressants huidige betalingscapaciteit nihil is en dat een betalingsregeling geen oplossing is voor het voldoen van zijn belastingschuld,

dat adressants aflossingen aan concurrente schuldeisers kwijtschelding in de weg staan,

dat de staatssecretaris daarom gevolgd kan worden in zijn advies adressant de rechter te laten verzoeken de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing te laten verklaren, teneinde een oplossing te vinden voor zijn financiële problemen,

dat overigens niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie