Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schadeverzekeraars in 1999 in de rode cijfers

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Schadeverzekeraars in 1999 in de rode cijfers

In 1999 heeft de neergaande lijn in de resultatenontwikkeling van de Nederlandse schadeverzekeraars zich onverminderd voortgezet. Het resultaat daalde van 3% tot net onder het nulpunt en is daarmee in de rode cijfers beland. De verslechtering van de resultaten deed zich over vrijwel de gehele linie voor, maar met name bij motorrijtuigverzekeringen, brandverzekeringen en transportverzekeringen. Belangrijkste oorzaak is het feit dat de schadelast sneller stijgt dan het premie-inkomen. Op grond hiervan is niet uit te sluiten dat individuele maatschappijen zich genoodzaakt zien om premieverhogingen door te voeren.

Premievolume Mld. gld. groei t.o.v. 1998

Motorrijtuigen: 7,6 (5,1%)
Transport: 1,1 (-0,7%)
Brand: 5,6 (-0,4%)
Overig: 4,1 (6,2%)
Totaal: 18,4 (3,2%)

Reultaten

Resultaat 1999
% verdiende premie

Motorrijtuigen: -2
Transport: 2
Brand: 2
Overig: 2
Totaal: -0

Resultaat 1998
% verdiende premie

Motorrijtuigen: 2
Transport: 5
Brand: 4
Overig: -0
Totaal: 3

Resultaat 1997
% verdiende premie

Motorrijtuigen: 7
Transport: 6
Brand: 4
Overig: 1
Totaal: 5

Resultaat 1996
% verdiende premie

Motorrijtuigen: 3
Transport: 7
Brand: 6
Overig: 2
Totaal: 4

Motorrijtuigen
De verslechtering van het resultaat doet zich hier voor bij vrijwel alle deelbranches. Weliswaar was er voor het eerst sinds 1996 weer sprake van een duidelijke groei van het premie-inkomen, maar deze groei komt vooral voort uit de toename van het aantal verzekerde voertuigen en de inflatie. Door de groei van de schadelast, mede onder invloed van PEMBA, is de groei van het premie-inkomen onvoldoende gebleken om de branche uit de rode cijfers te houden. Het Verbond sluit daarom niet uit dat verdere premieverhogingen zullen volgen. Bij personenauto's vielen meer schaden en was ook het gemiddeld schadebedrag per claim hoger. Ook bij cascoverzekeringen wordt structureel vaker geclaimd, met in 1999 een opvallende toename van het aantal ruitschaden. Weliswaar was het gemiddeld schadebedrag per claim lager dan in 1998, maar in dat jaar was sprake van bovengemiddeld veel, relatief dure, hagelschade. Na een daling in de afgelopen jaren is in 1999 het aantal gestolen auto's weer licht gestegen. Bij vrachtauto's verslechterde het resultaat, vooral vanwege meer WA-schade. Het resultaat op bromfietsverzekeringen was weliswaar iets minder slecht dan in 1998 maar kwam over 1999 toch uit op -12%. Als gevolg hiervan heeft een aantal verzekeraars deze deelmarkt inmiddels verlaten.

Transport
Het premie-inkomen in deze branche vertoonde in 1999 wederom geen groei terwijl de schade wel toenam. Vooral bij binnenvaartcasco, vervoerde goederen en landmateriaal daalde het resultaat. Bij pleziervaartuigen liepen de resultaten ook terug, vooral als gevolg van een enkele grote brandschade, maar deze deelmarkt levert nog wel steeds een positieve bijdrage aan het resultaat van de totale transportbranche.

Brand
Binnen de brandmarkt vertegenwoordigen woonhuis- en inboedelverzekeringen samen de helft van het totale premie-inkomen. Verzekeringen voor bedrijven zijn goed voor ongeveer een derde van het premievolume en het restant komt uit verzekeringen voor kostbaarheden en glas, alsmede uit technische en agrarische verzekeringen. Bij de opstalverzekering voor woonhuizen steeg het premie-inkomen. Door minder storm-, regen- en hagelschade daalde het aantal claims, maar het gemiddeld schadebedrag per claim steeg met vrijwel hetzelfde percentage.
Bij inboedelverzekeringen daalde het resultaat licht. Wel blijft deze deelbranche een positieve uitzondering op het algemene marktbeeld waarin lage marges domineren. Ook hier daalde het aantal claims vanwege de betere weersomstandigheden. Het premie-inkomen steeg slechts licht, waaruit valt af te leiden dat de groei van het premieniveau achterblijft bij de stijgende waarde van de inboedels in de Nederlandse huishoudens.
Zeker op de bedrijvenmarkt is sprake van moordende concurrentie. Hier zijn in 1999 door een sterke schadestijging en een vanwege die concurrentie dalend premieniveau de resultaten scherp gedaald. Met name deze deelmarkt is daarmee verantwoordelijk voor de lagere resultaten van de totale brandmarkt in het afgelopen jaar. Bij technische verzekeringen waren in 1999 de resultaten beter dan het jaar ervoor.

Overige verzekeringen
Hier nemen aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen de belangrijkste plaatsen in, en zijn verder de resultaten van reis-, krediet- en fraudeverzekeringen in de totaalcijfers opgenomen. Bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen is het resultaat in 1999 onder het nulpunt gekomen. Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven steeg het resultaat door een daling van de schadelast. Het resultaat van de totale aansprakelijkheidsbranche is, na rente maar voor herverzekering, nog net positief. Na herverzekering zit deze branche duidelijk in de rode cijfers.
De rechtsbijstandsbranche is al jaren een groeimarkt. Deze groei zit voornamelijk in de gezinsrechtsbijstandverzekeringen, maar juist dit marktsegment is al jaren verliesgevend. Door een sterke stijging van de schadelast is het resultaat in 1999 verder verslechterd. Bij motorrijtuigrechtsbijstandverzekeringen was in 1999 weliswaar sprake van een stijging van het resultaat, maar dit segment is te klein om de daling bij de andere deelmarkten binnen deze branche te compenseren.
Voor nadere informatie: Verbond van Verzekeraars G.R. Kloosterboer, e-mail: (gkloo@verzekeraars.nl)

Den Haag, 29 juni 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie