Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over komst Antillianen naar Nederland

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over massale komst van antillianen naar nederland
Gemaakt: 4-7-2000 tijd: 10:11


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


29 juni 2000

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van der Knaap (CDA) over de massale komst van Antillianen naar Nederland. Deze vragen werden ingezonden op 7 juni 2000 met kenmerk 2990012080.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

G.M. de Vries


2990012080

Vragen van het lid Van der Knaap (CDA) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de massale komst van Antillianen naar Nederland. (Ingezonden 7 juni 2000)


1. Hebt u kennisgenomen van de berichtgeving dat de uittocht van Antillianen naar Nederland de komende maanden alle records zal breken?
Ja.

In de periode van januari 2000 tot en met mei 2000 hebben zich ruim
2800 Antillianen in Nederland gevestigd. Dat is een stijging van ruim
20% ten opzichte van dezelfde periode in 1999. In bijlage 1 treft u een schematisch overzicht van de beschikbare migratiecijfers over
1998, 1999 en januari tot en met mei van 2000. Uit het gegeven overzicht blijkt dat in de maanden juli, augustus en september zich in voorafgaande jaren een «piek» heeft voorgedaan.

2. Welke oorzaken liggen naar uw mening ten grondslag aan deze uittocht?

Aangenomen kan worden dat de economische en sociale omstandigheden in de Nederlandse Antillen aan de emigratie ten grondslag liggen.

Daarnaast, dat is een «constante» factor in de migratiecijfers, komen Antillianen naar Nederland om (hoger en wetenschappelijk) onderwijs te volgen.


3. Kunt u uiteenzetten wat het aandeel in deze uittocht is van Antilliaanse jongeren die in aanmerking zouden komen voor het inburgeringstraject of de voogdijregeling?

In bijgaand overzicht is een onderverdeling gemaakt naar de leeftijd
0-18 jaar (voogdijregeling) en 16-25 jaar (inburgering). De voogdijregeling geldt voor minderjarige Antillianen die alleen en onbegeleid de Antillen willen verlaten. Voor minderjarigen die voor gezinshereniging naar Nederland komen of Antillianen die aannemelijk kunnen maken dat het verblijf in Nederland van korte duur zal zijn, geldt de voogdijregeling niet.

Gelet op het feit dat uitschrijving uit de bevolkingsregistratie over het algemeen plaatsvindt direct voorafgaand aan het vertrek naar het buitenland is bij benadering niet te zeggen hoeveel jongeren er de komende maanden daadwerkelijk naar Nederland zullen komen.


4. Kunt u uiteenzetten hoeveel van de in vraag -3- bedoelde jongeren zich hebben laten uitschrijven uit de Antilliaanse bevolkingsregisters?

Zie het antwoord op vraag 3. Overigens krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties iedere maand een uitdraai van het Vestigingsregister. In die uitdraai zijn de Antillianen vermeld die zich in de GBA hebben ingeschreven. De meest recente gegevens betreffen mei 2000. Deze gegevens zijn in de bijgevoegde bijlage verwerkt.


5. Hoe beoordeelt u deze uittocht tegen de achtergrond van de motie-Van der Knaap/Van Middelkoop?

De Antilliaanse samenleving ondervindt aanmerkelijke negatieve consequenties van de migratie. Het land verliest een belangrijk deel van zijn kader

Uit het verloop van de migratiesaldi in het verleden kan worden afgeleid dat in periodes van economische groei in de Nederlandse Antillen de migratie naar Nederland afneemt.

Derhalve mag worden aangenomen dat de migratie pas zal afnemen indien de economie in de Antillen aantrekt en als gevolg daarvan voor de Antilliaanse bevolking nieuwe perspectieven ontstaan. Daarom is het van groot belang dat het herstelbeleid van de Antilliaanse regering snel wordt uitgevoerd en daarover met het IMF op korte termijn een akkoord wordt bereikt.


6. Wat is de stand van zaken betreffende de uitvoering van deze motie?
In (een bijlage bij) de nota Migratie Antilliaanse Jongeren zijn de juridische mogelijkheden om de immigratie te beperken uiteen gezet. Dat materiaal is beschikbaar voor het geval de Nederlandse regering tot de conclusie zou moeten komen dat de inzet van juridische instrumenten noodzakelijk is.


7. Wanneer kan de Kamer de toegezegde informatie over de nadere afspraken over de uitvoering van de voogdijregeling tegemoet zien?
De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en ik bereiden een evaluatie voor waarin wij aangeven wat er sinds de totstandkoming van de nota Migratie Antilliaanse Jongeren in gang is gezet en wat daarmee is bereikt. In die brief wordt ook aandacht besteed aan de uitvoering van de voogdijregeling. Zie voorts het antwoord op 9.


8. Heeft het in uw brief van 15 februari jl. aangekondigde overleg over de voortgang van de uitvoering van de Nota Migratie Antilliaanse jongeren onlangs plaats gehad? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?

Ja, het overleg heeft zoals gepland op maandag 29 mei 2000 plaatsgevonden. In de evaluatie die de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en ik aan de Tweede Kamer zullen zenden wordt verslag gedaan van het gevoerde overleg.


9. Kunt u de Kamer informeren over de reactie van het kabinet-Pourier op de door de Staten van de Nederlandse Antillen aangenomen motie waarin de verplichte inburgering wordt afgewezen?
Op 8 juni 2000 is een brief ontvangen van de minister-president van de Nederlandse Antillen. Hierin deelt hij ons mee dat de Antilliaanse regering het, gezien het advies van de Raad van Advies en de uitspraken van de Staten van de Nederlandse Antillen niet opportuun acht om de ontwerp-Landsverordening Inburgering bij de Staten (althans in de huidige vorm) in te dienen. De minister-president geeft verder aan dat de Antilliaanse regering de mogelijkheid bestudeert om het verplichte inburgeringstraject in te bedden in de in voorbereiding zijnde ontwerp-Landsverordening Burgerplicht.

In afwachting van het definitieve standpunt van de Antilliaanse regering hebben de minister voor Grote steden- en Integratiebeleid en ik de evaluatie van de nota Migratie Antilliaanse Jongeren aangehouden. De Kamer is hierover bij brief van 16 juni 2000 geïnformeerd.

De minister voor Grote steden- en Integratiebeleid en ik hebben de Antilliaanse regering, via minister Lamp waarmee wij vorige week overleg hebben gevoerd, gevraagd om zoveel mogelijk te bespoedigen dat de besluitvorming hierover binnen de Antilliaanse regering nog vóór het overleg met uw Kamer is afgerond.


10 en 11 Wanneer zal de Kamer kennis kunnen nemen van de evaluatie van de Nota Migratie Antilliaanse jongeren? Wilt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg van 15 juni aanstaande?
Zie het antwoord op vraag 9.


1998 = 7675 1 jan. t/m 31 mei 1999 = 2368


1999 = 8712 1 jan. t/m 31 mei 2000 = 2871

Stijging = 1037 (13,51%) Stijging: = 503 (21,2%)


1998 = 2328 1 jan. 1999 t/m 31 mei 1999 = 713

1999 = 2931 1 jan. 2000 t/m 31 mei 2000 = 614
Stijging = 603 (25,9%) Daling = 99 (-13,88%)


1998 = 2362 1 jan. 1999 t/mt 31 mei 1999 = 511

1999 = 2742 1 jan. 2000 t/m 31 mei 2000 = 702
Stijging: = 380 (16,08%) Stijging = 191 (37,38%)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...