Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verschil arbeidsmarkt Utrecht en Noorden blijft groot

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1999 heeft de dalende tendens van de werkloosheid zich in alle provincies voortgezet. Landelijk is de werkloosheid in de periode 1994-1999 gehalveerd. In de noordelijke provincies is de werkloosheid echter minder hard gedaald. Ook in de grote steden is de werkloosheid afgenomen. Dit blijkt uit de publicatie Enquête beroepsbevolking 1999 van het CBS.

Alle provincies profiteren van gunstige arbeidsmarkt De gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 1999 hebben in alle provincies tot een voortzetting van de dalende tendens van de werkloosheid geleid. Tussen 1994 en 1999 halveerde de werkloosheid in Nederland. Het werkloosheidspercentage nam af van 8,5 tot 4,1 procent van de beroepsbevolking. In de noordelijke provincies was de daling van de werkloosheid echter geringer. In de provincie Groningen nam de werkloosheid af van elf procent in 1994 naar 7,5 procent in 1999. Van een halvering is hier dus geen sprake. Daarmee bleef de werkloosheid in het Noorden van het land, net als in eerdere jaren, de hoogste van Nederland.

Arbeidsmarkt Utrecht meest rooskleurig
De arbeidsmarkt was in 1999 in de provincie Utrecht het meest rooskleurig. Utrecht heeft traditiegetrouw de hoogste arbeidsdeelname en de laagste werkloosheid. In de provincie Utrecht was slechts 3,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is veel minder dan het landelijk gemiddelde van 4,1 procent. De arbeidsdeelname bedroeg 66 procent in de provincie Utrecht, voor heel Nederland ligt dit percentage op 64. In Noord-Brabant en Gelderland lag de werkloosheid ook onder het landelijk gemiddelde, dit is eveneens al jarenlang het geval.

Werkloosheid Amsterdam en Rotterdam blijft hoog
In Amsterdam en Rotterdam is de situatie op de arbeidsmarkt al jarenlang ongunstig. De werkloosheid is ook in deze twee steden in 1999 gedaald, maar lag nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. Voor Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage uit op 6,8 en voor Rotterdam op 6,6. De werkloosheid in Den Haag en de stad Utrecht heeft zich in de jaren negentig gunstig ontwikkeld. In 1990 was de werkloosheid in beide steden ongeveer even hoog als in Amsterdam en Rotterdam. Inmiddels is de werkloosheid in Den Haag en Utrecht nog maar weinig hoger dan het landelijk gemiddelde.
Technische toelichting
De uitkomsten over de arbeidsmarkt in 1999 zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking van het CBS. Voor deze enquête wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Voor een steekproefonderzoek is dit aantal erg hoog. Desondanks hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich een aantal jaren voortdurend aftekenen, mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de regionale werkloosheid en arbeidsparticipatie.

Begrippen
De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is hierbij niet van belang. De werkzame beroepsbevolking betreft mensen die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. De arbeidsparticipatie is de werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking.
Naast gegevens over de werkloze beroepsbevolking publiceert het CBS maandelijks cijfers over de geregistreerde werkloosheid. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie