Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Instellen adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend

Nr. 2000/132
29 juni 2000

Staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend stellen Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid in

Staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ingesteld. Deze commissie, onder leiding van prof. mr. J.P.H. Donner, krijgt als opdracht het vraagstuk van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid nader te verkennen en met aanbevelingen te komen over de verdere gewenste aanpak van de
arbeidsongeschiktheidsproblematiek.

Dit staat in het besluit voor de instelling van de commissie, dat naar het parlement is gestuurd en één dezer dagen in de Staatscourant wordt gepubliceerd. De commissie komt in het voorjaar van 2001 met haar bevindingen.

Volgens staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend is het gezien de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten noodzakelijk de komende jaren aandacht te blijven besteden aan maatregelen gericht op het bestrijden van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In de recente Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen heeft het kabinet dit nog eens extra onderstreept.
Ook de sociale partners hebben te kennen gegeven groot belang te hechten aan het tegengaan van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en hebben in dat kader gepleit voor de instelling van een commissie van deskundigen. Met de instelling van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid geeft het kabinet hieraan gehoor.
De commissie zal zich bij haar analyse richten op de aard, omvang en oorzaken van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarbij zullen onder meer de verschillen tussen diverse bedrijfssectoren in kaart worden gebracht. Ook de uitvoeringspraktijk en de werking van de reïntegratie-
en arbeidsongeschiktheidsregelingen kunnen onderwerp van analyse zijn.

De commissie krijgt voor haar analyse de beschikking over resultaten van
onderzoeken die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden verricht zoals: de probleemanalyse van de Commissie psychische arbeidsongeschiktheid, de uitkomsten van de overzichtsstudie .25 jaar onderzoek naar de WAO. (door Aarts en De Jong B.V), de uitkomsten van de prestatievergelijking tussen branches (door SZW en bureau Astri) en op reeds beschikbare gegevens en rapporten.

De leden van de commissie zijn:
De heer prof. mr. J.P.H. Donner (voorzitter), lid van de Raad van State
Mevrouw mr. I. Brakman, Commissaris Financieel Toezicht van het Commissariaat van de Media
De heer J. Kamminga, Commissaris van de Koningin in Gelderland Mevrouw prof. dr. P.L. Meurs, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, lid van de Raad van Bestuur ING-groep
De heer dr. R.L. Vreeman, burgemeester van Zaanstad
29 jun 00 16:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie